Bestuursleden van de "Buurtschap Nietap-Terheijl"

             
naam   benoemd   afgetreden funktie
             
Wieger Postuma   24-12-1902       voorzitter
Lukas Hillebrands   24-12-1902       vice-voorzitter
Derk Garmts Landweer   24-12-1902   24-12-1912   penningmeester
Hartog Denneboom   24-12-1902   23-12-1916   secretaris
Fokke Eringa   24-12-1902       lid
H.C.Hillebrands   24-12-1912   24-12-1920   secr.+penningm.
A.Huizinga   23-12-1916   24-12-1920   secretaris
A.Nonkes   24-12-1920       lid
Chr. Toxopeus   24-12-1941   24-12-1950   lid
             
Van 1922 tot 1950 neemt de begrafenisvereniging het bestuur over daar er niet meer voor de straatverlichting hoeft te worden betaald
             
Gerrit Kuipers   31-03-50   15-04-54   lid
Tale Jan Hillebrands   31-03-50   16-03-56   voorzitter
Jan Lucas Hillebrands   31-03-50   31-03-65   secretaris
Lammert Tjeerd Huizinga 31-03-50   7-04-71   penningmeester
T. de Wagt   31-03-50   14-04-64   lid
H. de Vries   16-12-50   16-03-56   lid
H. de Jong   16-12-50   18-12-52   lid
K. Stoffers   18-12-52   16-03-56   lid
    16-03-56   12-04-61   voorzitter
Feike Poelstra   *   15-04-54   25-04-61   lid
    25-04-61   6-03-78   vice-voorzitter
Douwe Franke    *   16-03-56   13-03-75   lid
H.Renken   16-03-56   25-04-61   lid
    25-04-61   14-04-64   voorzitter
J.S.Gritter   12-04-61   31-03-65   vice-voorzitter
J.Poppema    *   14-04-64   12-03-74   voorzitter
H.Bieleveld   14-04-64   31-03-65   lid
E.Kooistra      *   31-03-65   7-04-71   lid
    7-04-71   12-03-81   penningmeester
A.N.Hoorns   31-03-65   11-04-69   secretaris
A.van Keulen   31-03-65   1-11-67   penningmeester
Jan Kemkers   11-04-69   13-03-72   secretaris
K.Veenstra   14-03-68   7-04-71   lid
Lammeret Lubbers   *   7-04-71   13-03-72   vice-secretaris
    13-03-72   19-03-87   secretaris
R.Veen   7-04-71   13-03-72   lid
Egbert ten Cate   13-03-72   14-03-77   lid
Oebele Dijkma   13-03-72   12-10-76   vice-voorzitter
    12-10-76   12-02-80   voorzitter
Dick Folkerts   12-03-74   12-10-76   voorzitter
    12-10-76   12-02-80   vice-voorzitter
    12-02-80   12-03-81   voorzitter
G.Boerema   13-03-75   12-03-81   lid
Henk Blaauw     *   14-03-77   12-02-80   lid
    12-02-80   12-03-81   vice-voorzitter
    12-03-81   19-03-97   voorzitter
Hans Nieboer   6-3-1978   12-02-80   lid
    12-02-80   19-03-97   vice-secretaris
    19-03-97   11-12-89   secretaris
Herman Jonker   *   12-02-80   12-03-81   vice-penningm.
    12-03-81   10-03-96   penningmeester
Dineke Pors-Smilda   12-03-81   10-03-88   lid
Jenny de Rooy    12-03-81   21-03-85   lid
Koos Schotanus   12-03-81   19-03-97   vice-voorzitter
Pia van Wijk   21-03-85   10-03-88   lid
Peter Wolters   19-03-87   11-12-89   vice-secretaris
    11-12-89    14-10-21   secretaris
Thea Kalfsbeek   10-03-88   11-12-89   lid
    11-12-89   13-03-02   vice-secretaris
Renske Sanneman   10-03-88   5-09-92   lid
Jan Smit *   22-03-90   10-03-96   vice-penningm.
    10-03-96    21-03-19   penningmeester
Ebeltje Sanneman   31-03-93   13-03-02   lid
Meindert Snip   10-03-96   16-03-00   vice-penningm.
Eit Bakker   19-03-97   16-03-00   voorzitter
Maarten Mensink   19-03-97   20-03-03   vice-voorzitter
Geerhardt Dijkhuis *   16-03-00       24-03-16   voorzitter
Sieger Zoutman    16-03-00   20-03-03   vice-penningm.
Marloes de Leeuw   13-03-02   23-03-05   lid
Anja Kroeze   13-03-02   25-03-09   lid
Koos Strijker   20-03-03   19-03-12   vice-penningm.
    24-03-16       voorzitter
Age Rozema   20-03-03    14-03-17   lid
Wijke Winter-Velting   23-03-05       vice-voorzitter
Rennie Tellinga   31-03-10    14-03-18    vice-penningm.
Jannes Bouma   19-03-12       24-03-16   lid
Lex Groenewold   24-03-16      

vice-secretaris

Esmeralda Bolt    14-03-17   21-03-19    lid 
Linda Brabander    14-03-17   14-03-2024    lid 
Andre Veenhuizen    21-03-19       Penningmeester
Sander Lutjes    21-03-19       Lid 
Petra Snip    14-10-21       Secretaris
Lysanne Schreuder   14-03-24       lid
             
De met * aangemerkte leden van het bestuur zijn Ereleden.      

 

Ga naar boven