Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarvergadering op donderdag 16 maart 2023 in Café Dussel aanvang 20.00 uur.

 

 

Agenda:

 

 1. Opening door de voorzitter Koos Strijker.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen afgelopen jaarvergadering door Wijke Velting.
 4. Jaarverslag 2022 van secretaris door Wijke Velting.
 5. Financieel jaarverslag 2022 door Koos Strijker.
 6. Verslag van de kascommissie:

Mevrouw Anneke Meijeringh en de heer André Blaauw.

 1. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.

Aftredend is de heer André Blauw.

 1. Begroting voor het jaar 2023.
 2. Vaststelling van de contributie voor 2023. Voorstel handhaving € 10,00.
 3. Vaststelling van de donateursbijdrage voor 2023. Voorstel handhaving € 10,00.
 4. Presentatie van het programma 2023.
 5. Bestuursverkiezing.

Volgens schema aftredend en herkiesbaar Sander Lutjes en André Veenhuizen. Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden voor 9 maart 2023.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

Na afloop wordt er door de Stichting Dorpshuis De Flint iets verteld over de ontwikkelingen met betrekking tot de school en het dorpshuis.

 

Als afsluiter is het de bedoeling om nog enkel rondjes gratis bingo te spelen.

 

Pen meenemen!  

 

Ga naar boven