Stemgedrag

Zo stemde Nietap door de jaren heen. Dit overzicht laat mooi de verschuivingen door de jaren heen zien.

  2e k. "59 2e k. '67 2e k. '71 2e k. '89   2e k.'98 2e k.'06 2e k.'10 Gem '14
PvdA 191 154 155 290   219 221 173 59 
CDA       167   104 134 76 46 
VVD 156 122 103 171   175 155 160  65
SP           21 108 62  
Fort/PVV             17 72  
D66   16 23 66   60 11 36 31 
Pv/dD             10 9  
Gr. Links       34   48 45 52 42 
CU             81 50 52 
GPV 23 45 46 73   58      
Gem. Bel.                 142 
LGN                  
ARP 84 96 84           82 
DS70     24            
CPN 5 12 20            
Boer.P 15 62 20            
CHU 18 27 18            
KVP 1 6 9            
SGP 1 4 6            
rest 0 6 11 2   14 5 9  
totaal 495 563 519 803   699 787 699 519 

Stembureau Nietap

Stembureau

De heren van het stembureau in 1935. H.P.Heersema, H.Kuipers en H.C.Hillebrands.

In een brief van 24 december 1907, gericht aan de Raad der gemeente Roden, werd het verzoek gedaan tot het instellen van een stembureau,opdat ook ouden van dagen in de gelegeheid zouden zijn hun stem uit te brengen. De brief was ondertekend door een dertigtal ingezetenen van de Buurtschap Nietap en men sprak mede namens inwoners van Terheijl. Bij de kiezers in Nietap was voeldoende animo om aan hun democratische plicht te voldoen. In 1909 bestond het bestuur van de kiesvereniging Nietap en omstreken uit de heren Posthuma, Glas, Denneboom, Venema en L.Hillebrands. Op deze website kunt u ook lezen over de historie van het stembureau in Nietap.

Ga naar boven