Vrouwen van Nu afdeling Leek/Nietap, voorheen Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, is een actieve vereniging met plm 125 leden. Er worden interessante en actuele bijeenkomsten georganiseerd. Het biedt u een mogelijkheid met vrouwen uit de omgeving in contact te komen. U bent van harte welkom geheel vrijblijvend tweemaal een bijeenkomst bij te wonen.

De NBvP, Vrouwen van Nu is een organisatie van Vrouwen met hart voor de leefomgeving in Plattelands- en stedelijke gebieden die:

  • Elkaar willen ontmoeten
  • Hun Creativiteit willen ontplooien
  • Aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • Willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling

De NBvP, Vrouwen van Nu heeft u veel te bieden: Elke maand een bijeenkomst met een grote diversiteit aan onderwerpen Thema avonden speciaal bedoeld om een onderwerp uit te diepen Cursussen en Excursies.

De bijeenkomsten vinden meestal plaats in ‘De Til’, Tolberterstraat 36 te Leek.

De avonden beginnen om 19.45 uur en de ochtenden beginnen om 09.30 uur, de entreeprijs bedraagt € 3,--.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend aan twee afdelingsactiviteiten deelnemen, om kennis te maken met de NBvP, Vrouwen van Nu. Daarna worden ze benaderd om lid te worden van onze vereniging. De contributie voor 2013 bedraagt € 50,=.

Meer informatie over de activiteiten is te verkrijgen bij de vice voorzitter, Truus Faber. Tel 0594-580551

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de vereniging.

Op onze website kunt u ook lezen over de historie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Leek-Nietap.

Ga naar boven