Drents Volkslied "Mien Drenthe"

 

Ik heb oe lief, mien eig´n Laandtien,

 mien olde Drenthelaand.

 ´k Hol van de eenvoud in oen schoonheid,

 ´ heb oe mien hart verpaand!

 Mien taoke valt mi´j lichte,

 want steeds blieft an mien zied,

 De geest van ´t olde Drenthe,

 daorum vergeet ´k oe niet.

 

´Die beelden uut dat gries verleden,

 bin ´k nooit weer kwiet ´eraokt.                                    De voorzitter bedankt Tomasvaer en Pieternel                             

 Bi´j al de stried die ´k hebbe streden,

 hebt zie mi´j staark ´emaokt.

 Daorum van haarte dankbaor,

 zing ´k oe mien schoonste lied,

 Mien eig´n olde Drenthe,

 vergeten kan ´k oe niet!

 


 

Drents Volkslied

Ik heb u lief mijn heerlijk landje,

Mijn enig Drentheland.

Ik min de eenvoud in uw schoonheid,

´k Heb u mijn hart verpand!

Mijn taak vervuld´ ik blijde,

Waarheen ook plicht mij riep,

Uw geest was ´t die mij leidde,

Daarom vergeet ´k u niet.

 

Die beelden uit dat zoet verleden,

Wat blijven zij mij bij.

Vaak heb ik zware strijd gestreden,

Dan hielpen, sterkten zij.

En nu ten volle dankbaar

Wijd ´k u mijn beste lied,

Mijn heilrijk heerlijk Drenthe,

Vergeten kan ´k u niet!

Ga naar boven