Nietap en Terheijl

Nietap is een Drents grensdorp dat ligt tegen het Groningse Leek. De twee dorpen worden ruimtelijk gescheiden worden door een “groene long”. En door 't Piepke, natuurlijk. Het karakter van grensdorp wordt door de bevolking gekoesterd. Nadrukkelijk onderscheidt men zich van Leek, hoewel van vijandigheid geen sprake is. Van de voorzieningen op het gebied van winkels, medische zorg, het kerkelijk leven, sport etc. die Leek biedt, wordt volop gebruik gemaakt. Dat men zich desondanks onderscheid heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er in Nietap een sterke onderlinge binding is, die in het grote Leek niet (meer) bestaat.

Ten zuiden van Nietap ligt Terheijl. Nietap en Terheijl kennen al met al wat natuur en cultuur betreft een rijke historie, waarvan de sporen nog duidelijk in het landschap zichtbaar zijn. Het toekomstig landgoed Terheijl en het Natuurschoonbos fungeren reeds als verpozingsgebied tussen de twee kernen Leek en Roden. Ook kan men goed recreëren aan het Leekstermeer met paviljoen Cnossen en de camping.

De horeca hoort bij Nietap. De naam van het dorp is mogelijk zelfs afgeleid van de naam van voormalig café “De Nijentap”. Tegenwoordig dragen café “De Waag” , cafetaria “De Schans” en pizzeria “Sa Perda Longa” elk op hun eigen wijze bij aan de leefbaarheid van het dorp. Met name “De Waag’ is belangrijk voor het verenigingsleven. Ook heeft Nietap weer een aantal ZZP-ers in de vorm van klus- en installatiebedrijven en sinds enige tijd een galerie, “De Onlanden”.

Door geleidelijke uitbreidingen aan de zuidkant is Nietap de laatste vijftig jaar van een lintdorp veranderd in een komdorp. Samen met Terheijl wonen er op het ogenblik ca. 1100 personen. Er is een rijk verenigingsleven. Ongeveer een tiental verenigingen/groeperingen zijn op allerlei gebieden actief. De Buurtschap Nietap-Terheijl is met haar 106 jaar de oudste vereniging voor plaatselijk belang in de provincie Drenthe. Hiervan is 85% van de bevolking lid.

Al deze verenigingen dragen er aan bij dat er formeel en informeel tussen de inwoners een sterke onderlinge binding bestaat. Dat maakt het wonen in het forensendorp Nietap voor veel mensen zo aantrekkelijk.

De openbare basisschool “De Flint” is ook een bindende factor. Hoewel buiten het dorp gelegen, wordt dit niet als nadeel gezien. Dat komt door de rustieke ligging aan de rand van het Natuurschoonbos.

Nietap-Terheijl, een uniek grensgebied maar ook een fantastisch leefgebied.

 

Ga naar boven