Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering op donderdag 14 oktober 2021 in O.B.S. De Flint aanvang 20.00 uur.

Na afloop is het de bedoeling nog enkele gratis rondjes Bingo te spelen. Pen meenemen!!!

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Koos Strijker.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vanwege de corona pandemie is er vorig jaar geen jaarvergadering geweest, wel is op 11 oktober het financieel jaarverslag verstuurd.
 4. Jaarverslag van secretaris door Wijke
 5. Financieel jaarverslag 2020 door Koos Strijker
 6. Verslag van de kascommissie:
  mevr. Marry Brink-Veerman en dhr. Max Winter.
 7. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
  Aftredend is dhr. Max Winter
 8. Begroting voor het jaar 2021.
 9. Vaststelling van de contributie voor 2022. Voorstel: handhaving € 10,00
 10. Vaststelling van de donateursbijdrage 2022. Voorstel: handhaving € 10,00
 11. Presentatie van het programma tot maart 2022.
 12. Bestuursverkiezing
  Als gevolg van terugkerende gezondheidsproblemen heeft Peter Wolters besloten terug te treden uit het bestuur. Na spontane aanmelding draagt het bestuur Petra Snip voor als opvolgster voor de functie van secretaris van het dagelijks bestuur van De Buurtschap. Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden voor 9 oktober 2021.

 13. Rondvraag
 14. Sluiting

  Na afloop is het de bedoeling nog enkele gratis rondjes bingo te spelen.
  Pen meenemen !!!
Ga naar boven