We spreken af om de Buurtpreventie WhatsApp groep alleen als alarmsysteem te gebruiken en de berichten zakelijk te houden. Er mogen geen randzaken in de WhatsApp groep worden gezet. Gebruik de WhatsApp groep alleen waar die voor bedoeld is, en dus niet als digitaal buurthuis en niet voor onderling contact of privéberichten. Overbodige berichten zijn niet toegestaan. Deze gedragsregels noemen de etherdiscipline.

Etherdiscipline 

  1. Alleen meldingen die direct betrekking hebben op veiligheid en verdachte situaties in de wijk horen in de WhatsApp groep thuis. Gebruik de groep dus niet voor het doorgeven van een deur aan deur collecte of losliggende stoeptegels. Bij ‘vervuiling’ van de App is de kans groot dat mensen de groep verlaten.
    Algemene meldingen vanuit de politie en meldingen over eerdere misdrijven horen eveneens niet in de WhatsApp groep thuis. Dit kan namelijk het veiligheidsgevoel verkleinen, omdat het gevoel kan ontstaan dat het onveilig is in een wijk terwijl dit objectief gezien meevalt. Uiteindelijk wordt hiermee het tegenovergestelde bereikt van waar de WhatsApp voor in het leven is geroepen.

  2. Houd je aan het onderwerp van de groep. Het onderwerp van de WhatsApp Buurtpreventie groep is de veiligheid in de buurt. Een dankjewel aan je buurvrouw, omdat ze je heeft toegevoegd, is aardig maar niet relevant. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door gezellige en grappige berichten te plaatsen kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet worden opgemerkt.

  3. Houd persoonlijke dingen voor jezelf. Andere mensen hebben geen boodschap aan privé zaken of overbodig commentaar: "Goed dat men uitkijkt naar een fietsendief, maar dan melden dat je ook je fiets maar op slot gaat zetten, is niet relevant."
    Houd het zakelijk. Socioloog Peter Achterberg van de Universiteit van Tilburg zegt hierover: "In WhatsApp-groepen gaan mensen zich al snel anders gedragen dan in het normale sociale leven. De moraal is losser. Aan de andere kant kunnen grapjes snel verkeerd opgevat worden. Het is dus oppassen met wat je zegt, anders zou je er in het echte leven nog wel eens mee geconfronteerd kunnen worden".

  4. Stop met smilies sturen. Smilies zijn soms handig om emoties uit te drukken en gewoon leuk voor de lol. Een buurtpreventie groep is hier niet de juiste plek voor. Als je het alleen kan zeggen met smilies, zeg het dan niet.

  5. Druk niet te snel op enter. Verhalen die in delen doorkomen zijn niet fijn om te lezen. Ook is de kans groter om spelfouten te maken als je te snel op enter drukt. Fouten moeten weer verbeterd worden, wat meer overbodige berichten betekent

 

Ga naar boven