Thomasvaer en Pieternel

Al sinds jaar en dag bespreken Thomasvaer en Pieternel het wel en wee van Nietap tijdens de 'Neijoarsvisite'. Na de opening van de avond door de voorzitter komen Thomasvaer en Pieternel op het toneel om het afgelopen jaar door te nemen, in dichtvorm! Aan het eind van hun optreden zetten zij het Drents volkslied in en wordt er getoost met een glaasje Boerenjongens.

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2019

Nu de laatste pepernoten zijn opgegeten,
en het vuurwerk dit keer de mist in ging,
de kerstdagen al weer bijna zijn vergeten,
wordt het weer tijd voor onze voorstelling.
Ik en mijn beste Thomasvaer,
kijken met u terug op een roerig jaar.

Lees meer...

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2018

Al weer een jaar voorbij, wat gaat de tijd toch snel.
Onderhand worden wij bejaard, mijn lieve Pieternel.
Gelukkig zijn wij beiden nog wel jong van geest,
en als het aan ons ligt, er ook nog lang niet geweest.
Stug gaan wij door om met u het oude jaar te bespreken,
wat een traditie is die wij niet graag willen breken.
Trends en gebeurtenissen blijven wij analyseren,
omdat wij denken dat u wel iets van ons kunt leren.

Lees meer...

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2017

Zes dagen oud nog maar is het nieuwe jaar;
een pas geboren baby, nog nat achter de oren.
Wat het ons gaat brengen is bepaald niet zonneklaar;
wordt het ellende of gaan wij successen scoren?
Nog wat onwennig staren wij doelloos voor ons uit,
als op een grauwe maandag die maar niet voorbij wil gaan.
Na al het voorbije kerst- en nieuwjaarsgeweld,
zijn er weer de vele taken die op ons te wachten staan.

Lees meer...

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2016

Welkom lieve mensen, wat zitten wij aan het begin van het nieuwe jaar,
met ons allen hier toch genoeglijk bij elkaar.
Wij, Thomasvaer en Pieternel, vinden het fijn dat u de moeite hebt genomen,
met zovelen naar onze knusse huiskamer te komen.
Wij waarderen het zeer dat u uw huis en haard heeft verlaten,
om hier met ons het afgelopen jaar nog eens door te praten.
Dat u de televisie, computer of tablet hebt gelaten voor wat ze zijn
om naar deze visite te komen, vinden we reuze fijn.

Lees meer...

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2015

Zeg Thomasvaer, wat zitten we hier toch gezellig bij elkaar,
met al die mensen die bij ons op visite zijn aan het begin van het nieuw jaar.
Eigenlijk is onze huiskamer wat klein voor dit festijn,
maar wat zijn we blij dat er zoveel mensen zijn.
We laten het vandaag allemaal maar gebeuren,
en vinden het niet gepast over details te gaan zeuren.

Lees meer...

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2014 

Een ongerijmd jaar, daarover is het moeilijk dichten;
ook al ben je van professie dan poëet. 
Maar ja, hoe gaat dat, je doet toch je plichten
als je Thomasvaer of Pieternel heet....

Lees meer...

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2013

Beste mensen bijeengekomen in deze zaal,
namens de Buurtschap willen wij u hartelijk begroeten.
Dit keer is het een beetje anders dan normaal;
niet zoals het volgens het boekje had gemoeten.

Lees meer...

Thomasvaer en Pieternel over het jaar 2012 

En al weer is er een jaar verstreken;
wat gaat de tijd toch griezelig snel.
Al duurt een jaar wel tweeënvijftig weken
toch sta ik hier reeds weer met mijn Pieternel.

Lees meer...
Ga naar boven