Jaarlijks organiseert de Buurtschap samen met 'De Soos' een busreis zo eind april of begin mei. Opstapplaats is tegenwoordig alléén bij café De Waag! We vertrekken meestal om 8.30 uur. We proberen om 20.30 uur weer in Nietap te zijn.

De kosten zijn ongeveer € 60,--p.p . Er kunnen maximaal 50 personen mee. Vol is vol.

Indien u deze schitterende reis wilt meemaken kunt u het onder alle leden verspreidde formuliertje invullen en met gepast geld inleveren vóór 3 april bij de reiscommissieleden: Harm de Vries, Natuurschoonweg 1, tel: 515168, Peter van Delden, J.P. Santeeweg 4D, tel: 512011 of Wil Mensink, J. Jsraelsstraat 20, tel: 513061.

 

 

Ga naar boven