Notulen ALV 21 maart 2019

De notulen van onze Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 zijn nu te downloaden! 

 

Rabo ClubSupport actie

De Buurtschap Nietap-Terheeijl doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport actie! Omdat er binnenkort twee AED's geplaatst worden binnen onze buurtschap, willen we graag zoveel mogelijk leden van de buurtschap opleiden als burgerhulpverlener. Het doel is dan ook om geld in te zamelen voor gratis Reanimatie & AED cursussen voor leden van de Buurtschap. Alle klanten/leden van de Rabobank kunnen op ons stemmen zodat we wat financiële steun ontvangen!

Hoe werkt het stemmen in de Rabobank app?
Door in te loggen in de app van de Rabobank of op de Rabobank website en dan via 'Zelf regelen' en vervolgens 'Mijn Lidmaatschap' kan je klikken op Rabo ClubSupport.

  • Druk op 'Selecteer je favoriete clubs' om vervolgens naar de deelnemers te gaan.
  • Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op 'Stap 2'.
  • Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.
  • Druk daarna op 'Stemmen indienen' om je stem uit te brengen.

Bij voorbaat veel dank voor je stem!

 

 

Afgelastingen van de Buurtschap Nietap-Terheijl

Beste inwoners van Nietap en Terheijl,

Zoals u allen wel zult hebben gevolgd, zijn de gevolgen van de corona uitbraak veel groter dan we waarschijnlijk hadden voorzien. Dit gaat inhouden dat alle activiteiten, door ons te organiseren, tot 1 juni komen te vervallen; te weten:
- de palmpasenoptocht,
- de bloemengroet,
- de busreis, 
- en de pinksterkermis en de pinkstermarkt.

Tevens noemen we de afgelasting van de Rommelmarkt, die door ouders van de school wordt georganiseerd, en de Rodermarktparade. De bouwgroep Nietap-Terheyl bouwt dus voor het eerst in haar bestaan géén parade wagen. 

Het is een bijzondere tijd en wij spreken de wens uit dat wij allen, met elkaar, in goede gezondheid hier doorheen mogen komen en na deze crisis de activiteiten weer op kunnen pakken.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtschap Nietap-Terheijl.

Afgelasting Jaarvergadering

Beste leden van de Buurtschap,

Gezien de huidige ontwikkelingen ten gevolge van het Corona virus zien wij ons, als bestuur van de Buurtschap, genoodzaakt om de jaarvergadering van aanstaande 19 maart te cancelen. We moeten de problemen ook niet zoeken. Een nieuwe datum gaat u van ons doorkrijgen, maar we noemen nu nog niks, omdat wij ook niet weten hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen.

Rest ons u allen veel gezondheid toe te wensen en u gaat een nieuwe datum van ons horen.

Dank voor uw begrip,
Bestuur Buurtschap Nietap-Terheijl.

Vereniging in het Zonnetje:

Biljartclub Club 85

Al meer dan 25 jaar gezelligheid en prestaties in café “De Waag” in Nietap. Deze club is opgericht door een 14-tal goede en gemotiveerde café biljarters die - dat was toen de eis – gemiddeld twee caramboles moesten maken. In de loop der jaren is deze eis versoepeld, maar dat neemt niet weg dat de leden van onze club nog steeds redelijke scores halen.

Het aantal leden is ook wat gedaald, en momentheel hebben we 12 leden, dat betekent dat er wel enkele leden bij kunnen. Als je belangstelling hebt meld je aan je bent van harte welkom.

Lees meer...

Facebook Buurtschap

Stukje Historie

 Muntschat

Muntschat

Honderd jaar geleden zijn er in Nietap 58 gouden munten gevonden. Deze muntschat is één van de grootste uit de merovingische periode die in Nederland gevonden is.

Ga naar boven