Uitslag Rabo ClubSupport bekend

De uitslag van de Rabo Club Support actie is bekend. We zijn geëindigd op plek 42 van de 300 deelnemers en dat vertegenwoordigd een mooi bedrag van € 1.240,75. 
Iedereen die op ons gestemd heeft, bedankt voor het stemmen en uiteraard dank aan de Rabobank! Hopelijk mogen we de volgende keer weer op uw stem rekenen.

Afronding alternatieve ALV

Door de corona-pandemie kon de algemene ledenvergadering van de Buurtschap Nietap-Terheijl die gehouden zou worden op 19 maart 2020, niet doorgaan.
Ook later in het jaar was er geen zicht op dat deze vergadering alsnog plaats kon vinden.

Omdat het bestuur toch graag verantwoording wilde afleggen over het jaar 2019 en enkele punten wilde regelen, zoals de bestuursverkiezing, werd besloten om een alternatieve algemene ledenvergadering te houden.
Door middel van een e-mail of een folder werden alle leden van de Buurtschap geïnformeerd over de volgen punten:

 • Het financieel overzicht over het jaar 2019.
 • De begroting voor het jaar 2020.
 • Het oordeel van de kascommissie, bestaande uit Anja de Vries en Max Winter, over het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019. De commissie stelde voor het bestuur hiervoor decharge te verlenen. Aftredend lid van de commissie was Anja de Vries. Als opvolgend lid stelde het bestuur voor Mary Brink te benoemen.
 • De vaststelling van de contributie en de donateursbijdrage voor het jaar 2021. Het bestuur stelde voor beide te handhaven op € 10,-.
 • De notulen van de op 21 maart 2019 gehouden algemene ledenvergadering kon men inzien op www.nietap-terheijl.nl.
 • Het bestuur stelde voor het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019-2020 uit te stellen, en dit te combineren met het jaarverslag over het jaar 2020-2021.
 • Lex Groenewold en Peter Wolters waren de aftredende bestuursleden. Beiden waren herkiesbaar. Het bestuur stelde voor hen opnieuw te benoemen.

De e-mail is op 9 oktober verstuurd, en de folders zijn in de twee weken daarna verspreid.
Tot uiterlijk 1 november konden de leden bij het bestuur kritiek leveren op de gevolgde werkwijze. Tevens konden gedurende deze periode vragen en opmerkingen worden ingediend.

Binnen deze termijn is op de gevolgde werkwijze door de leden geen kritiek geleverd, en zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Daarmee staan de door het bestuur voorgestelde besluiten nu vast.

Notulen ALV 21 maart 2019

De notulen van onze Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 zijn nu te downloaden!

Rabo ClubSupport actie

 

De Buurtschap Nietap-Terheeijl doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport actie! Omdat er binnenkort twee AED's geplaatst worden binnen onze buurtschap, willen we graag zoveel mogelijk leden van de buurtschap opleiden als burgerhulpverlener. Het doel is dan ook om geld in te zamelen voor gratis Reanimatie & AED cursussen voor leden van de Buurtschap. Alle klanten/leden van de Rabobank kunnen op ons stemmen zodat we wat financiële steun ontvangen!

Hoe werkt het stemmen in de Rabobank app?
Door in te loggen in de app van de Rabobank of op de Rabobank website en dan via 'Zelf regelen' en vervolgens 'Mijn Lidmaatschap' kan je klikken op Rabo ClubSupport.

 • Druk op 'Selecteer je favoriete clubs' om vervolgens naar de deelnemers te gaan.
 • Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op 'Stap 2'.
 • Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.
 • Druk daarna op 'Stemmen indienen' om je stem uit te brengen.

Bij voorbaat veel dank voor je stem!

 

Vereniging in het Zonnetje:

Biljartclub De Waag

Biljartclub De Waag houdt al jarenlang haar clubavond op dinsdag, in café De Waag. Er worden dan onderlinge wedstrijden gespeeld, waarbij het element gezelligheid de hoofdmoot vormt en de niet-spelers driftig aan het klaverjassen slaan.

We spelen vanaf september tot ongeveer half mei. Dan is het eindfeest en wordt het eremetaal (en de poedelprijs!) uitgereikt, na een warm en koud buffet en (meestal) Oudhollandse spelletjes. Met Kerst en Pasen wordt er om vleesprijzen gespeeld. Naast de eigen competitie in De Waag wordt door een vaste ploeg deelgenomen aan de wedstrijden over 25 beurten in  NZW-verband (Noordenveld-Zuidelijk Westerkwartier). Ook zijn leden van BC De Waag te vinden op diverse toernooien en vaak niet zonder succes.

Lees meer...

Facebook Buurtschap

Stukje Historie

Tramhalte Nietap

Lange tijd kende Nietap haar eigen tramhalte met wachtkamer en kaartverkoop voor de Drachtster tram. De tram heeft ruim 70 jaar deel uitgemaakt van de Nietapster historie. Op 1 oktober 1913 werd bij ‘t Piepke’ de eerste tram feestelijk binnengehaald. Vele jaren lang passeerde hij tot zes maal per dag met aan boord zowel goederen als personen ons dorp. In juni 1985 viel het besluit tot opheffing van de lijn Drachten-Groningen.

Ga naar boven