Terug naar index

Terug naar Bewoners        
                                Bewoners Baggelveld 

  

                         Nummer 

                         1e huis rechts      2e huis rechts     3e huis rechts       1      3      5      7      9

                         2       pand tussen 2 en 4        4       6


                  Op 16-06-1930 bij het van kracht worden van de ‘Verordening tot verdeeling der
                  gemeente in dorpen en buurtschappen’ werd Terheijl bij Nietap gevoegd en ingaande
                  21-07-1930 werden de huisnummers aangepast. De nummering werd  ' Nietap ... '
                  Op 19-02-1947 bij het van kracht worden van de ‘Verordening van huisnummering’
                  werd Terheijl weer zelfstandig. De nummering werd ' Terheijl ...'
                  Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                  Onder Terheijl vallen Vagevuurselaan, Schapenweg, Baggelveld, Oostindie (deels)
                  en de Scheperij.Terug naar het begin 

 

Baggelveld (1e huis rechts)

Komende uit de richting Schapenweg 1e huis rechts.
Het huis werd omstreeks 1800 bewoond door Jan Jans Aalders.
Zoals in dat jaar in het Haardstedengeldregister staat omschreven,
woonde het gezin Jan Jans Aalders in een ‘veentent agter Ter Heijl’
en ‘het was onzeker voor hoe lange’ en
hij was ‘onmagtig om iets te kunnen betalen’.
Het pand is niet meer aanwezig.


1802                      Ongenummerd       

                              Aalders, Jan Jans  (Leek, 1763)             arbeider
                              Zoon van Jan Hindriks Aalders en Geertje Jans
                              en een broer van Hindrik Jans Aalders    (Leek, ..... )
                              zie Baggelveld, vanuit Schapenweg 2e huis rechts.
                              Hij X omstreeks 1788 met
                              Tjeetske Lolkes (Bakkeveen, 1762)
                              Ook voorkomende als Tjetske Laukes en later als Tjitske Lolkes.
                              Haar ouders zijn niet met name bekend.
                              Het gezin kwam omstreeks 1800 met hun kinderen,
                              Geertje Jans  (Bakkeveen, 1789)
                              Lolke Jans  (Bakkeveen, 1792)
                              Jan Jans  (Bakkeveen, 1794) en
                              Hindrik Jans  (Diepswal, 1797)
                              vanuit Diepswal.
                              Alhier werd nog geboren
                              Riemkjen Jans  (Terheijl, 1802).

1804                      Het huis behoorde in 1804 in eigendom toe aan Jan Jans Aalders.

                              Aalders, Jan Jans  (Leek, 1763)             arbeider
                              Hij X met
                              Tjeetske Lolkes   (Bakkeveen, 1762)
                              Kinderen,
                              Geertje Jans  (Bakkeveen, 1789)
                              Lolke Jans  (Bakkeveen, 1792)
                              Jan Jans  (Bakkeveen, 1794)
                              Hindrik Jans  (Diepswal, 1797)
                              Riemkjen Jans  (Terheijl, 1802)
                              Alhier werd nog geboren
                              Riemer Jans   (Terheijl, 1805).

1810           
             T55           Het huis kreeg in 1810 het huisnummer T55.
                              De letter T staat voor Terheijl.        

1810 - 1830          
             T55           Aalders, Jan Jans  (Leek, 1763)             arbeider
                              Hij X met
                              Tjeetske Lolkes  (Bakkeveen, 1762)

                              Hun dochter
                              Geertje Jans  (Bakkeveen, 1789)
                              Zij X te Roden op 28-03-1818 met
                              Hindrik Cornelis  (Roden, 1772)
                              Zoon van Kornelis Ottens en Marrechien Hindriks.
                              N.B.
                              Hindrik Cornelis nam in 1812 de familienaam Veldhuis aan.
                              Hij is een broer van Steven Kornelis Veldhuis,
                              de vader van Cornelis Veldhuis, zie Vagevuurselaan 16.
                              Kinderen,
                              Marchien Hindriks  (Leut.wolde, 1818)
                                    Zij X te Roden op 03-09-1841 met
                                    Huetink, Jan Hendrik  (Steenderen, 1814)
                                    Zoon van Jan Huetink, onderbaas op de steenfabriek
                                    te Steenderen en van Elsken Weselink.
                                    Zij verhuisden naar J.P.Santeeweg 64.
                              Jan Hindriks  (Leut.wolde, 1820)
                                    Hij bleef ongehuwd.
                              Kornelis Hindriks  (Leut.wolde, 1824)
                                    Hij X te Roden op 29-03-1847 met
                                    Huberts, Vroukien Jans  (Roden, 1826)
                                    Dochter van Jan Theodorus Huberts en Roelfien Hindriks Buning.
                                    Zij woonden te Leek.
                                    N.B.
                                    In 1855 komen zij van Leek naar Terheijl, naar Oostindie (67), de woning
                                    staande tussen de percelen Kerkweg 58A (Oostindie) en Oostindie 2.
                              Riemer Hindriks  (Leut.wolde, 1827).
                                    Hij overleed te Terheijl op 13-03-1829.

                              Hun zoon
                              Lolke Jans  (Bakkeveen, 1792)
                              Hij X te Roden op 25-07-1814 met
                              Tiddens, Geertje  (Nietap, 1784)
                              Dochter van Lucas Tiddens en Jantje Harms, zie J.P.Santeeweg 7-9.
                              Zij vertrokken naar Tolbert.
                              N.B.
                              Zij keerden in 1816 terug naar Terheijl, zie Schapenweg 8.

                              Inwonend
                              Jan Jans  (Bakkeveen, 1794)      -     zoon
                              Hij X te Roden op 31-07-1819 met
                              Tuinman, Trijntien Jans  (Foxwolde, 1794)
                              Dochter van Jan Fridsiger Tuinman en IJpkien Alberts.
                              Alhier werden geboren
                              Riemkje Jans  (Terheijl, 1820 +1821)
                              Rinkje Jans  (Terheijl, 1822)
                              Jan Fridziger  (Terheijl, 1825)
                              Jan Jans  (Terheijl, 1829)
                              Later wordt het gezin hoofdbewoner op dit adres.

                              Inwonend
                              Hindrik Jans  (Diepswal, 1797)
                              Hij X te Roden op 02-10-1821 met
                              Ruiter, Anna Geertruida  (Leek, 1794)
                              Dochter van Jacob Jintes en Trijntje Jacobs, zie Oostindie, Kerkweg 58A.
                              Het gezin vertrok naar Leek en keerde kort daarna met hun zoon
                              Jan Aalders, (Leek, 1822)
                              terug naar dit adres.
                              Alhier werd geboren
                              Geert Aalders,  (Terheijl, 23-12-1824).

                              Anna Geertruida Jacobs Ruiter overleed alhier op 07-01-1825
                              en haar pas geboren zoon
                              Geert Hindriks overleed op 11-02-1825.

                              Hindrik Jans Aalders her X te Roden op 11-11-1825 met
                              Veen van der, Grietje Hattums  (Leek, 1805),
                              dochter van Hattum Germs en Jantje Alberts
                              en een zuster van Annechien Hattums van der Veen,
                              getrouwd met Hindrik Jacobs Reiber, zie Baggelveld (T54),
                              komende uit de richting Schapenweg 2e huis rechts.
                              Alhier werd geboren
                              Otte  (Terheijl, 1827)
                              Hierna vertrok het gezin naar Leek.
                              Aldaar werden geboren
                              Geert  (Zevenhuizen,  1829)
                              Albert (Zevenhuizen 1831, jong overleden)
                              N.B.
                              In 1831 keerde het gezin terug naar Terheijl, naar Terheijl-veententen, veentent 1.
       
                              Inwonende kinderen
                              Riemkjen Jans  (Terheijl, 1802)     -   dochter
                              Riemer Jans  (Terheijl, 1805)       -   zoon

                              Jan Jans Aalders  (1763) overleed op 10-09-1826.
                              Zijn vrouw Tjeetske Lolkes vertrok daarna naar haar zoon
                              Hindrik Jans Aalders, Terheijl-veententen, veentent 1.

                              Hun zoon Jan Jans Aalders  (1794) werd hoofdbewoner op dit adres.

1830         
                  T55      Jan Jans  (Bakkeveen, 1794)      -     zoon
                              Hij X te Roden op 31-07-1819 met
                              Tuinman, Trijntien Jans  (Foxwolde, 1794)
                              Dochter van Jan Fridsiger Tuinman en IJpkien Alberts.
                              Kinderen,
                              Rinkje Jans  (Terheijl, 1822)
                              Jan Fridziger  (Terheijl, 1825)
                              Jan Jans  (Terheijl, 1829).
 
                              Hun zoon
                              Jan Fridziger  (Terheijl, 1825)
                              Hij X te Leek op 10-03-1849 met
                              Hecker, Agatha Maria  (Helpman, 1825)
                              Dochter van Koenraad Hecker en Jantje Wolters.
                              Zij vertrokken naar Leek.
                              De familie Aalders-Hecker keerde op 21-05-1879
                              terug naar Terheijl, zie Terheijl-veententen, veentent 4.

                              Hun zoon
                              Jan Jans  (Terheijl, 1829)
                              Hij X te Leek op 01-08-1857 met
                              Kies, Antje Hindriks  (Tolbert, 1825)
                              Dochter van Hendrik Feddes Kies en Iktje Pieters van der Velde.
                              Zij was sedert 23-12-1854 weduwe van Hindrik Jans Aalders (1797),
                              eerder (sedert 16-10-1847) weduwe van Johannes Freerks de Vries.
                              N.B.
                              Hindrik Jans Aalders (1797) was een broer van de vader van haar 2e man,
                              Jan Jans Aalders.
                              Zie v.w.b. dit gezin verder onder Terheijl-veententen, veentent 1.

                              Het gezin Jan Jans Aalders (1794) vertrok in 1832 naar Zevenhuizen.
                              N.B.
                              In het gezin werd op 26-02-1832 te Zevenhuizen een dochter geboren,
                              genaamd :
                              Tjeetske Aalders  (Zevenhuizen, 1832).
                              Jan Jans Aalders  (1794) overleed te Zevenhuizen op 22-01-1848.
                              Trijntien Jans Tuinman keerde op 18-10-1865  terug naar
                              Terheijl, naar Terheijl-veententen, zie onder veentent 3.

                  T55      Wagenaar, Christiaan  (Mijdrecht, 1811)          arbeider
                              Zoon van Christiaan Wagenaar en Elizabeth Boef,
                              zie Schapenweg het pand staande tegenover perceel Schapenweg nr. 3.
                              Hij X te Roden op 24-12-1832 met
                              Hulsebosch, Grietje Jans  (Leek, 1804)
                              Dochter van Jan Derks Hulsebosch en Jantje Karsten.
                              Het gezin komt in 1832 met hun dochter
                              Karsdina  (Tolbert, 1832)
                              vanuit Tolbert.
                              Alhier werden geboren,
                              Pieter  (Terheijl, 1834)
                              Jantje  (Terheijl, 1836)
                              Johannes  (Terheijl, 1838).

1840         
                 T55       Wagenaar, Christiaan  (Mijdrecht, 1811)          arbeider
                              Hij X te Roden op 24-12-1832 met
                              Hulsebosch, Grietje Jans  (Leek, 1804)
                              Kinderen,
                              Karsdina  (Tolbert, 1832)
                              Pieter  (Terheijl, 1834)
                              Jantje  (Terheijl, 1836)
                              Johannes  (Terheijl, 1838)

                              Hun zoon
                              Pieter  (Terheijl, 1834)
                              Hij overleed te Terheijl op 08-01-1842.

                              Het gezin verhuisde naar de Schapenweg 10.

1850         
              T56          Holman, Jan  (Leek, 1821)                arbeider
                              Zoon van Albert Jans Holman en Jantje Klasens Cazemier
                              Hij X te Leek op 13-05-1848 met
                              Pers van der, Erretje Fokkes  (Doezum, 1821)
                              Dochter van Fokke Errits van der Pers en Antje Hendriks Zenema
                              en een zuster van Martje van der Pers, weduwe van Popke Snip,
                              zie Terheijl-veententen, veentent  4.
                              Het gezin kwam in mei 1858 met hun kinderen,
                              Albert  (Leek, 1848)
                              Antje  (Leek, 1851)
                              Jantje  (Leek, 1854)
                              Fokke  (Leek, 1857)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werden nog geboren
                              Nieske  (Terheijl, 1859 +1860)
                              Klaas  (Terheijl, 1861)
                              Het gezin vertrok naar Vagevuurselaan 14.

              T56          Huising, Jan Roelfs  (Peize, 1799)              arbeider
                              Zoon van Roelof Huising en Aaltien Everts.
                              Hij X te Roden op 05-07-1824 met
                              Reiber, Trientje Jacobs  (Roden, 1804)
                              Dochter van Jacob Hendriks Reiber en Jitske Jacobs,
                              zie Baggelveld vanaf de Schapenweg 2e huis rechts.
                              Het gezin komt met hun kinderen
                              Roelf  (Terheijl, 1825)
                              Jitske  (Terheijl, 1828)
                              Hindrik  (Terheijl, 1833)
                              Jacob  (Terheijl, 1836)
                              Aaldert  (Terheijl, 1839)
                              Berend  (Terheijl, 1842)
                              Evert   (Terheijl, 1849).
                              van Baggelveld 3.

                              Hun zoon
                              Hindrik Huizing (1833)
                              Hij X te Roden op 16-02-1860 met
                              Feenstra, Jantje  (Leek, 1832)
                              Dochter van Derk Gerkes Feenstra en Grietje Hendriks Koerts en
                              een zuster van Hendrik Feenstra getrouwd met Sapke Hoogeveen,
                              zie het pand Schapenweg gelegen tussen de percelen Schapenweg 12 en 14,
                              van Harm Feenstra, die inwonend was bij Jan Holman, zie Vagevuurselaan 14
                              en van Pieter Veenstra getrouwd met Grietje Jongst en eerder weduwe van
                              Aaltje Hoogeveen, zie Terheijl-veententen, veentent 3.
                              Het gezin vertrok naar Leek.
                              N.B.
                              Het gezin keerde op 24-05-1902 terug naar Nietap naar J.P.Santeeweg 61.
                              en
                              hun zoon
                              Jan  (1863)
                              Hij X te Leek op 04-06-1887 met
                              Aukje Wijkstra  (De Wilp, 1861)
                              Dochter van Hendrik Wijkstra en Rienkje Jacobs Postema.
                              Zij woonden later aan het Baggelveld 2 en 7.
                              en
                              hun dochter
                              Johanna  (Leek, 1876)
                              Zij X te Leek op 18-06-1898 met
                              Sietze Hoogeveen  (Niebert, 1869)
                              Zoon van Bouwe Hoogeveen en Trientje Veenstra, zie Oostindie 8 en Thedemalaan 6.

                              Hun zoon
                              Jacob  (Terheijl, 1836)
                              Hij overleed te Vlissingen op 22-04-1858 als soldaat bij het 8e Regiment Infanterie.

                              Hun zoon
                              Aaldert  (Terheijl, 1839)
                              Hij X te Roden op 26-10-1864 met
                              Trientje Veen  (Marum, 1842)
                              Dochter van Harm Wijers Veen en Jetske Roelfs Topstra
                              Kinderen,
                              Harm  (Roden, 1872)
                              Trientje  (Roden, 1876)
                              Het gezin vertrok naar Leek.

                              Inwonend
                              Pieter Veen  (Marum, 1835)
                              Zoon van Harm Wijers Veen en Jetske Roelfs Topstra
                              en een broer van Trientje Veen, zie hierboven.
                              Weduwnaar van Trientje Zwart,
                              eerder van Itje Wouda.
                              Pieter Veen kwam 12-11-1879 vanuit Leek

1860         
               T62         Huizing, Jan Roelfs  (Peize, 1799)           arbeider
                              Hij X met
                              Reiber, Trientje Jacobs.

                              Inwonend
                              Pieter Veen  (Marum, 1835)
                              Weduwnaar van Trientje Zwart,
                              eerder van Itje Wouda.

                              Jan Roelfs Huizing overleed op 26-01-1867.
                              Zijn vrouw Trientje Jacobs Reiber overleed op10-10-1872.

                              Pieter Veen werd in 1872 de nieuwe hoofdbewoner.

               T62         Veen, Pieter  (Marum, 1835)               arbeider
                              Weduwnaar van Trientje Zwart,
                              eerder van Itje Wouda.

                              Inwonend
                              Huizing, Evert Jans  (Terheijl, 1849)
                              Hij X te Roden op 19-04-1873 met
                              Tjemmes, Harmke Lammerts  (Nietap, 1839),
                              dochter van Lammert Tjemmes en Aaltje Tebbes de Vries, zie Meerweg 22.
                              Kinderen,
                              Jan  (Roden, 1875)
                              Aaltien  (Roden, 1878)
                              Lammert  (Roden, 1882)
                                      Hij X te Roden op 09-09-1905 met
                                      Jantje Aalders  (Roderveld, 1885)
                                      Dochter van Geert Aalders en Dina Siegers,
                                      zie Baggelveld 6 onder Lucas Lolkes Aalders.

                             
                              Na het vertrek van deze bewoners bleef de woning onbewoond
                              en werd afgebroken.

                             
                                                                        Terug naar het begin

 
Baggelveld 2e huis rechts

Komende uit de richting Schapenweg 2e huis rechts.
Het huis werd in 1804 bewoond door Hindrik Aalders.
Zoals in dat jaar in het Haardstedengeldregister staat omschreven, woonde
het gezin Hindrik Aalders in een ‘veentent agter Ter Heijl’ en
‘het was onzeker voor hoe lange’ en hij was ‘onmagtig om iets te kunnen betalen’.
Het huis is niet meer aanwezig. 


1804                      Hindrik Jans Aalders  (Leek, ..... )
                              Zoon van Jan Hindriks Aalders en Geertje Jans
                              en een broer van Jan Jans Aalders getrouwd met Tjeeske Lolkes,
                              zie Baggelveld vanaf Schapenweg 1e huis rechts.
                              Hij X met
                              Grietje Everts
                              Kinderen,
                              Jan Hindriks Aalders  (Tolbert, 1796)

                               Hun zoon
                              Jan Hindriks Aalders  (Tolbert, 1796)
                              Hij X te Leek op 04-07-1818 met
                              Grietje Hiddes Ipema  ( .... , 1795)
                              Dochter van Hidde Menks Ipema en Grietje Tjeerts
                              Kinderen,
                              Tjeert Aalders  (Zevenhuizen, 1828)
                                       Ongehuwd overleden te Marum op 28-02-1846.
                              Jeltje Aalders  (Zevenhuizen, 1836)
                                       Overleden te Zevenhuizen op 22-03-1837.
                              Jeltje Aalders  (Zevenhuizen, 1841)
                                        Zij X teMarum op 21-09-1862 met
                                        Hendrik Jongst  (Tolbert, 1837)
                                        zoon van Evert Hendiks Jongst en Grietje Imes de Vries

                              Na Hindrik Jans Aalders kwam Jacob Hendriks Reiber in deze woning.

    1804                  Reiber, Jacob Hendriks  (Giezen, ca 1769)      arbeider
                              Zijn ouders zijn niet met name bekend.
                              Een broer van Eberhard Reiber, zie Baggelveld vanaf
                              de Schapenweg 3e huis rechts onder Jacobus van den Boom.
                              Hij X te Nuis op 27-06-1802 met
                              Jacobs, Jitske  (Surhuizum, ca 1777)
                              Haar ouders zijn niet met name bekend.
                              Het gezin kwam omstreeks 1803 met hun kinderen,
                              Jan Jacobs  (Roden, 1801)
                              Idske Jacobs  (Roden, 1802)
                              Martinus Jacobs  (Roden, 1802)
                              naar Terheijl.
                              Alhier werden geboren,
                              Trijntje Jacobs  (Terheijl, 1804)
                              Hendrik Jacobs  (Terheijl, 1807)

1808                      Reiber, Jacob Hendriks  (ca.1769)              arbeider
                              Hij X met
                              Jacobs, Jitske  (ca.1777)
                              Kinderen
                              Jan Jacobs  (Roden, 1801)
                              Idske Jacobs  (Roden, 1802)
                              Martinus Jacobs  (Roden, 1802)
                              Trijntje Jacobs  (Terheijl, 1804)
                              Hendrik Jacobs  (Terheijl, 1807)
                              Alhier werd nog geboren
                              Janke Jacobs  (Terheijl, 1809)

1810 - 1830          
              T54          Reiber, Jacob Hendriks  (ca.1769)              arbeider
                              Hij X met
                              Jacobs, Jitske  (ca.1777)
                              Kinderen,
                              Jan Jacobs  (Roden, 1801)
                              Idske Jacobs  (Roden, 1802)
                              Martinus Jacobs  (Roden, 1802)
                              Trijntje Jacobs  (Terheijl, 1804)
                              Hendrik Jacobs  (Terheijl, 1807)
                              Janke Jacobs  (Terheijl, 1809) 
                              Alhier werden nog geboren 
                              Wilhelmus Jacobs  (Terheijl, 1812  +1812)
                              Elisabeth Jacobs  (Terheijl, 1813)
                              Willemina Jacobs  (Terheijl, 1816)

                              Hun dochter
                              Trijntje Jacobs  (Terheijl, 1804)
                              Zij X te Roden op 05-07-1824 met
                              Huising, Jan Roelfs  (Peize, 1799)
                              Zoon van Roelof Huising en Aaltien Everts.
                              Zij vertrokken naar Baggelveld 3.

1830         
                  T54      Reiber, Jacob Hendriks  (ca.1769)              arbeider
                              Hij X met
                              Jacobs, Jitske  (ca.1777)

                              Hun dochter
                              Janke Jacobs  (Terheijl, 1809)
                              Zij X te Peize op 15-05-1830 met
                              Jan Willems Brink  (Peize, 1806)
                              Zoon van Willem Jans Brink en Wubbechien Jans Oosting
                              Zij waren bij haar ouders inwonend.
                              Aldaar werden geboren
                              Elisabeth  (Terheijl, 1813)
                              Willemina  (Terheijl, 1816)

                              Jacob Hendriks Reiber overleed op 19-06-1835.
                              Zijn vrouw Jitske Jacobs werd hoofdbewoonster.

1840         
               T54         Jitske Jacobs  (Surhuizum, ca,1777)       arbeidsche
                              Weduwe van Jacob Hendriks Reiber.

                              Haar zoon
                              Hendrik  (Terheijl, 1807)
                              Hij X te Roden op 17-06-1846 met :
                              Veen van der, Annechien Hattums  (Leek, 1820)
                              Dochter van Hattum Gerbens van der Veen en Jantje Alberts van der Heide
                              en een zuster van Grietje Hattums van der Veen,
                              getrouwd met Hindrik Jans Aalders, zie Baggelveld (T55),
                              komende uit de richting Schapenweg 1e huis rechts.
                              Zij werden bij zijn moeder inwonend.

                             Annechien van der Veen overleed te Terheijl op 10-07-1853.

1850         
                  T55      Jitske Jacobs  (Surhuizum, ca,1777)       arbeidsche
                              Weduwe van Jacob Hendriks Reiber.
                              Zij overleed op 01-12-1854.

                              Haar zoon Hendrik Reiber werd hoofdbewoner.

                  T55      Reiber, Hendrik Jacobs  (Terheijl, 1807)     arbeider
                              Zoon van Jacob Hendriks Reiber en Jitske Jacobs.
                              Sedert 1853 weduwnaar van Annechien van der Veen.
                              Hendrik Reiber her X te Roden op 17-11-1855 met
                              Bijleveld, Aafke Lieuwes  (Kooten (Fr), 1829)
                              Zij komt later voor als Bieleveld.
                              Dochter van Lieuwe Willems Bijleveld en Grietje Ides Hamstra en
                              een zuster van Willem Bielleveld, zie Turfweg 13 en Baggelveld 2 en
                              van Lamke Lieuwes Bijleveld, getrouwd met Jan Feringa, zie Baggelveld 5.

                              Inwonend
                  T55      Holman, Hendrik  (Leek, 1826)           arbeider
                              Zoon van Jan Derks Holman en Geeske Harms.
                              Hij X te Leek op 28-05-1853 met
                              Geersing, Dina  (Roden, 1829)
                              Dochter van Roelf Geert Geersing en Harmtien Geerts Ensing
                              en een zuster van Geertien Geersing, gehuwd met Jakob Huberts,
                              zie Vagevuurselaan 12.
                              Het gezin komt in juni 1856 met hun kinderen
                              Geeske  (Roden, 1853)
                              Harmtien  (Zev.huizen, 1855)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werd geboren
                              Jan  (Terheijl, 1857)
                              Het gezin vertrok 01-05-1860 naar Leek.
                              Zie ook Vagevuurselaan (T50), de hovenierswoning naast huize Terheijl,
                              alwaar zij vanaf 1854 tot 1856 woonden.

1860 - 1882          
             T63           Reiber, Hendrik Jacobs  (Terheijl, 1807)       arbeider
                              Hij X met
                              Bieleveld, Aafke Lieuwes  (Kloostertille, 1829)

1882 - 1900         
           T186           Reiber, Hendrik Jacobs  (Terheijl, 1807)       arbeider
                              Hij X met
                              Bieleveld, Aafke Lieuwes  (Kloostertille, 1829)

                              Hendrik Reiber overleed te Terheijl op 08-06-1883.
                              Aafke Lieuwes Bijleveld her X te Roden op 14-03-1885 met
                              Huberts, Broeërius  (Roden, 1830)               timmerman
                              Zoon van Hindrik Willems Huberts en Hiltje Broers van Dijken, zie J.P.Santeeweg 27
                              en sedert 16-01-1882 weduwnaar van Auktje Smallenbroek,
                              dochter van Haatje Jans Smallenbroek en Wietske Popkes Akkersma.
                              N.B.
                              Hiltje Broers van Dijken is een zuster van Wijke Broers van Dijken,
                              getrouwd met Jacob Lucas Croeze, zie J.P.Santeeweg 10-12.

                              Broeërius Huberts werd de nieuwe hoofdbewoner op dit adres.

             T186         Huberts, Broeërius  (Roden, 1830)             timmerman
             T222         Zoon van Hindrik Willem Huberts en Hiltje Broers van Dijken.
             T251         Hij  X te Roden op 14-03-1885 met
                              Bieleveld, Aafke Lieuwes  (Kloostertille, 1828)
                              Dochter van Lieuwe Willems Bijleveld en Grietje Ides Hamstra.
                              Broeërius Huberts en zijn kinderen
                              Huberts, Haatje  (Leek, 1861)
                              Huberts, Jan  (Leek, 1866)
                              Huberts, Willem  (Leek, 1868)
                              Huberts, Wietse  (Enumatil, 1871)
                              Huberts, Hiltje  (Roden, 1874)
                              Huberts, Hindrikje  (Roden, 1878)
                              kwamen vanuit Roderveld.

1900 - 1922          
            T251          Huberts, Broeërius  (Roden, 1830)           timmerman
            T220          Hij X met
                              Bieleveld, Aafke Lieuwes  (Kloostertille, 1828)

                              Broeërius Huberts dochter
                              Hindrikje  (Roden, 1878)
                              Zij X te Roden op 13-06-1903 met
                              Warners, Geert  (Roden, 1878)
                              Zoon van Hindrik Warners en Jeichien Geersing
                              en een broer van Aaltien Warners, zie Thedemalaan 3
                              en van Harm Warners, J.P.Santeeweg 19.
                              Zij werden bij haar ouders inwonend.
                              Alhier werden geboren
                              Huberts, Jan  (Terheijl, 1903)  vrouws zoon
                                     Hij overleed op 03-03-1905.
                              Warners, Aafke  (Terheijl, 1905)
                              Warners, Jeichien  (Terheijl, 1908)
                              Warners, Hindrik  (Terheijl, 18-02-1911)
                              Het gezin Warners verhuisde 09-12-1911 naar Groningen. 

                              Zijn dochter
                              Huberts, Hiltje  (Roden, 1874)
                              Zij X te Leek op 16-07-1898 met
                              Dijkstra, Edsge  (Stroobos, 1852)
                              Zoon van Romke Edsgers Dijkstra en Willemke Liewes Bijleveld, zie Baggelveld 2.
                              Het gezin vertrok naar Baggelveld 2.

                              Aafke Lieuwes Bieleveld overleed op 18-09-1909.
                              Broeërius Huberts overleed op 28-04-1910.

                              Hierna werd de woning afgebroken.                                                           Terug naar het begin

 
Baggelveld
 3e huis rechts

Komende uit de richting Schapenweg 3e huis rechts en niet meer aanwezig.
 

1804                      Het huis behoorde in 1804 in eigendom toe aan Wilhelm
                              Christiaan Jacob Dondorff en werd door hem ook bewoond.


                              Dondorff, Wilhelm Christiaan Jacob  (1746)        gepens. grenadier
                              Zoon van Johan Andreas Dondorf en Maria Juliana Rosenhuijsen.
                              Hij trouwde met
                              Frederica Sophia Fugin  (Helsem inn Waldecksche, 1765)
                              Dochter van Johannes Henricus Fugin en Margaretha Elisabeth Koning
                              Kinderen,
                              Johan Hindriks Lodewijk Dondorff   (Leiden, 1790)
                              Johanna Sophia Christiana Dondorff  (Willemstad, 1792)
                              Johannes Michiel Dondorff  (1794)
                              Johannes Dondorff  (1797)

1810         
                  T53      Dondorff, Wilhelm Christiaan Jacob  (1746)        gepens. grenadier
                              Hij trouwde met :
                              Frederica Sophia Fugin  (Helsem inn Waldecksche, 1765)

                              Hun zoon
                              Johan Hindriks Lodewijk  (Leiden, 1790)
                              Hij X te Leek op 11-08-1820 met
                              Jantje Derks Duizendkunst  (Leek, 1811)
                              Dochter van Derk Jacobs Duizendkunst en Meike Jans Holtrop.
                              Kinderen,
                              Duizendkunst, Willem  (Leek, 1818)  vrouws zoon
                              Hij kreeg bij huwelijk van zijn moeder in 1820 de naam Dondorff.
                              Het gezin vertrok naar Leek en werd later hoofdbewoner van dit pand.

                              Hun zoon
                              Johannes Michiel Dondorff  (1794)
                              Hij overleed te Terheijl op 02-03-1815.

                              Wilhelm Christiaan Jacob Dondorff overleed te Terheijl op 03-08-1814.
                              Frederica Sophia Fugin her X te Roden op 09-05-1818 met
                              Bekker, Hendrik  (Kaal Altenburg (Saksen), 1752)  gepens. militair
                              Zoon van Klaas Henderik Bekker en Suzanna Dorothea Zeigerding.

                              Hendrik Bekker overleed te Terheijl 14-07-1820.
                              Hierna vertrok Frederica Sophia Fugin naar Ten Boer.

                              Hun zoon Johan Hindriks Lodewijk Dondorff werd de nieuwe hoofdbewoner.

1820 - 1830          
             T53           Dondorff, Johan Hindriks Lodewijk  (Leiden, 1790)     arbeider
                              Zoon van Willem Christiaan Jacob Dondorff en Frederika Sophia Fugin.
                              Hij X te Leek op 11-08-1820 met
                              Jantje Derks Duizendkunst  (Leek, 1811)
                              Dochter van Derk Jacobs Duizendkunst en Meike Jans Holtrop
                              Het gezin kwam in 1820 met hun zoon
                              Willem  (Leek, 1818)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werden geboren
                              Derk  (Terheijl, 1820  +1824)
                              Frederika  (Terheijl, 1824)
                              Maaike  (Terheijl, 1825)
                              Derk  (Terheijl, 1826) en
                              Johanna  (Terheijl, 1828).

1830         
                 T53       Dondorff, Johan Hindriks Lodewijk  (Leiden, 1790)     arbeider
                              Hij X te Leek op 11-08-1820 met
                              Jantje Derks Duizendkunst  (Leek, 1811)

                              Het gezin vertrok naar .....  

                 T53       Boering, Roelof  (Vries, 1795)           arbeider
                              Zoon van Hindrik Boering en Albertien Aalfs Schut.
                              Hij X te Vries op 09-08-1817 met
                              Everts, Henderika  (Assen, 1793)
                              Dochter van Evert Alberts en Aaltje Coenraads
                              Het gezin komt in 1829 met hun kinderen
                              Evert  (Vries, 1822)
                              Albert  (Vries, 1824)
                              Aaldert  (Vries, 1825)
                              Jan  (Vries, 1829)
                              vanuit Vries.
                              Alhier werden nog geboren
                              Hinderkien  (Terheijl, 1832)
                              Aaltien  (Terheijl, 1838)
                             
                              Hun zoon
                              Roelof  (Vries, 1829)
                              Hij overleed te Terheijl op 21-03-1830.

1840         
                 T53       Boering, Roelof  (Vries, 1795)           arbeider
                              Hij X te Vries op 09-08-1817 met
                              Everts, Henderika  (Assen, 1793)
                              Kinderen,
                              Evert   (Vries, 1822)
                              Albert  (Vries, 1824)
                              Aaldert  (Vries, 1825)
                              Hinderkien  (Terheijl, 1832)
                              Aaltien  (Terheijl, 1838)
                      
                              Hun zoon
                              Evert   (Vries, 1822)
                              Hij X te Roden op 15-06-1846 met
                              Veldhuis, Aukje Ottens  (Nietap, 1823)
                              Dochter van Otte Cornelis Veldhuis en Engeltje Jacobs, zie J.P.Santeeweg 47.
                              Het gezin Boering-Veldhuis vertrok naar Zevenhuizen.
                              N.B.
                              Het gezin zal in 1849 terugkeren naar Terheijl, zie Baggelveld 3.

                              Hun zoon
                              Albert  (Vries, 1824)
                              Hij overleed te Zevenhuizen op 21-04-1846.

                              Hun zoon
                              Aaldert  (Vries, 1825)
                              Hij overleed te Terheijl op 24-08-1849.

                              Inwonende dochters
                              Hinderkien  (Terheijl, 1832)     -     dochter
                              Aaltien  (Terheijl, 1838)           -     dochter

1850         
                  T54      Boering, Roelof  (Vries, 1795)           arbeider
                              Hij X te Vries op 09-08-1817 met
                              Everts, Henderika  (Assen, 1793)
                              Kinderen,
                              Hinderkien  (Terheijl, 1832)     -     dochter
                              Aaltien  (Terheijl, 1838)           -     dochter
                             
                              Hun dochter
                              Boering, Hinderkien  (Terheijl, 1832)
                              Zij vertrok in 1855 naar Leek.

                              Inwonende dochter
                              Aaltje  (Terheijl, 1838)      -      dochter

                              Roelof Boering overleed te Terheijl op 29-03-1858.
                              Zijn vrouw Henderika Everts werd hoofdbewoonster.

                  T54      Everts, Henderika  (Assen, 1793)     hoofdbewoonster
                              Weduwe van Roelof Boering.

                              Inwonende dochter
                              Aaltje  (Terheijl, 1838)      -      dochter

                              Inwonend
                              Hummel, Albert Jans  (Leek, 1820)           arbeider
                              Zoon van Jan Derks Hummel en Ida Alberts Doornbosch.
                              Hij X te Leek op 05-10-1844 met
                              Boer de, Jantje Hindriks  (Leek, 1823)
                              Dochter van Hendrik Harms de Boer en Saaktje Folkerts Cazemier.
                              Het gezin komt op 06-05-1861 met hun kinderen
                              Saaktje  (Leek, 1849)
                              Jan  (Leek, 1852)
                              Ida  (Leek, 1855)
                              Hendrikje  (Leek, 1858)
                              Derk  (Leek, 1861)
                              vanuit Leek.
                              Het gezin verhuisde kort daarna naar Oostindie 30.

1860 - 1882          
             T64           Everts, Hinderika  (Assen, 1793)              arbeidster
                              Weduwe van Roelf Boering.

                              Inwonend
                              Aaltje  (Terheijl, 1838)      -      dochter
                              Zij X te Slochteren op 06-07-1861 met
                              Harmannus van der Ploeg  (1839)
                              Zoon van Derk Geerts van der Ploeg en Fokje Harms Woldhuis.
                              Zij vertrok op 01-08-1861 naar Slochteren.

                              Weduwe Hinderika Everts vertrok op 11-11-1861 naar Groningen.
                              Hierna betrok  Daniël Gerson Levie de woning.

             T64           Levie, Daniël Gerson  (Roden, 1834)         landbouwer
                              Zoon van Gerson Joseph Levie en Betje Daniëls Elberg.
                              Hij X te Wildervank op 26-11-1861 met
                              Polak, Martha  (Wildervank, 1837)
                              Dochter van Izaak Nathans Polak en Bettje Mozes van Cleef.
                              Het gezin komt in 1861 vanuit Wildervank.
                              Alhier werd geboren,
                              Levie, Gerson  (Terheijl, 1862)

                              Werkbode
                              Brug van der, Antje  (Smallingerland, 1844)
                              Dochter van Libbe van der Brug en Jacobje Foekes Bosakker.
                              Ingekomen 24-05-1862 vanuit Leek.
                              Vertrokken 08-05-1863 naar Leek.
                              N.B.
                              Zij X te Leek op 25-05-1867 met
                              Engbert Geerts van Esch  (Roden, 1842)
                              Zoon van Geert Engberts van Esch en Roelfien Pieters Klooster.
                              en
                              hun dochter
                              Roelfien van Esch  (Roden, 1868)
                              Zij X te Roden op 30-04-1898 met
                              Jan Westerhuis  (Leutingewolde, 1863)
                              Zoon van Hindrik Jans Westerhuis en Jaapkien Geerts van Esch,
                              zie J.P.Santeeweg 98.

                              Werkbode
                              Kastje, Johannes  (Leek, 1838)
                              Zoon van Meint Lippes Kastje en Leentje Harms Meijer.
                              Ingekomen 26-05-1862 vanuit Leek.
                              Vertrokken 09-05-1863 naar Leek.
                              N.B.
                              Later komt Johannes Kastje voor op Baggelveld 5.

                              Het gezin Levie vertrok 01-05-1863 naar Emmen.

                 T64       Rink de, Fridsiger Hendriks  (Roden, 1831)        arbeider
                              Zoon van Hendrik Fridsiger de Rink en Asseldina Hindriks Kamping en
                              een broer van Roelfien Hindriks de Rink,
                              getrouwd met Hindrik Raven, zie J.P.Santeeweg 64
                              en van Jantien de Rink, getrouwd met Teunis Tolner, zie Vagevuurselaan (52B),
                              de boerderij staande tegenover huize Terheijl.
                              Hij X te Roden op 23-05-1861 met
                              Brink, Annechien  (Peize, 1831)
                              Dochter van Hillegien Willems Brink.
                              N.B.
                              Zij kwam van het adres Schapenweg 10, van Tiddens Willems Stuut
                              alwaar zij in 1861 dienstbode was.
                              Kinderen,
                              Hindrik  (Terheijl, 1862)
                              Hilbrand  (Terheijl,1863)
                              Levenloos kind (m)  (Terheijl, 1865)
                              Willem  (Terheijl, 1867 +1870)
                              Hinderikus  (Terheijl, 1869)
                              Hillechien  (Terheijl, 1873).

                              Inwonend
                              Tolner, Teunis  (Peize, 1854)      -     zwager
                              Sedert 26-09-1874 weduwnaar van Jantien de Rink.
                              Ingekomen 30-03-1877 vanuit Norg.
                              Vertrokken 08-10-1877 naar Leek.
                              N.B.
                              Voorheen woonde Teunis Tolner aan de Vagevuurselaan (T52B),
                              de boerderij staande tegenover huize Terheijl.
                              Aldaar overleed zijn vrouw Jantien de Rink.
                              N.B.
                              Teunis Tolner her X te Roden op 01-06-1878 met
                              Iektje van der Laan  (Leek, 1852)
                              Dochter van Meint Harms van der Laan en Hiltje Jacobs ter Veen, zie Baggelveld 2.
                              Het gezin Fridsiger de Rink verhuisde naar Terheijl-veententen, veentent 6.

                 T64       Feringa, Harm  (Leek, 1832)                 arbeider
                              Zoon van Hedde Jans Feringa en Trijntje Gerkes Feenstra, zie Beggelveld 3.
                              Hij X te Leek op 21-04-1855 met
                              Oosterling, Marrechien  (Roden, 1831)
                              Dochter van Arend Pieters Oosterling en Annechien Lucas van der Laan,
                              zie J.P.Santeeweg 64, boerderij Veldhoven.
                              Het gezin komt 20-05-1867 met hun kinderen,
                              Trientje  (Leek, 1855)
                              Arend  (Leek, 1859)
                              Hedde  (Leek, 1863)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werden nog geboren
                              Jan  (Terheijl, 1869)
                              Annechien  (Terheijl, 1875).

1882 - 1900          
           T187           Feringa, Harm  (Leek, 1832)       +   gezin           arbeider
           T223           Hij X met
           T252           Oosterling, Marrechien  (Roden, 1831)

                              Inwonend
                              Koetsier, Geert  (Leek, 1845)                  tuinier
                              Zoon van Jakob Geerts Koetsier en Geertruida Johannes Fonk.
                              Hij X te Coevorden op 06-08-1872 met
                              Engen van, Geertruida Johanna  (Coevorden, 1847)
                              dochter van Gerardie van Engen en Johanna Klijse
                              Het gezin komt 14-11-1891 met hun kinderen
                              Gerhardus  (Leek, 1874)
                              Johanna Adriana  (Leek, 1877)
                              Geertruida Johanna  (Leek, 1882)
                              Jacob  (Leek, 1880)
                              Hendrik  (Leek, 1885)
                              Catharina  (Leek, 1888)
                              Gerardiena  (Leek, 1891)
                              vanuit Leek.
                              Het gezin vertrok op 23-02-1892 naar Groningen.

1900 - 1922          
           T252           Feringa, Harm  (Leek, 1832)              arbeider
           T221           Hij X met
           T253           Oosterling, Marrechien  (Roden, 1831)

                              Inwonende kinderen,
                              Feringa, Trientje  (Tolbert, 1855)      -     dochter
                              Feringa, Arend  (Tolbert, 1859)       -      zoon
                              Feringa, Annechien  (Terheijl,1875)    -    dochter

                              Marrechien Oosterling overleed op 05-08-1920.
                              Haar zoon Arend werd hoofdbewoner en Arends vader werd bij hem inwonend.

1922 - 1939          
            T253          Feringa, Arend  (Tolbert, 1859)         landbouwer
                              Ongehuwd.

                              Inwonenden

                              Feringa, Trientje  (Tolbert, 1855)     -     zuster
                              Zij overleed op 18-03-1930.

                              Feringa, Annechien  (Terheijl, 1875) -     zuster

                              Feringa, Harm  (Leek, 1832)            -     vader
                              Weduwnaar van Marrechien Oosterling.
                              Hij overleed op 14-09-1924.

                              Het gezin Feringa verhuisde in 1930 naar Vagevuurselaan 11.

1930 -                   In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 107.

            T253          Baving, Geert  (Zulte, 1903)             landbouwer
              107          Zoon van Geert Baving en Jantien Boer, zie De Zulthe 23 (na J.P.Santeeweg 120).
                              Hij X te Leek op 10-05-1930 met
                              Wagenaar, Willemina  (Marum, 1903)
                              Dochter van Sjoerd Wagenaar en Marchien Hovinga.
                              Zij kwamen op 10-05-1930 vanuit Leek.
                              Alhier werd geboren
                              Baving, Jantien  (Nietap, 1931)
                              Het gezin vertrok naar Nieuw Roden.

              107          Meek, Harke Willem  (Leek, 1897)     landbouwer
                              Zoon van Jakob Meek en Trientje Koenes.
                              Hij X te Roden op 08-05-1920 met
                              Rozema, Tjetske  (Roderwolde, 1896)
                              Dochter van Eite Rozema en Willemtien Belga.
                              Het gezin komt met hun kinderen,
                              Trientje  (Roderwolde, 1920)
                              Eite  (Leek, 1921)
                              Jacob  (Leek, 1923)
                              Willemtienus  (Foxwolde, 1927)
                              Folkert Willem  (Nw.Roden, 1930)
                              Harke Willem  (Nw.Roden, 1933)
                              vanuit Leek via Foxwolde, Nieuw-Roden naar Terheijl (Nietap)
                              Alhier werd geboren
                              Janna Alberdiena  (Nietap, 1934)

                              Hun dochter
                              Janna Alberdina  (Nietap, 1934)
                              Zij X met
                              Lubbartus Poppema  (Nietap, 1926)
                              Zoon van Jan Poppema en Marchien Linker,
                              zie J.P.Santeeweg 56, onder Lubbartus Poppema.

                              Het gezin verhuisde naar Roden.

                  107      Steege ter, Geert  (Roderwolde, 1883)         arbeider
                              Zoon van Anne ter Steege en Dina Lanting.
                              Hij X te Ten Boer op 30-04-1927 met
                              Tamminga, Trientje  (Ten Boer, 1896)
                              Dochter van Willem Tamminga en Geertruida Smit.
                              Het gezin komt 01-05-1938 met hun dochter
                              Andina Geertruida  (Nw.Roden, 1930)
                              vanuit Roden.

1939 - 1947          
                  107      Steege ter, Geert  (Roderwolde, 1883)          arbeider
                              Hij X met
                              Tamminga, Trientje  (Ten Boer, 1896)

                              Inwonende dochter
                              Andina Geertruida  (Nw.Roden, 1930)
                              Zij X met
                              Andries Tolner  (1912)

                              Het gezin verhuisde 01-05-1940 naar Nieuw Roden.

                  107      Jurjen Snip  (Marum, 1912)                          kweker
                              Zoon van Popke Snip en Albertje de Jong.
                              Hij X te Leek op 07-05-1938 met
                              Roelfke Kajuiter  (Leek, 1911)
                              Dochter van Geert Kajuiter en Jantje de Vries.
                              Het gezin komt 01-05-1940 met hun zoon
                              Popke Geert  (Nw Roden, 1939)
                              vanuit Nw.Roden.

1947 - 1957           In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 33

                   33       Jurjen Snip  (Marum, 1912)                          kweker
                              Hij X met
                              Roelfke Kajuiter  (Leek, 1911)
                              Kinderen,
                              Popke Geert Snip  (Nw Roden, 1939)
                              Het gezin emigreerde 11-03-1949 naar Canada.
                              N.B.
                              Roelfke Snip-Kajuiter woont in 1971 aan de H.W.Mesdagstraat 5.
                              Zij is dan weduwe van Jurjen Snip.

                   33       Lammert Lubbers  (Foxwolde, 1918)       grondmonsternemer
                              Zoon van Jan Lubbers en Roelfien Huberts.
                              N.B.
                              Jan Lubbers is een broer van Hindrik Lubbers getrouwd met Geessien Brink,
                              zie Turfweg 7.
                              Lammert Lubbers X te Roden op 28-05-1949 met
                              Johanna Scheepstra  (Terheijl, 1922)
                              Dochter van Daniël Scheepstra en Pietertien van der Spoel.
                              Het gezin komt met hun zoon
                              Jan  (Terheijl, 1949)
                              van Baggelveld 1.
                              Alhier werden geboren
                              Daniël  (Terheijl, 1951)
                              Roelof  (Terheijl, 1953)
                              Pietertien  (Terheijl, 1961)
                              Het gezin verhuisde 01-05-1962 naar Schapenweg 3.

                              Hierna werd de woning afgebroken.                                                             Terug naar het beginBaggelveld 1

De woning behoorde in 1804 in eigendom toe aan Joannes Suiverlingh
en werd door hem ook bewoond.
 

1804                      Joannes Suiverlingh  (1762)        vervener
                              Getrouwd met
                              Grietje Jacobs
                              Kinderen
                              Jantje Suiverlingh  (Terheijl, 1801)        dochter
                                     Zij overleed te Terheijl in 1805, 4 jr, 1 mnd en 2 dgn oud.
                                     Zij werd te Roden begraven op
                                     05-05-1805 als Jantje Ceifferling.
                              Jakob Suiverlingh  (Terheijl, 1804)        zoon
                                     Hij overleed te Terheijl in 1805, 1 jr, 4 mnd en 10 dgn oud.
                                     Hij werd te Roden begraven op
                                     05-05-1805 als Jakob Ceifferling.
                              Jacobus Suiverlingh  (Terheijl, 1807)        zoon

                              Hun zoon
                              Jacobus Suiverlingh  (Terheijl, 1807)
                              Hij X te Leek op 14-06-1840 met
                              Grietje Jannes Hummel  (Terheijl, 1810)
                              Dochter van Jannes Derks Hummel en Grietje Wopkes Hoekstra,
                              zie Oostindie, het pand staande links van het pand Oostindie 22.
                              Kinderen
                              Margreta Rebekka Seiverling   (Leek, 1849)
                                      Zij X te Leek op 03-02-1872 met
                                      Jakob Hangelbroek  (Leek, 1841)
                                      Zoon van Hendrik Hangelbroek en Maria Jacobs Abels, zie J.P.Santeeweg 65.

                              Joannes Suiverlingh verhuisde naar Zevenhuizen.
                              Zijn naam is dan Joannes Severling.

1810         
                 T51       Egbert Willems  (1765)               schaapherder
                              Afkomstig uit Eelde
                              Hij X te Roden op 08-05-1808 met
                              Grietje Dieles  (1785)
                              Afkomstig van Rottevalle.
                              Kinderen,
                              Trijntje  (Terheijl, 1809)
                              Willem  (Terheijl, 1811)
                              Dijle Jacobus  (Terheijl, 1815)

1820         
                 T51       Hindrik Hindriks  (Ureterp, 1786)        arbeider
                              Zoon van Hindrik Heines (overleden op Romen 17-05-1806)
                              en van Trijntje Sijtses  (overleden op Romen 14-07-1812),
                              zie Oostindie 2, boerderij ‘Romen’.
                              Hij X te Leek op 28-05-1815 met
                              Eintes, Emktje  (Bakkeveen, 1786)
                              Dochter van Einte Wolters en Aaltje Jans,
                              later ook voorkomende onder de naam Eemtje Eintes de Vries.
                              Het echtpaar kwam in 1819 met hun kinderen,
                              Hindrik  (Zevenhuizen, 1816)
                              Aukje  (Zevenhuizen, 1819)
                              vanuit Zevenhuizen naar Terheijl.
                              N.B.
                              Hindrik Hindriks Roomstra woonde als jongen bij zijn ouders op de boerderij ‘Romen’
                              en bij de verplichte naamsaanneming in 1812 nam hij de naam Roomstra aan.
                              Afgeleid van ‘Romen’ ?

                              Inwonend
                              Boer de, Jannes Tjeerds  (1767)               landbouwer
                              Hij X met
                              Feringa, Frouke Pieters  (Leek, 1760)
                              Dochter van Pieter Jans Feringa en Boukje Hendriks
                              Zij overleed te Terheijl op 18-04-1825
                              Jannes Tjeerds de Boer vertrok daarna naar Zevenhuizen.

1830         
                  T51      Roomstra, Hindrik Hindriks  (Ureterp, 1786)        arbeider
                              Hij X te Leek op 28-05-1815 met
                              Eintes, Emktje  (Bakkeveen, 1786)
                              Kinderen,
                              Hindrik  (Zevenhuizen, 1816)
                              Aukje  (Zevenhuizen, 1819)
                              Alhier werden nog geboren,
                              Trijntje (Terheijl, 1822)
                              Jeltje  (Terheijl, 1824)
                              Einte  (Terheijl, 1827)
                              Heine  (Terheijl, 1830).

                              Inwonend
                              Aaltje Berends  (Hoogkerk, 1785)     -    sch.zuster
                              Dochter van Berend Reijntjes en Geessien Geerts.
                              Weduwe van Sietse Hindriks Roomstra.
                              Overleden te Terheijl 18-03-1829, 64 jaar.

1840         
                 51         Roomstra, Hindrik Hindriks  (Ureterp, 1786)        arbeider
                              Hij X te Leek op 28-05-1815 met
                              Eintes, Emktje  (Bakkeveen, 1786)
                             
                              Inwonende kinderen,
                              Trijntje  (Terheijl, 1822)
                              Jeltje  (Terheijl, 1824)
                              Einte  (Terheijl, 1827)
                              Heine  (Terheijl, 1830)

1850         
                  T52      Roomstra, Hindrik Hindriks  (Ureterp, 1786)        arbeider
                              Hij X te Leek op 28-05-1815 met
                              Eintes, Emktje  (Bakkeveen, 1786)

                              Inwonenden
                              Trijntje  (Terheijl, 1822)      -     dochter
                              Einte  (Terheijl, 1827)           -     zoon
                              Heine  (Terheijl, 1830)          -     zoon

                              Hindrik Hindriks Roomstra overleed op 26-04-1857.

                              Hun zoon
                              Einte Roomstra  (Terheijl, 1827)    -      zoon
                              Hij overleed te Terheijl op 03-12-1860.

                              Emktje Eintes en haar kinderen Trijntje en Heine verhuisden naar Baggelveld 3.

                T52        Poeder, Heine  (Zevenhuizen, 1834)         arbeider
                              Zoon van Jan Johannes Poeder en Hillechien Heines Talens.
                              Hij X te Leek op 19-07-1858 met
                              Postema, Ebeltje Ewes  (Zevenhuizen, 1839)
                              Dochter van Iwe Iwes Postema en Bontje Alberts van der Wijk en
                              een zuster van Iwe Postema getrouwd met Stientje Koenes,
                              zie Vagevuurselaan (T52), de boerderij staande tegenover huize Terheijl,
                              van Liesbet Postema getrouwd met Klaas Akker, zie Schapenweg 6 en
                              van Albert Postema getrouwd met Jantje Holman, zie Schapenweg 12
                              onder Erretje van der Pers.
                              Het gezin komt in juni 1859 met hun dochter,
                              Bontje  (Zevenhuizen, 1858)
                              vanuit Zevenhuizen.
                              Alhier werd geboren
                              Ewe  (Terheijl, 1860)
                              Het gezin verhuisde kort daarop naar de Vagevuurselaan (T52),
                              naar de boerderij staande tegenover huize Terheijl.

                              Hierna bleef de woning vele jaren leeg.
                              Het pand werd in 1860 en in 1870 ook niet genummerd.

1860 - 1882           T ongenummerd

                              Het pand werd omstreeks 1876 door Marten Reijntjes herbouwd en
                              in 1877 door het gezin Reijntjes betrokken.
                             
                              Reijntjes, Marten  (Leek, 1817)            landgebruiker
                              Zoon van Cornelis Reijntjes en Jantje Mulders,
                              zie Vagevuurselaan 2 onder Borchard Frederik Willem baron van Westerholt
                              en een broer van Anthonius Reijntjes, getrouwd met Antje Hangelbroek,
                              zie J.P.Santeeweg 2 onder Kornelis Tjeerts Hangelbroek
                              Sedert 1854 weduwnaar van Jantje Phaff, zie stamboom Santee (eind).
                              Marten Reijntjes her X te Leek op 07-05-1856 met
                              Bergsma, Fennechien   (Leek, 1826) 
                              Dochter van Hendrik Sietses Bergsma en Grietje Geerts Huizinga.
                              Het gezin Reijntjes komt in 1877 met hun kinderen
                              Cornelis  (Leek, 1842)
                              Jan  (Leek, 1854)       
                              Grietje  (Leek, 1856)
                              Hendrik  (Leek, 1858)
                              Anthonius  (Leek, 1860)
                              Janna   (Leek, 1862)
                              Egberdina  (Leek, 1867)
                              Aaltje  (Leek, 1872) 
                              van Vagevuurselaan (T52), de boerderij staande tegenover huize Terheijl.

                              Hun dochter
                              Reijntjes, Egberdina  (Leek, 1867)
                              Zij overleed te Terheijl op 16-04-1879.

1882 - 1900          
           T188           Reijntjes, Marten  (Leek, 1817)            landbouwer
           T224           Hij X met
           T253           Bergsma, Fennechien  (Leek, 1826)
                              Kinderen,
                              Cornelis  (Leek, 1842)
                              Jan  (Leek, 1854)       
                              Grietje  (Leek, 1856)
                              Hendrik  (Leek, 1858)
                              Anthonius  (Leek, 1860)
                              Janna  (Leek, 1862)
                              Aaltje  (Leek, 1872) 

                              Hun dochter
                              Aaltje  (Leek, 1872)
                              Zij X te Roden op 11-09-1897 met
                              Vlonk, Klaas  (Zevenhuizen, 1868)
                              Zoon van Jan Vlonk en Geeske Linker.
                              Alhier werd geboren
                              Geeske  (Terheijl, 1897)
                              Het gezin Vlonk vertrok naar J.P.Santeeweg 105.

1900 - 1922          
           T253           Reijntjes, Marten  (Leek, 1817)            landbouwer
           T222           Hij X met
           T254           Bergsma, Fennechien  (Leek, 1826)
                              Kinderen,
                              Cornelis  (Leek, 1842)
                              Jan  (Leek, 1854)
                              Grietje  (Leek, 1856)
                              Hendrik  (Leek, 1858)
                              Anthonius  (Leek, 1860)
                              Janna  (Leek, 1862)
                             
                              Inwonend
                              Hendrik  (Leek, 1858)       -       zoon
                              Ongehuwd.
                              Hij overleed 17-01-1907.

                              Hun zoon
                              Anthonius  (Leek, 1860)     -      zoon
                              Hij X te Roden op 11-07-1908 met
                              Boonstra, Grietje  (De Wilp, 1863)
                              Dochter van Pieter Eises Boonstra en Hiltje Hendriks Steenstra.
                              Zij werden bij zijn vader inwonend.
 
                              Fennechien  Bergsma overleed op 10-04-1903.
                              Marten Reijntjes overleed op 25-01-1905.

                              Hun zoon Anthonius Reijntjes werd de nieuwe hoofdbewoner.

1922 - 1939          
            T254          Anthonius Reijntjes  (Leek, 1860)                    landbouwer
                              Zoon van Marten Reijntjes en Fennechien Bergsma
                              Hij X te Roden op 11-07-1908 met
                              Boonstra, Grietje  (De Wilp, 1863)
                              Dochter van Pieter Eises Boonstra en Hiltje Hendriks Steenstra. 

                              Anthonius Reijntjes overleed op 28-01-1925.
                              Zijn vrouw Grietje Boonstra vertrok op 30-05-1925 naar Marum.

                              De nieuwe hoofdbewoner werd Daniël Scheepstra.

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 108.

            T254          Scheepstra, Daniël  (Roden, 1893)          winkelier
              108          Zoon van Albert Scheepstra en Johanna Wiekema.
                              Hij X te Roden op 14-02-1920 met
                              Spoel van der, Pietertien  (Roden, 1895)
                              Dochter van Klaas van der Spoel en Imke Vogelzang
                              en een zuster van Geertruida van der Spoel, getrouwd met Jan Visser, zie Turfweg 8
                              en van Pieter van der Spoel, zie Turfweg 5 (aangebouwd) onder Harm van Dijk.
                              Het gezin komt in mei 1925 met hun dochter
                              Johanna  (Terheijl, 1922)
                              van Baggelveld 4.
                              Alhier werden nog geboren,
                              Klaas  (Terheijl, 1926 +1927)
                              Klaas  (Terheijl, 1930)

                              Inwonende dienstbode
                              Postema, Roelfke  (Leek, 1914)
                              Dochter van Jannes Postema en Luktje Hut,  zie Schapenweg 10.
                              Ingekomen 29-11-1929 vanuit Leek
                              Zij vertrok 09-05-1933 naar Leek.

                              De van Gerrit Oostinga overgenomen kruidenierswinkel (zie Baggelveld 4)
                              werd door Daniël Scheepstra op dit adres voortgezet.

                              Daniël Scheepstra overleed te Terheijl op 05-03-1936.
                              Zijn vrouw Pietertien van der Spoel werd hoofdbewoonster
                              en zette het kruidenierswinkeltje voort.

1939 - 1947          
             108           Spoel van der, Pietertien  (Roden, 1895)           winkelierster
                              Weduwe van Daniël Scheepstra.
                              Kinderen,
                              Johanna  (Terheijl, 1922)
                              Klaas  (Terheijl, 1930)

                              Inwonende bedienden
                              Jan Douwes  (Lieveren, 1912)
                              Zoon van Berend Douwes en Marchien de Vries,
                              zie J.P.Santeeweg 120, onder Jacob de Vries.
                              Ingekomen 01-05-1937 vanuit Roden.
                              Vertrokken op 01-05-1939 naar J.P.Santeeweg 103.

                              Lammert Gjaltema
                              Ingekomen op  22-09-1939 van Grootegast
                              Vertrokken 03-05-1945 naar Grootegast.

1947 - 1957          In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 28.

               28           Spoel van der, Pietertien  (Roden, 1895)     winkelierster
                              Weduwe van Daniël Scheepstra.

                              Haar dochter
                              Scheepstra, Johanna  (Terheijl, 1922)
                              Zij X te Roden op 28-05-1949 met
                              Lubbers, Lammert  (Foxwolde, 1918)
                              Zoon van Jan Lubbers en Roelfien Huberts.
                              N.B.
                              Jan Lubbers is een broer van Hindrik Lubbers, getrouwd met Geessien Brink, zie Turfweg 7.
                              Zij vertrokken naar Baggelveld, komende uit de richting Schapenweg 3e huis rechts.

                              Inwonend
                              Scheepstra, Klaas  (Terheijl, 1930)     -     zoon
1957 -       
                 28         Spoel van der, Pietertien  (Roden, 1895)       winkelierster
                              Weduwe van Daniël Scheepstra.
    
                              Haar zoon
                              Klaas  (Terheijl, 1930))
                              Hij X te Roden op 19-05-1961 met
                              Pieterdina Tjaakje Slofstra  (Niebert, 1936)
                              Dochter van Hendrik Slofstra en Trientje Bralts.
                              Het gezin werd bij zijn moeder inwonend
                              Alhier werden geboren
                              Daniël  (Terheijl, 1965)
                              Hendrik  (Terheijl, 1975)

                              Pietertien van der Spoel vertrok 16-03-1979 naar Zuidhorn.
                              Haar zoon Klaas Scheepstra werd hoofdbewoner.

1980 -                    Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                              Terheijl 28 werd gewijzigd in Baggelveld 1.

                  28        Klaas Scheepstra  (Terheijl, 1930)     +     gezin        
                    1        Hij X te Roden op 19-05-1961 met
                              Pieterdina Tjaakje Slofstra  (Niebert, 1936)
                              Kinderen,
                              Daniël  (Terheijl, 1965)
                              Hendrik  (Terheijl, 1975)
                              Het gezin vertrok op 29-01-1995 naar Kastanjelaan 2.

                              Age Rozema van Baggelveld 4 werd de nieuwe hoofdbewoner.

                  1          Age Rozema  (Terheijl, 1963)           wegenbouwer
                              Zoon van Jacob Rozema en Trijntje Spaan, zie Baggelveld 4.
                              Sedert 1988 samenwonend en op 03-07-1992 te Roden getrouwd met
                              Anja de Vries  (Groningen, 1960)
                              Dochter van Wiebe de Vries en Lammina Eringa.
                              Het gezin komt 01-07-1995 met hun zoon
                              Jacob Wiebe  (Groningen, 1994)
                              van Scheperij 5.                                                        Terug naar het beginBaggelveld 3

Het huis werd in 1804 bewoond door Gerke Derks.

Zoals in 1804 in het Haardstedengeldregister staat omschreven, woonde
0het gezin in een ‘veentent agter Ter Heijl’ en ‘het was onzeker voor hoe
lange’ en zij waren ‘onmagtig om iets te kunnen betalen’.


1804                      Het huis behoorde in 1804 in eigendom toe aan Gerke Derks.

                              Gerke Derks  (Surhuisterveen, 1780)             arbeider
                              Zoon van Derk Harms en Pieterke Jans.
                              Hij X te Tolbert op 16-09-1798 met
                              Klinkert, Johanna Pieters  (Tolbert, 1768)
                              Dochter van Pieter Klinkert en Trijntien Driewes.
                              Het gezin komt omstreeks 1803 met hun kinderen
                              Derk Gerkes  (Tolbert, 1798)
                              Pieter Gerkes  (Tolbert, 1801)
                              vanuit Tolbert.
                              Alhier werd geboren,
                              Harm Gerkes  (Terheijl, 1804).

1810         
                  T50      Gerke Derks  (Surhuisterveen, 1780)             arbeider
                              Hij X te Tolbert op 16-09-1798 met
                              Klinkert, Johanna Pieters  (Tolbert, 1768)
                              Kinderen,
                              Derk Gerkes  (Tolbert, 1798)
                              Pieter Gerkes  (Tolbert, 1801)
                              Harm Gerkes  (Terheijl, 1804)
                              Alhier werden nog geboren
                              Trijntje Gerkes  (Terheijl, 1808)
                              Jan Gerkes  (Terheijl, 1811).

                              Gerke Derks en zijn kinderen namen in 1812 de naam Veenstra aan.
                              Als gevolg van een schrijffout krijgen enkele kinderen de naam Feenstra.

1820 - 1830          
             T50           Veenstra, Gerke Derks  (Surhuisterveen, 1780)             arbeider
                              Hij X te Tolbert op 16-09-1798 met
                              Klinkert, Johanna Pieters  (Tolbert, 1768)

                              Hun zoon
                              Derk Gerkes  (Tolbert, 1798)
                              Hij X te Leek op 07-05-1825 met
                              Geertje Karstens van der Kaap  (Zevenhuizen, 1802)
                              Dochter van Karst Jacobs van der Kaap en Roelfke Harms
                              Zij woonden te Leek
                              en hun zoon
                              Feenstra, Gerke Derks  (Leek, 1825)
                              Hij X te Leek op 02-03-1850 met
                              Annechien Geerts Kuipers  (Eelde, 1828)
                              Dochter van Geert Teunis Kuiper en Grietien Wessels Biemolt.
                              Zij woonden in 1885-1886 in de boerderij ‘De Osseboer’ aan de Vagevuurselaan te Terheijl.

                              Hun zoon
                              Veenstra, Harm Gerkes  (Terheijl, 1804)
                              Hij overleed te Terheijl op 01-08-1828. (soldaat).

                              Hun dochter
                              Veenstra, Trijntje Gerkes  (Terheijl, 1808)
                              Zij X te Leek op 29-04-1826 met
                              Hedde Jans Feringa  (Midwolde, 1798)
                              Zoon van Jan Pieters Feringa en Antje Pieters.
                              Sedert 28-11-1824 weduwnaar van Pietertje Hendriks Venema.
                              en
                              hun zoon
                              Harm Feringa  (Leek, 1832)
                              Hij X te Leek op 21-04-1855 met
                              Marrechien Oosterling  (Roden, 1831)
                              Dochter van Arend Pieters Oosterling en Annechien Lucas van der Laan,
                              zie J.P.Santeeweg 64, boerderij Veldhoven.
                              Zij woonden later aan het Baggelveld, vanaf de Schapenweg 3e huis rechts.

                              Gerke Derks Veenstra overleed te zijnen huize op 08-11-1836, 56 jaar oud.
                              Jan Roelfs Huising werd de volgende bewoner.

                  T50      Huising, Jan Roelfs  (Peize, 1799)     arbeider
                              Zoon van Roelof Huising en Aaltien Everts.
                              Hij X te Roden op 05-07-1824 met
                              Reiber, Trientje Jacobs  (Roden, 1804)
                              Dochter van Jacob Hendriks Reiber en Jitske Jacobs,
                              zie Baggelveld, komende uit de richting Schapenweg 2e huis rechts.
                              N.B.
                              Jan Roelofs Huisingh ondertekende zijn trouwacte met 'Jan Roelofs Huizing' en
                              vanaf die tijd komt hij voor als Jan Huizing en draagt ook zijn nageslacht de naam Huizing.
                              Alhier werden geboren,
                              Roelf  (Terheijl, 1825)
                              Jitske  (Terheijl, 1828)
                              Hindrik  (Terheijl, 1833)
                              Jacob  (Terheijl, 1836)
                              Aaldert  (Terheijl, 1839).

                              Het gezin komt van Baggelveld (T54), komende vanuit Schapenweg, 1e huis rechts.
1840         
                 T50       Huising, Jan Roelfs  (Peize, 1799)     arbeider
                              Hij X te Roden op 05-07-1824 met
                              Reiber, Trientje Jacobs  (Roden, 1804)
                              Kinderen,
                              Roelf  (Terheijl, 1825)
                              Jitske  (Terheijl, 1828)
                              Hindrik  (Terheijl, 1833)
                              Jacob  (Terheijl, 1836)
                              Aaldert  (Terheijl, 1839)
                              Alhier werden nog geboren,
                              Berend  (Terheijl, 1842)
                              Aaltje  (Terheijl, 1845 +1848)
                              Evert  (Terheijl, 1849)

                              Het gezin verhuisde naar Baggelveld (T56), komende vanuit Schapenweg 1e huis rechts.

                  T50      Boering, Evert  (Vries, 1822)               landbouwer
                              Zoon van Roelof Boering en Hendrika Everts,
                              zie Baggelveld, komende uit de richting Schapenweg 3e huis rechts.
                              Hij X te Roden op 15-06-1846 met
                              Veldhuis, Aukje Ottens  (Terheijl, 1823)
                              Dochter van Otte Cornelis Veldhuis en Engeltje Jacobs, zie J.P.Santeeweg 47.
                              Het gezin komt in 1849 met hun dochter
                              Hinderika  (Zevenhuizen, 1846)
                              vanuit Zevenhuizen.

1850         
                  T51      Boering, Evert  (Vries, 1822)               landbouwer
                              Hij X te Roden op 15-06-1846 met
                              Veldhuis, Aukje Ottens  (Roden, 1823)
                              Kinderen,
                              Hinderika  (Zev.huizen, 1846)
                              Alhier werden nog geboren
                              Roelof  (Terheijl, 1849)
                              Engelina  (Terheijl, 1851)
                              Otte  (Terheijl, 1855).

                              Inwonende boerenarbeider
                              Scheepstra, Harm  (Roden, 1839)
                              Zoon van Klaas Tjipkes Scheepstra en Bouchien Harms Croes,
                              zie J.P.Santeeweg 19 onder Harm Lucas Croeze.
                              Het gezin vertrok in januari 1858 naar Vries.

                  T51      Vries de, Eemtje Eintes  (Bakkeveen, 1786)
                              Dochter van Einte Wolters en Aaltje Jans.
                              Weduwe van Hindrik Hindriks Roomstra.
                              Zij komt met haar kinderen
                              Trijntje  (Terheijl, 1822)
                              Einte  (Terheijl, 1827)
                              Heine Hindriks  (Terheijl, 1830)
                              van Baggelveld 1.

                              Inwonend gezin
                              Postema, Jan  (Leek, 1816)
                              Zoon van Jan Jans Postema en Renske Abels Cazemier.
                              Hij X te Leek op 10-06-1848 met
                              Vos, Geertien  (Dwingelo, 1823)
                              Dochter van Jan Jacobs Vos en Grietje Jans Bijker.
                              Het gezin kwam met hun kinderen  
                              Grietje (Roden, 1848)
                              Jan  (Roden, 1850)
                              Jacob  (Roden, 1855)
                              naar Terheijl.
                              Het gezin vertrok in 1856 naar Baggelveld 5.
                              N.B.
                              Het gezin woonde in 1852 aan de J.P.Santeeweg 65.

1860         
              T65          Vries de, Eemtje Eintes  (Bakkeveen, 1786)
                              Weduwe van Hindrik Hindriks Roomstra.

                              Inwonenden
                              Trijntje  (Terheijl, 1822)      -   dochter

                              Einte  (Terheijl, 1827)         -   zoon
                              Hij overleed te Terheijl op 03-12-1860
.
                              Heine  (Terheijl, 1830)        -   zoon

                              Eemtje Eintes  (Bakkeveen, 1786)
                              Weduwe van Hindrik Hindriks Roomstra.
                              Zij overleed op 16-11-1867, 80 jaar oud.

                              Trijntje en Heine Roomstra vertrokken 11-05-1875 naar Leek.

1882 - 1900          
           T196           Holsheimer, Anthony Ewoudt  (Groningen, 1825)     zaakwaarnemer
           T233           Zoon van Johan Georg Hendrik Holsheimer
           T263           en Hermanna Paulina Henrica Sichterman.
                              Gescheiden van wijlen Geesje Boerema.

                              Inwonende huishoudster
                              Boerema, Trijntje  (Groningen, 1836)
                              Dochter van Jan Boerema en Jantje Brugsma
                              en een zuster van Holsheimers gescheiden vrouw Geesje Boerema.
                              Ongehuwd.

                              Inwonende kinderen
                              Boerma, Anthony Ewoudt  (Grijpskerk, 1859)
                                      Hij vertrok 26-05-1887 naar Bierum.
                              Boerma, Jansje  (Leek, 1866)
                                       Zij vertrok 28-05-1888 naar Aduard.
                               Boerma, Albertina  (Roden, 1871)
                                       Zij vertrok 22-08-1890 naar Leek.
                               Boerma, Hindrika  (Roden, 1875)
                                       Zij vertrok 22-08-1890 naar Zuidhorn.
                                       Ingekomen 16-09-1890 vanuit Zuidhorn.
                               N.B.
                               Al de kinderen Boerma zijn van Trijntje Boerema.
                               In hun geboorteacte staat vermeld dat Anthony Ewoudt Holsheimer
                               verklaarde dat hun bevalling te zijnen huize en in zijne tegenwoordigheid
                               heeft plaatsgevonden.

                               Het gezin komt van J.P.Santeeweg 63.

1900 - 1922          
           T263            Holsheimer, Anthony Ewout  (Groningen, 1825)     zaakwaarnemer
                               Hij overleed op 11-07-1903.

                               Inwonend
                               Boerema, Trijntje  (Groningen, 1836)     -     huishoudster
                               en
                               Hendrika Boerma  (Roden, 1875)   -     dochter van Trijntje Boerema.

                               Holsheimers huishoudster Trijntje Boerema werd hoofdbewoonster.

           T263            Boerema, Trijntje  (Groningen, 1836)        hoofdbewoonster
           T235            Ongehuwd.

                               Inwonende dochter
                               Hendrika Boerma  (Roden, 1875)       -     dochter
                               Dochter van Trijntje Boerema.
                               Zij X te Roden op 16-04-1904 met
                               Vries de, Klaas  (Doezum, 1878)
                               Zoon van Fokke de Vries en Froukje Renkema.
                               Klaas de Vries werd in 1904 hoofdbewoner.

                               Inwonend
                               Sonnema, Trijntje  (Groningen, 1892)     -     nicht
                               Dochter van Arjen Sonnema en Jansje Boerema.
                               Ingekomen 27-04-1904 vanuit Groningen.

                               Hierna werd Klaas de Vries hoofdbewoner.

             T235          Vries de, Klaas  (Doezum, 1878)     veehandelaar
             T266          Zoon van Fokke de Vries en Froukje Renkema.
                               Hij X te Roden op 16-04-1904 met
                               Boerma, Hendrika  (Terheijl, 1875)
                               Dochter van Trijntje Boerema
                               Alhier werden geboren,
                               Jansje  (Terheijl, 1905)
                               Froukje  (Terheijl, 1906)
                               Fokke  (Terheijl, 1915).

                               Inwonend
                               Boerema, Trijntje  (Groningen, 1836)      -     sch.moeder

                               Sonnema, Trijntje  (Groningen, 1892)      -      nicht

1922 - 1939          
           T266            Vries de, Klaas  (Doezum, 1878)     veehandelaar
               95            Zoon van Fokke de Vries en Froukje Renkema.
                               Hij X te Roden op 16-04-1904 met
                               Boerma, Hendrika  (Terheijl, 1875)
                               Dochter van Trijntje Boerema

                               Hun dochter
                               Jansje  (Terheijl, 1905)
                               Zij vertrok 04-06-1924 naar Leek.

                               Hun dochter
                               Froukje  (Terheijl, 1906)
                               Zij vertrok 14-05-1927 naar Apeldoorn.

                               Inwonend
                               Fokke  (Terheijl, 1915)       -      zoon

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 95.

               95            Inwonend
                               Boerema, Trijntje  (Groningen, 1836)    -     sch.moeder
                               Dochter van Jan Boerema en Jantje Brugsma.
                               Zij overleed op 03-01-1926.

                               Inwonend
                               Sonnema, Trijntje  (Groningen, 1892)     -     nicht
                               Zij X te Groningen op 25-10-1920 met
                               Nieborg, Okko Tjakko  (Finsterwolde, 1879)
                               Zoon van Tjakko Hiskes Nieborg en Jantje Meuring.
                               Zij vertrok naar J.P.Santeeweg 90.

                               Inwonende huishoudster
                               Boerema, Albertina  (Roden, 1871)
                               Dochter van Trijntje Boerema, zie hierboven.
                               Ongehuwd.
                               Ingekomen 28-06-1939 vanuit Assen.

1939 - 1947          
               95            Klaas de Vries  (Doezum, 1878)              veehandelaar
                               Hij X met
                               Boerma, Hendrika  (Terheijl, 1875)

                               Inwonend
                               Fokke  (Terheijl, 1915)       -      zoon

                               Inwonende huishoudster
                               Boerema, Albertina  (Roden, 1871)
                               Dochter van Trijntje Boerema.
                               Zij overleed op 26-05-1940.

                               Inwonend
                               Johannes Jager    +    gezin
                               Ingekomen 16-11-1945 van Nw.Roden
                               Vertrokken naar Baggelveld 9.

1947 - 1957           In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 16.

                16           Vries de, Klaas  (Doezum, 1878)     veehandelaar
                               Zoon van Fokke de Vries en Froukje Renkema.
                               Hij X te Roden op 16-04-1904 met
                               Boerma, Hendrika  (Terheijl, 1875)
                               Dochter van Trijntje Boerema

                               Hun nog inwonende zoon
                               Fokke de Vries  (Terheijl, 1915)
                               Hij X in 1951 met
                               Antje Broekert  (1917)
                               Alhier werden geboren
                               Rieka de Vries   (Terheijl)
                               Jan de Vries  (Terheijl)
                               Het gezin werd inwonend bij zijn ouders
                               en vertrok 21-11-1953 naar Baggelveld 9.
                               N.B.
                               Het gezin keerde op 12-10-1954 terug naar dit adres en werd opnieuw
                               inwonend bij zijn vader.

                               Inwonend
                               Weit Hoogeveen  (Oostwold, 1920)
                               Zoon van Lubbertus Hoogeveen en Harmke van der Molen.
                               Hij X te Roden op 09-08-1947 met
                               Rozema, Nanke  (Terheijl, 1929)
                               Dochter van Sjoerd Rozema en Auktje Bolt, zie Baggelveld 4.
                               Het gezin huurde een kamer bij Klaas de Vries.
                               Alhier werd geboren
                               Lubbertus Hoogeveen  (Terheijl, 1948)
                               Het gezin vertrok 07-04-1948 naar Thedemalaan, naar de woning staande
                               naast de wasknijperfabriek van Kok laatstelijk genummerd Nietap 168.

                               Hendrika Boerma overleed op 31-01-1952.

1957 -       
                  16         Klaas de Vries  (Doezum, 1878)        veehandelaar
                               Weduwnaar van Hendrika Boerma.
                               Klaas de Vries overleed op 17-02-1961.

                               Zijn nog inwonende zoon Fokke werd hoofdbewoner.
                
                   16        Fokke de Vries  (Terheijl, 1915)
                               Hij X in 1951 met
                               Antje Broekert  (1917)
                               Kinderen
                               Rieka de Vries  (Terheijl)
                               Jan de Vries  (Terheijl)

                               Het gezin verhuisde 01-11-1961 naar Vagevuurselaan 18.

                   16        Jakob van der Bijl                         hoofdbewoner
                               Getrouwd met Betje …
                               Iemie van der Bijl        -   dochter
                               Hilbrand van der Bijl   -   zoon
                               Het gezin komt 24-11-1961 vanuit Leek.
                               Het gezin vertrok 29-08-1975 naar Marum.

                               Inwonend
                               Niklaas Kleiwerd
                               Ongehuwd.
                               Hij komt 23-10-1964 vanuit Hoogezand.
                               Hij vertrok 03-03-1967 naar Zuidlaren.

                    3         Christiaan Johannes Martin van Langelaan  (Amsterdam, 1917)
                               Hij trouwde met
                               Heintje Werf  (Haarlem, 1925)
                               Het gezin komt 03-12-1975 met hun kinderen
                               Peter Christiaan van Langelaan  (Haarlem, 1952)
                               Elisabeth Gabrielle van Langelaan  (Haarlem, 1957)
                               vanuit ‘s-Gravenzand.

    1980 -                Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                               Terheijl 16 werd gewijzigd in Baggelveld 3.                                                                 Terug naar het beginBaggelveld 5

De woning werd in 1856 door Jan Postema gebouwd en in 1860
voor het eerst in de huisnummering opgenomen.


1860 - 1882          
             T66           Postema, Jan  (Leek, 1816)                arbeider
                              Zoon van Jan Jans Postema en Renske Abels Cazemier.
                              Hij X te Leek op 10-06-1848 met
                              Vos, Geertien  (Dwingelo, 1823)
                              Dochter van Jan Jacobs Vos en Grietje Jans Bijker.
                              Het gezin komt in 1856 met hun kinderen
                              Grietje  (Roden, 1848)
                              Jan  (Roden, 1850) en
                              Jacob  (Roden, 1855)
                              van Baggelveld 3.
                              Alhier werd geboren
                              Abel  (Terheijl, 1859  +1859)
                              Abel  (Terheijl, 1861)
                              Renstje  (Terheijl, 1864)
                              Het gezin vertrok …. naar Tolbert.
                              Zie ook J.P.Santeeweg 65.
                             
              T66          Kastje, Johannes  (Leek, 1838)
                              Zoon van Meint Lippes Kastje en Leentje Harms Meijer.
                              Johannes Kastje is een broer van Harm Kastje
                              getrouwd met Grietje Hummel, zie Baggelveld 7,
                              van Antje Kastje, zie J.P.Santeeweg 15 onder Egbert Jans Wering
                              bij wie zij dienstbode was,
                              van Lubbartus Kastje, de vader van Leentje Kastje getrouwd met
                              Jan Halbetsma, zie Thedemalaan 1-2
                              en van Reina Kastje getrouwd met Jan van der Boor,
                              zie J.P.Santeeweg 7-9 onder Lubbartus Feddes van der Boor.
                              Zie v.w.b. Albert Kastje getrouwd met Tettje Reitsma,
                              zie J.P.Santeeweg 39 onder Jecobus Bruins.
                              Zie ook Baggelveld (T64), komende uit de richting Schapenweg
                              3e huis rechts onder Daniël Gerson Levie, bij wie Johannes Kastje werkbode was.
                              Hij X te Roden op 09-05-1863 met
                              Velde van der, Feiktje  (Marum, 1838)
                              Dochter van Tieke Ebbels van der Velde.
                              Zie ook Schapenweg 8, onder Klaas Willems Stuut, bij wie zij dienstbode was.
                              Na huwelijk woonden zij te Leek.
                              Het gezin kwam op 22-03-1866 met hun dochter
                              Leentje Kastje  (Leek, 1863)
                              vanuit Leek.
                              Zij vertrok 03-07-1877 naar Leek.
                              Alhier werden geboren
                              Teke  (Terheijl, 1866)
                              Meint  (Terheijl, 1868)
                              Antje  (Terheijl, 1871)
                              Reina  (Terheijl, 1874)
                              Trientje  (Terheijl, 1876)
                              Alberdina  (Terheijl, 1878).

                              Inwonend
                              Kastje, Trijntje  (Leek, 1845)     -     zuster
                              Dochter van Meint Lippes Kastje en Leentje Harms Meijer.
                              Ingekomen 22-12-1866 vanuit Leek.
                              Zij vertrok 17-08-1877 naar Leek.

1882 - 1900          
           T195           Kastje, Johannes  (Leek, 1838)           arbeider
           T232           Hij X te Roden op 09-05-1863 met
           T262           Velde van der, Feiktje  (Marum, 1838)

                              Hun dochter
                              Leentje Kastje  (Leek, 1863)
                              Zij X te Roden op 15-05-1897 met
                              Graanstra, Hendrik (Ureterp, 1862)
                              Zoon van Gurbe Kornelis Graanstra en Rinskje Hendriks Hiemersma.
                              Zij vertrok naar J.P.Santeeweg 97.

                              Hun dochter
                              Teke Kastje  (Terheijl, 1866)
                              Zij vertrok op 04-08-1888 naar Groningen.
                              Ingekomen 16-08-1889 vanuit Groningen.
                              Kinderen,
                              Kastje, Jantje  (Terheijl, 18-11-1889)
                              N.B.
                              Teke Kastje X te Groningen op 12-08-1900 met
                              Jan Korstman  (Groningen, 1861)
                              Zoon van Johannes Korstman en Fokje Stevens Quwtrius.
                              N.B.
                              Jantje Kastje  (Terheijl, 1889)
                              dochter van Teke Kastje, kreeg bij huwelijk van
                              haar moeder met Jan Korstman de naam : Korstman.

                              Hun zoon
                              Meint  (Terheijl, 1868)
                              Hij X te Roden op 07-07-1894 met
                              Tolner, Zwaantje  (Roden, 1873)
                              Dochter van Teunis Tolner en Jantien de Rink,
                              zie Vagevuurselaan het huis staande tegenover huize Terheijl.
                              Het echtpaar Kastje-Tolner vertrok op 06-02-1895 naar Groningen.

                              Hun dochter
                              Antje  (Terheijl, 1871)
                              Zij X te Roden op 01-02-1890 met
                              Vries de, Aldert  (Roden, 1864)
                              Zoon van Jeep Andries de Vries en Wobbeltje Alberts van der Vinne.
                              Na het overlijden van Aldert de Vries op 08-02-1902 te Hoogkerk
                              her X Antje Kastje te Groningen op 11-12-1904 met
                              Siebolt Riemeijer  (Nieuwe Schans 1872)
                              Weduwnaar van Rikste Hoffman.
                              Zoon van Pieter Berends Riemeijer en Siebeldiena Evenwiena Schoon en
                              en een broer van Berend Riemeijer, getrouwd met Reina Kastje, zie hieronder.

                              Hun dochter
                              Reina  (Terheijl, 1874)
                              Zij X te Groningen op 19-11-1896 met
                              Berend Riemeijer  (Nieuwe Schans, 1863)
                              Zoon van Pieter Berends Riemeijer en Siebeldiena Evenwiena Schoon
                              en een broer van Siebolt Riemeijer, getrouwd met Antje Kastje, zie hierboven.

                              Hun dochter
                              Trientje  (Terheijl, 1876)
                              Zij overleed te Terheijl op 13-01-1881.

1900 - 1922          
           T262           Kastje, Johannes  (Leek, 1838)           arbeider
           T234           Hij X te Roden op 09-05-1863 met
           T265           Velde van der, Feiktje  (Marum, 1838)

                              Inwonend
                              Korstman, Jantje  (Terheijl, 1889)

                              Feiktje van der Velde overleed op 28-12-1908.

1922 - 1939          
           T265           Kastje, Johannes  (Leek, 1838)
                              Weduwnaar van Feiktje van der Velde.

                              Inwonend
                              Korstman, Jantje  (Terheijl, 1889)

                              Johannes Kastje (1838) overleed op 02-05-1925.
                              Jantje Korstman vertrok op 02-12-1925 naar Sappemeer.
                              N.B.
                              Zij zal op 12-05-1937 vanuit Hoogkerk naar Nietap terugkeren,
                              naar J.P.Santeeweg 53, naar Anna Faber, bij wie zij huishoudster werd.
                              Zie ook J.P.Santeeweg 54 en 97.

                              Wietze de Haan werd de nieuwe hoofdbewoner.

           T265           Haan de, Wietze  (Marum, 1898)          landarbeider
                              Zoon van Andries de Haan en Frouktje de Vries.
                              Hij X met
                              Gorter, Maaike  (Hoogkerk, 1898)
                              Dochter van Albert Gorter en Jaantje Veenstra.
                              Het gezin kwam met hun dochter
                              Frouktje  (Leek, 1923)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werd geboren
                              Albert  (Terheijl, 1926)
                              Zij verhuisden 08-05-1928 naar Lettelbert.

           T265           Bergen van, Albert  (Roderesch, 1875)     landbouwer
                              Zoon van Albert van Bergen en Jaapkien Jans Buiter.
                              Sedert 19-04-1924 weduwnaar van Trientje Goossen
                              dochter van Jannes Goossen en Trientje Aalders,
                              zie Kerkweg 58A (Oostindie) onder Geert Jans Dijkema.
                              Albert van Bergen kwam in 1928 met zijn kinderen,
                              Albert  (Roderesch, 1902)
                              Jaapkien  (Roderesch, 1905)
                              Jannes  (Roderesch, 1907)
                              Jan  (Roderesch, 1909)
                              Grietje  (Roderesch, 1912)
                              Kornelis  (Roderesch, 1913)
                              Hendrika  (Roderesch, 1915)
                              Lucas  (Roderesch, 1916)
                              Geessien  (Roderesch, 1917) en
                              Geertje  (Roderesch, 1919)
                              vanuit Roderesch.
                              Zij verhuisden naar Roderesch.

                              Zijn zoon Albert van Bergen (1902) werd de volgende hoofdbewoner.

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 96.

           T265           Bergen van, Albert  (Roderesch, 1902)        arbeider
               96           Zoon van Albert van Bergen en Trientje Goossen.
                              Hij X te Roden op 12-05-1928 met
                              Rozema, Geertje  (Nietap, 1908)
                              Dochter van Sjoerd Rozema en Auktje Bolt, zie Baggelveld 4.
                              Alhier werd geboren
                              Trientje  (Terheijl, 1929)
                              Het gezin vertrok 13-12-1930 naar Leek.
                              N.B.
                              Hun zoon
                              Sjoerd van Bergen  (1931)
                              Hij trouwde met
                              Jitske Siegers  (Roden, 1934)
                              Zij woonden aan de J.P.Santeeweg 1 en Rembrandtstraat 23.

               96           Sipma, Jan  (Leek, 1910)                arbeider
                              Zoon van Anne Sipma en Antje Veenstra
                              Hij X te Leek op 11-01-1930 met
                              Vries de, Catharina  (Vries, 1902)
                              Dochter van Vriezo de Vries en Willemina van der Russel.
                              Het gezin komt 03-04-1931 met hun kind
                              Anne  (Tolbert, 1930)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werd geboren
                              Vriezo  (Nietap, 1932)

                              Catharina de Vries vertrok op 30-11-1932 naar Zuidlaren.
                              Aldaar overleed zij op 19-02-1937.

                              Inwonende dienstbode
                              Pater, Barellina  (Roden, 1914)
                              Dochter van Roelf Pater en Geessien Douwes.
                              Ongehuwd.
                              Ingekomen 17-05-1931 vanuit Leek.

                              Jan Sipma her X op 23-04-1938 met
                              Pater, Barellina  (Roden, 1914)
                              Dochter van Roelf Pater en Geessien Douwes.
                              Zij was sedert 1931 reeds dienstbode bij hem.

1939 - 1947          
               96           Sipma, Jan  (Leek, 1910)                    arbeider
                              Hij X op 23-04-1938 met
                              Pater, Barellina  (Roden, 1914)
                              Kinderen,
                              Anne  (Tolbert, 1930)
                              Vriezo  (Nietap, 1932).
                              Het gezin vertrok 09-05-1939 naar Leek.

               96           Rozema, Popko  (Roden, 1913)        touwslagersknecht
                              Zoon van Sjoerd Rozema en Auktje Bolt, zie Baggelveld 4.
                              Hij X op 13-08-1938 met
                              Staal, Geertje  (Groningen, 1917)
                              Dochter van Tjebbel Staal en Hubertina Hempenius.
                              Het gezin komt 12-05-1939 vanuit Tolbert.
                              Alhier werden geboren
                              Sjoerd Jan  (Nietap, 1939)
                              Anne  (Nietap, 1941)
                              Het gezin vertrok 01-05-1941 naar Baggelveld 4.

               96           Lijkele Homan  (Marum, 1911)
                              Hij X met
                              Eitje ….
                              Zij kregen twee kinderen.
                              Het gezin komt op 01-05-1941 naar Terheijl.
                              Het gezin vertrok 30-06-1946 naar Roden.
                              N.B.
                              Lijkele Homan was vanaf 25-01-1939 tot 18-10-1940 bakker
                              bij Tjerk van der Sluis, zie Natuurschoonweg 9.

               96           Wietske Slotema  (Zev.huizen, 1893)     hoofdbewoonster
                              Sedert 05-12-1927 weduwe van Anne van der Leest,
                              zoon van Jouke van der Leest en Wiepke van der Vinne.
                              Anne van der Leest en Wietske Slotema
                              trouwden te Marum op 03-12-1913.
                              Wietske Slotema kwam op  30-06-1946 met haar kinderen
                              Jacob  (Zevenhuizen, 1917)
                              Wijpko  (Roderveld, 1921)
                              vanuit Nieuw Roden.

                              Haar zoon
                              Wijpko  (1921)
                              Hij X te Roden met
                              Wilhelmina de Vries  (Nietap, 1949)
                              Dochter van Albert de Vries en Maria Dragstra, zie Meerweg 18.

1947 - 1957           In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 17.

               17           Wietske Slotema  (Zevenhuizen, 1893)  +  gezin   hoofdbewoonster
                              Weduwe van Anne van der Leest.
                              Het gezin vertrok 16-03-1950 naar Nieuw Roden.

               17           Reinder IJntema, geboren op 30-05-1925       hoofdbewoner
                              Getrouwd met
                              Hiltje Popkema, geboren op 19-10-1923
                              Kinderen
                              Jantje IJntema, geboren op 27-07-1946
                              Oebele IJntema, geboren op 05-11-1949
                              Het gezin komt 02-08-1950 van Baggelveld 7.
                              Alhier werden nog geboren
                              Maaike Matzen IJntema, geboren op 28-10-1951
                              Fetje Hennie IJntema, geboren op 13-05-54
                              Esther IJntema, geboren op 10-01-57.

                              Inwonend
                              Jeltje Popkema
                              Ingekomen 26-09-1950 van Kampen.
                              Vertrokken 19-12-1952 naar Leek.

1957 -       
               17           Reinder IJntema     +      gezin                       hoofdbewoner
                              Het gezin vertrok 07-01-1958 naar Roden.
                 
               17           Wietse Hut  (Tolbert, 1912)                    hoofdbewoner
                              Zoon van Jakob Hut en Andriesje Koehoorn.
                              Hij X met
                              Jantje Evenhuis  (Zevenhuizen, 1916)
                              Dochter van Hilbrand Evenhuis en Janna Postema,
                              zie Schapenweg het perceel staande achter het pand Schapenweg 18
                              en een zuster van Jacob Evenhuis, zie J.P.Santeeweg 21.
                              Kinderen,
                              Hilbrand Hut
                              Annie Hut
                              Het gezin komt 22-01-1958 van Nieuw Roden.
                              Het gezin vertrok 29-08-1962 naar Leek.

               17           Gerhardus Frederik Jullens  (Enumatil, 1938)
                              Zoon van Jacobus Johannes Jullens en Imke Turksema.
                              Hij X te Roden op 28-06-1963 met
                              Geertine Tijsina Giezen  (Alteveer, 1940)
                              Dochter van Teunis Giezen en Jetske Hummel.
                              N.B.
                              Jetske Hummel is een zuster van Geertien Hummel
                              getrouwd met Hedde de Vries, zie Natuurschoonweg 1.
                              Alhier werd geboren
                              Jacobus Johannes Jullens  (Terheijl, 1965)
                              Het gezin verhuisde 22-03-1969 naar J.P.Santeeweg 52.

                              Na het vertrek van de familie Jullens werd de woning aangekocht door
                              Bernadina de Neeve, hoofdconservatrice bij het Boijmans Van Beuningen
                              museum te Rotterdam. Zij gebruikten de woning als weekendwoning.

    1980 -                Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                               Terheijl 17 werd gewijzigd in Baggelveld 5.

                  5          Bernadina de Neeve 
                              en                             

                              Ria de Neeve               -                 zuster

                              Beiden wonende te Rotterdam.

 
                              In februari 1995 werd de woning aangekocht door Cornelis van Nimwegen.

 

                  5          Cornelis van Nimwegen  (Rotterdam, 1945)
                              Zoon van Hendrik van Nimwegen en Maria Johanna van Stigt Thans.

                              Hij X te Rotterdam op 10-07-1968 met
                              Marianne Wijnanda de Hoog  (Rotterdam, 1946)
                              Dochter van Jacob Jan de Hoog en Antoinnette van Paassen.
 

                              Cornelis van Nimwegen en zijn vrouw zijn woonachtig te Rotterdam
                              en zij bewonen het pand voornamelijk in de weekenden.                                                                  Terug naar het begin

Baggelveld 7

De woning werd in 1874 voor het eerst in de huisnummering opgenomen.


1882- 1900           
               T194       Holt, Jan Willem  (Norg, 1861)            arbeider
                              Zoon van Henderikus Holt en Aaltje Wolt.
                              Hij X te Roden op 08-05-1886 met
                              Ploeg, Henderkien  (Vries, 1863)
                              Dochter van Hendrik Ploeg en Lammina Rink.
                              Het gezin komt met hun kinderen,
                              Aaltje  (Norg, 1886)
                              Lammina  (Roden, 1888)
                              Henderikus  (Roden, 1890)
                              van J.P.Santeeweg (T160), het pand staande tussen de percelen J.P.Santeeweg 115 en 117.
                              Zij verhuisden in 1892 naar Vries.

                 T194    Habing, Derk  (Vries, 1862)           arbeider
                              Zoon van Albert Habing en Margaretha Bezembinder, zie J.P.Santeeweg 121.
                              Hij X te Roden op 04-06-1892 met
                              Veen van der, Sietske  (Marum, 1865)
                              Dochter van Sietse van der Veen en Frouktje van der Leij.
                              Zij kwam van Meerweg 18, zie onder Klaas Siemons Gunter bij wie zij dienstbode was.
                              Het echtpaar vertrok 29-04-1893 naar Winsum.

                 T194     Huizing, Jan  (Zev.huizen, 1863)         arbeider
                              Zoon van Hindrik Huizing en Jantje Feenstra, zie Baggelveld vanaf de Schapenweg
                              1e huis rechts, onder Hindrik Huising.
                              Hij X te Leek op 04-06-1887 met
                              Wijkstra, Aukje  (De Wilp, 1861)
                              Dochter van Hendrik Wijkstra en Rienkje Jacobs Postema.
                              Het gezin kwam 20-05-1893 met hun kinderen
                              Jantje  (Tolbert, 1888)
                              Hendrik  (Leek, 1890)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werden nog geboren
                              Rienkje  (Terheijl, 1894)
                              Derk  (Terheijl, 1896).
                              Het gezin vertrok 12-05-1897 naar Leek.
                              N.B.
                              Zij zullen op 25-05-1903 terugkeren naar Terheijl, zie Baggelveld 2.

                              Inwonend
                 T194     Wagenaar, Pieter  (Roden, 1845)      gepens.Oost-Indië militair
                              Zoon van Christiaan Wagenaar en Grietje Jans Hulsebos
                              Hij X te Roden op 27-01-1886 met
                              Dijkstra, Antje  (Leek, 1862)
                              Dochter van Romke Edsgers Dijkstra en Willemke Lieuwes Bijleveld
                              en een zuster van Edsge Dijkstra, getrouwd met Hiltje Huberts en
                              van Teetske Dijkstra, getrouwd met Wietse Huberts, zie voor beide
                              Baggelveld vanaf de Schapenweg 2e huis rechts.
                              Het gezin komt 28-03-1896 met hun kinderen
                              Christiaan  (Roden, 1889)
                              Romke  (Roden, 1890)
                              Lebertus  (Assen, 1892)
                              Willemke  (Assen, 1894)
                              vanuit Assen.
                              Alhier werden nog geboren
                              Hindrikje  (Terheijl, 1897)
                              Pieter  (Terheijl, 1900)
                              Het gezin vertrok op .... naar Roden
                              N.B.
                              Het gezin woonde voor 1891 ook te Terheijl, zie Baggelveld 2.

                T194      Kastje, Harm  (Tolbert, 1830)     arbeider
                T231      Zoon van Meint Lippes Kastje en Leentje Harms Meijer
                T261      Harm Kastje is een broer van Johannes Kastje X met Feiktje van der Velde, zie Baggelveld 5,
                              van Lubbartus Kastje, de vader van Leentje Kastje,
                              getrouwd met Jan Halbetsma, zie Thedemalaan 1-2
                              en van Reina Kastje getrouwd met Jan van der Boor,
                              zie J.P.Santeeweg 7-9 onder Lubbartus Feddes van der Boor.
                              Zie v.w.b. Albert Kastje, getrouwd met Tettje Reitsma, J.P.Santeeweg 39 onder Jecobus Bruins.
                              Harm Kastje X te Roden op 29-05-1858 met
                              Hummel, Grietje  (Leek, 1831)
                              Dochter van Klaas Roelfs Hummel en Marchje Jacobs van der Tuin,
                              een zuster van Roelf Hummel, zie Schapenweg 18,
                              van Jakob Hummel, zie Schapenweg 10
                              en van Martha Hummel, getrouwd met Jenne Koenes, zie Schapenweg 6.
                              Kinderen
                              Leentje  (Terheijl, 1859)
                              Marchien  (Terheijl, 1864)
                              Klasina   (Terheijl,R 1867)
                              Meintdina  (Terheijl, 1870)
                              Klaas  (Terheijl, 1873).

                              Hun dochter
                              Meintdina  (Terheijl, 1870)
                              Zij X te Roden op 10-08-1895 met
                              Westerhof, Jan  (Tolbert, 1871)
                              Zoon van Abel Westerhof en Dina Tuinman
                              en een broer van Gerrit Westerhof, getrouwd met Grietje Feenstra,
                              zie het pand Schapenweg tussen de percelen 12 en 14, onder Hendrik Feenstra.
                              Kinderen
                              Dina  (Terheijl, 1895)
                              Het gezin vertrok op 18-01-1896 naar Delfzijl.

                              Inwonend
                              Hummel, Klaas Roelfs  (Leek, 1805)     -     sch.vader
                              Zoon van Roelfs Alberts Hummel en Jitske Klasens Hummel.
                              Weduwnaar van Marchje van der Tuin.
                              Ingekomen op 16-01-1886 vanuit Leek.
                              Hij overleed op 26-12-1888.

                              Het gezin komt van Vagevuurselaan 18.

1900 - 1922          
           T261           Kastje, Harm  (Tolbert, 1830)       +   gezin       arbeider
           T233           Hij X met
                              Hummel, Grietje  (Leek, 1831)

                              Harm Kastje overleed op 28-02-1912.
                              Grietje Hummel vertrok op 27-01-1917 naar Leek.

                              Hierna kwam Albert Hulsebosch in de woning.

           T233           Hulsebosch, Albert  (Leek, 1883)           arbeider
           T264           Zoon van Derk Hulsebosch en Hendrikje Beute.
                              Hij X te Zuidlaren op 12-05-1906 met
                              Rink de, Anna  (Vries, 1882)
                              Dochter van Frederikus de Rink en Hinderkien Hilbrands
                              Het gezin komt 03-04-1917 met hun kinderen,
                              Jan  (Zuidlaren, 1907)
                              Hinderkien  (Zuidlaren, 1908)
                              Henderika  (Zuidlaren, 1910)
                              Frederikus  (Zuidlaren, 1914)
                              vanuit Zuidlaren.
                              Alhier werd geboren
                              Foktje  (Terheijl, 1917).

1922 - 1939          
           T264           Hulsebosch, Albert  (Leek, 1883)           fabrieksarbeider
               97           Hij X met
                              Rink de, Anna  (Vries, 1882)

                              Hun dochter
                              Henderika  (Zuidlaren, 1910)
                              Zij X te Roden op 11-05-1929 met
                              Postema, Hinderikus  (Terheijl, 1901)
                              Zoon van Jannes Postema en Luktje Hut, zie Vagevuurselaan 18.
                              Zij vertrokken naar Schapenweg 10.

                              Hun zoon
                              Frederikus  (Zuidlaren, 1914)
                              Hij X te Leek op 05-10-1940 met
                              Aalders, Wobbeltje  (Zevenhuizen, 1918)
                              Dochter van Jan Aalders en Meertina Jansma.
                              Zij woonden te Leek.
                              N.B.
                              Het gezin keerde op 20-05-1953 terug naar dit adres, zie hieronder.

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 97.

1939 - 1947          
               97           Hulsebosch, Albert  (Leek, 1883)         fabrieksarbeider
                              Hij X met
                              Rink de, Anna  (Vries, 1882)

                              Anna de Rink overleed te Terheijl op 13-08-1943.

 1947 - 1957         In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 18.
 
                18          Hulsebosch, Albert  (Leek, 1883)           hoofdbewoner
                              Weduwnaar van Anna de Rink.

                              Inwonend
                              Reinder IJntema, geboren op 30-05-1925       hoofdbewoner
                              Hij trouwde met
                              Hiltje Popkema, geboren op 19-10-1923
                              Kinderen
                              Jantje IJntema, geboren op 27-07-1946
                              Het gezin kwam 28-08-1948 vanuit Sneek.
                              Alhier werd nog geboren
                              Oebele IJntema, geboren op 05-11-1949
                              Het gezin vertrok op 02-08-1950 naar Baggelveld 5.

                              Albert Hulsebosch overleed te Groningen op 17-03-1953.
                              Zijn zoon Frederikus komt in de woning.

                  18        Hulsebosch, Frederikus  (Zuidlaren, 1914)      electriciën
                              Zoon van Albert Hulsebosch en Anna de Rink.
                              Hij X te Leek op 05-10-1940 met
                              Aalders, Wobbeltje  (Zevenhuizen, 1918)
                              Dochter van Jan Aalders en Meertina Jansma.
                              Het gezin komt 20-05-1953 met hun kinderen
                              Jantina  (Lettelbert, 1942)
                              Albert  (Lettelbert, 1945)
                              vanuit Leek.
                              Het gezin vertrok 04-05-1955 naar Een.
                              N.B.
                              Hun dochter
                              Anna Hulsebosch  (Assen, 1956)
                              Zij X te Leek op 20-05-1977 met
                              Louwe Pruim  (Zevenhuizen, 1953)
                              Zoon van Jan Pruim en Mina Koerts.
                              Zij wonen vanaf 1977 Oostindie 10, gemeente Leek.

                18          Hendrik Averes  (Hoogkerk, 1916)     arbeider
                              Zoon van Albertus Averes en Hinderkien Ensing.
                              Hij X te Leek op 16-04-1953 met
                              Sijke Nieuwhof  (Midwolde, 1907)
                              Dochter van Tunnes Nieuwhof en Akke Sierks de Vries
                              Het gezin komt 04-05-1955 van Leek.
1957 -       
                 18         Hendrik Averes  (Hoogkerk, 1916)     hoofdbewoner
                              Hij X te Leek op 16-04-1953 met
                              Sijke Nieuwhof  (Midwolde, 1907)
                              Het gezin vertrok 08-04-1958 naar Leek.

                 18         Fokke Dijkstra                             hoofdbewoner
                              en zijn broer
                              Sijbe Dijkstra 
                              Zij komen 11-04-1958 vanuit Marum.
                              Zij vertrokken 10-12-1970 naar Leek.

                 18         Hendrik Steller    +    gezin           hoofdbewoner
                              Het gezin komt 04-04-1972 van Roden.
                              Het gezin vertrok 29-01-1976 naar Leek.

                 18         Harm Beute  (Groningen, 1949)  hoofdbewoner
                              Hij X  te Roden op 20-12-1974 met
                              Johanna Doedens  (Leutingewolde, 1954)
                              Dochter van Garmt Jan Doedens en Trijntje Hummel, zie Turfweg 2.
                              Het gezin komt 30-01-1976 vanuit Leek.
                              Het gezin vertrok 31-01-1977 naar Een.

1980 -                    Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                              Terheijl 18 werd gewijzigd in Baggelveld 7.

                   7         Willem Frederik Takkebos  (Rotterdam, 1948)
                              Hij X te Veenendaal op 27-06-1974 met
                              Ingrid Ranghild van Wagtendonck  (Rotterdam, 1951)
                              Dochter van Gerardus van Wagtendonck en Afina van Oostendorp.
                              Kinderen
                              Judith  (Ede, 1975)
                              Tessa  (Groningen, 1978)
                              Remco  (Groningen, 1981)
                              Het gezin komt 09-03-1977 vanuit Ederveen.
                              N.B.
                              Willem Frederik Takkebos vertrok 21-04-1982 naar Rhenen.

                              Afina van Wagtendonck-van Oostendorp woont vanaf 07-12-1987 aan de Natuurschoonweg 15.
                
                  7          Ingrid Ranghilde van Wagtendonck                  hoofdbewoonster
                              Zij werd ingaande 21-04-1982 hoofdbewoonster.                                                               Terug naar het beginBaggelveld 9

De woning werd in 1874 voor het eerst in de huisnummering opgenomen.


1882 - 1900          
           T193           Hummel, Jakob  (Leek, 1839)           arbeider
                              Zoon van Klaas Roelfs Hummel en Marchje Jakobs van der Tuin en
                              een broer van Roelf Hummel, zie Schapenweg 18,
                              van Grietje Hummel getrouwd met Harm Kastje, zie Baggelveld 7 en
                              van Martha Hummel getrouwd met Jenne Koenes, zie Schapenweg 6.
                              Hij X te Roden op 29-08-1868 met
                              Stuut, Annechien Tiddens  (Roden, 1850)
                              Dochter van Tiddens Willems Stuut en Annechien Jans Kroon, zie Schapenweg 10.
                              Het gezin komt 31-03-1873 met hun kinderen
                              Klaas  (Terheijl, 1869)
                              Tiddens  (Leek, 1870)
                              Marten  (Leek, 1872)
                              vanuit Leek.
                              Het gezin verhuisde in 1874 naar Schapenweg 10.

           T193           Groefsema, Hindrik  (Leek, 1851)          arbeider
           T230           Zoon van Berend Berends Groefsema en Annigchien Mulder en
           T260           een broer van Wietse Groefsema, getrouwd met Reina van der Linde,
                              zie Schapenweg het pand staande achter perceel Schapenweg 18.
                              Hij X te Leek op 22-06-1878 met
                              Roede, Jantien  (Roden, 1852)
                              Dochter van Egbert Koenes Roede en Sijke Freerks Zwart en
                              een zuster van Sijke Roede, getrouwd met Roelf Hubers, zie Vagevuurselaan 12.
                              V.w.b. Egbert Koenes Roede, zie J.P.Santeeweg 64 onder Freerk Sijtes Zwart.
                              Het gezin Groefsema komt op 13-03-1882 met hun kinderen
                              Annechien  (Leek, 1878)
                              Seike  (Leek, 1880)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werden nog geboren
                              Berend  (Terheijl, 1883)
                              Egbert  (Terheijl, 1885)
                              Wietse  (Terheijl, 1886)
                              Alida  (Terheijl, 1890)
                              Hindrik  (Terheijl, 1894).

                              Hun dochter
                              Annechien  (Leek, 1878)
                              Zij X te Leek op 01-06-1912 met
                              Geert Ensing  (Roden, 1883)           houtbewerkersknecht
                              Zoon van Geerd Ensing en Jantje Slofstra
                              Zij vertrokken naar Nietap, zie Thedemalaan het huis staande rechts
                              naast de wasknijperfabriek, laatstelijk genummerd Nietap 168.

                              Inwonend
                              Mulder, Annechien  (Leek, 1811)     -     moeder
                              Dochter van Abel Klasens en Hindrikje Wilkens.
                              Weduwe van Berend Berends Groefsema.
                              Ingekomen 31-05-1886 vanuit Leek.
                              Overleden 24-05-1888.

1900 - 1922          
           T260           Groefsema, Hindrik  (Leek, 1851)    +  gezin       arbeider
           T232           Hij X met
           T263           Roede, Jantien  (Roden, 1852)
                              Jantien Roede overleed op 30-09-1917.

1922 - 1939          
           T263           Groefsema, Hindrik  (Leek, 1851)         
                              Weduwnaar van Jantien Roede.

                              Zijn zoon
                              Egbert  (Roden, 1885)
                              Hij X te Roden op 05-04-1924 met
                              Martien Diertens  (Foxwolde, 1890)
                              Dochter van Hindrik Diertens en Lammechien Roede.
                              Zij vertrokken naar haar vader te Roden.
                              N.B.
                              Zij keerden via Leek terug naar Terheijl, naar de
                              Schapenweg, naar het perceel staande achter nr.18.

                              Zijn zoon
                              Wietse  (Terheijl, 1886)              stoomdorscher
                              Hij vertrok naar de Natuurschoonweg 26.

                              Zijn dochter
                              Alida  (Terheijl, 1890)
                              Zij vertrok naar haar broer Wietse aan de Natuurschoonweg 26.

                              Zijn zoon
                              Hindrik  (Terheijl, 1894)            smidsknecht
                              Hij X te Roden 20-12-1924 met
                              Veer van der, Tjitske  (Zevenhuizen, 1899)
                              Dochter van Linze van der Veer en Jantje Goossen.
                              Het gezin vertrok naar J.P.Santeeweg 27.

                              Hierna werd Hindriks zoon Egbert hoofdbewoner van het pand
                              en zijn vader werd bij hem inwonend.

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 98.

                  98        Groefsema, Egbert  (Terheijl, 1885)
                              Zoon van Hindrik Groefsema en Jantien Roede.
                              Hij X te Roden op 05-04-1924 met
                              Martien Diertens  (Foxwolde, 1890)
                              Dochter van Hindrik Diertens en Lammechien Roede.
                              Het gezin komt met hun zoon
                              Hendrik  (Leek, 1925)
                              van de Schapenweg, van het perceel staande achter nr. 18.

                              Inwonend
                              Groefsema, Hindrik  (Leek, 1851)     -     vader
                              Zoon van Berend Berends Groefsema en Annigchien Mulder.
                              Weduwnaar van Jantien Roede.

1939 - 1947          
               98          Groefsema, Egbert  (Terheijl, 1885)            arbeider
                             Hij X met
                             Diertens, Martien  (Foxwolde, 1890)

                             Inwonend
                             Groefsema, Hendrik  (Leek, 1925)

                             Martien Diertens vertrok op 16-06-1939 naar Assen.
                             Aldaar overleed zij op 30-07-1944.

                             Inwonend
                             Groefsema, Hindrik  (Leek, 1851)    -     vader
                             Weduwnaar van Jantien Roede.
                             Hij vertrok naar zijn zoon Wietse naar de Natuurschoonweg 26.

1947 - 1957         In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                             Dit perceel werd genummerd Terheijl 19.
 
                19         Groefsema, Egbert  (Terheijl, 1885)  
                             Hij overleed op 01-09-1953.

                             Zijn nog inwonende zoon
                             Hendrik Groefsema  (Leek, 1925)
                             werd hoofdbewoner.

                 19        Groefsema, Hendrik  (Leek, 1925)        hoofdbewoner
                             Zoon van Egbert Groefsema en Martien Diertens
                             Ongehuwd.

                             Inwonend
                 20        Klaas Sanneman   (Roderveld, 1923)
                             Zoon van Eite Sanneman en Antje Holman.
                             Hij X te Roden 26-03-1923 met
                             Janke Snip  (Leek, 1923)
                             Dochter van Ebbel Snip en Ebeltje Venema.
                             Het gezin komt 24-05-1848 van Nw.Roden.
                             Alhier werd geboren
                             Eite Sanneman  (Terheijl, 1948)
                             N.B.
                             Het gezin Sanneman huurde een kamer bij Egbert Groefsema.
                             Het gezin vertrok 19-10-1951 Vagevuurselaan 7, nr. Nietap 6.

                  19       Hendrik Groefsema  (Leek, 1925)              hoofdbewoner
                             Zoon van Egbert Groefsema en Martien Diertens.
                             Hij vertrok 03-12-1953 naar Groningen.

                  19       Fokke de Vries  (Terheijl, 1915)                   landbouwer
                             Hij X in 1951 met
                             Antje Broekert  (1917)
                             Kinderen,
                             Rieka de Vries  (geb. te Terheijl)
                             Jan de Vries  (geb. te Terheijl)
                             Het gezin komt 21-11-1953 van Baggelveld 3.
                             Het gezin vertrok 12-10-1954 naar Baggelveld 3.

                  19       Cornelis van Vliet                          hoofdbewoner
                             Hij X met
                             Margje Koster
                             Kinderen
                             Louis van Vliet
                             Zij kwamen 12-10-1954 vanuit Leek.

1957 -       
                  19       Cornelis van Vliet    +    gezin         hoofdbewoner
                             Het gezin vertrok 20-04-1964 naar Norg.

                    9       Gerrit de Vries  (Drachtstercompagnie, 1929)     veehouder
                             Zoon van Hendrik de Vries en Martje Roeters
                             en een zuster van Anna de Vries getrouwd met
                             Albert van der Velde, zie Thedemalaan 3.
                             Hij X te Leek op 13-03-1958 met
                             Auktje Flonk  (Zevenhuizen, 1934)
                             Dochter van Jacob Flonk en Frouktje Spaan
                             Het gezin komt 20-04-1964 met hun kinderen
                             Hendrik  (Rasquert, 1958)
                             Frouktje  (Rasquert, 1960)
                             Martje  (Rasquert, 1962)
                             vanuit Baflo.
                             Alhier werden geboren,
                             Jacob  (Terheijl, 1964)
                             Gerrit Auke  (Terheijl, 1971).

                             Hun zoon
                             Jacob de Vries  (Terheijl, 1964)
                             Hij X te Leek op 02-05-1986 met
                             Janna Johanna van Eik  (Drachten, 1965)
                             Dochter van Sjoerd van Eik en Harmina Hijlkema.
                             Zij vertrokken naar Groningen.
                             N.B.
                             Zij keerden in 1997 terug naar Nietap, naar J.P.Santeeweg 57.

1980 -                  Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                             Terheijl 19 werd gewijzigd in Baggelveld 9.
  


                                                           Terug naar het begin


Baggelveld 2

De woning kreeg een A nummer uit de huisnummering van 1860.


1860         
              T67A       Laan van der, Meint Harms  (Roden, 1824)       arbeider
                              Zoon van Harm Meints van der Laan en Eekjen Jelles Jeens, zie Thedemalaan 1
                              en een broer van Jelle Harms van der Laan getrouwd met Catrina Wieringa,
                              zie Baggelveld het pand staande tussen de percelen 2 en 4.
                              Hij X te Roden op 09-03-1848 met
                              Veen ter, Hiltje Jakobs  (Leek, 1818)
                              Dochter van Jakob Hindriks ter Veen en Auktjen Jakobs
                              Het gezin kwam in juni 1860 met hun kinderen
                              Laan van der, Harm  (Nietap, 1848)
                              Laan van der, Jacob  (Terheijl, 1850)
                              Laan van der, Iektje  (Leek, 1852)
                              Laan van der, Auktje  (Leek, 1858)
                              vanuit Oostindie, het pand staande tussen 58A en 2.
                              N.B.
                              Hiervoor woonden zij te Leek en Oostindie 2, de boerderij 'Romen'.

                              Hun zoon
                              Harm  (Nietap, 1848)                             arbeider
                              Hij vertrok in 1862 naar zijn oom Jelle Harms aan het Baggelveld 4.

                              Hun zoon
                              Jacob  (Terheijl, 1850)
                              Hij X te Eenrum op 26-11-1874 met
                              Beikema, Martje  (Westernieland, 1851)
                              Dochter van Marten Pieters Beikema en Jantje Jans de Vries.
                              Jacob vertrok naar het Groninger land.

                              Hun dochter
                              Iektje  (Leek, 1852)
                              Zij X te Roden op 01-06-1878 met 
                              Teunis Tolner  (Peize, 1854)
                              Zoon van Klaas Tolner en Zwaantien Bakker
                              en een broer van Jantje Tolner, getrouwd met
                              Hindrik Abrahams Postema, zie Vagevuurselaan 1
                              onder Abraham Kornelis Postema.
                              Sedert 26-09-1874 weduwnaar van Jantien de Rink.
                              Teunis Tolner woonde voorheen aan de Vagevuurselaan (T52),
                              de boerderij staande tegenover huize Terheijl.
                              Het gezin verhuisde naar Vierverlaten.

                              Hun dochter
                              Auktje  (Leek, 1858)
                              Zij X te Leek op 22-08-1885 met
                              Anne Snip  (Oostwold, 1851)
                              Zoon van Geert Jakobs Snip en Menje Heres Beikema
                              en hun dochter
                              Jakoba Snip  (Midwolde, 1899)
                              Zij X met
                              Hindrik Boer  (Roden, 1901)
                              zoon van Jan Boer en Jacobje Uringa, zie J.P.Santeeweg 111 onder Harm Boer.
             
                              Meint Harms van der Laan overleed op 29-12-1878.
                              Zijn vrouw Hiltje ter Veen werd hoofdbewoonster.

1882 - 1900          
           T190           Veen ter, Hiltje   (Leek, 1818)                 hoofdbewoonster
                              Dochter van Jakob Hindriks ter Veen en Auktjen Jakobs
                              Weduwe van Meint Harms van der Laan.
                          
                              Hiltje ter Veen her X te Roden op 22-04-1882 met
                              Roede, Berend  (Roden, 1818)
                              Zoon van Stoffer Egberts Roede en Geertien Berends.
                              Sedert 30-03-1881 weduwnaar naar Albertje Bousema,
                              dochter van Sijtse Jans Bousema en Grietje Jakobs Olthoff.
                              N.B.
                              Een dochter van Berend Roede en Albertje Bousema :
                              Grietje Roede  (Leek, 1854)
                              Zij X te Leek op 01-05-1880 met
                              Harm Noord  (Roden, 1853)
                              Zoon van Sabe Harms Noord en Margien Louwes Klaassens.
                              Zij woonden Vagevuurselaan 16.

                              Hiltje ter Veen vertrok 05-06-1882 naar Midwolde.

            T190          Piek, Tunnis  (Leek, 1858)                      arbeider
                              Zoon van Sjoert Piek en Annechien Giezen
                              en een broer van Aafke Piek, getrouwd met
                              Johannes Barnardus de Jong, zie Thedemalaan 1-2
                              en van Sievert Piek, getrouwd met Geertje Aalders,
                              zie Oostindie, het huis staande links van perceel 22.
                              Hij X te Leek op 28-05-1881 met
                              Stuut, Willemke  (Leek, 1857)
                              Dochter van Willem Stuut en Antje Meester, zie J.P.Santeeweg 7-9
                              en een zuster van Siebrigje Stuut, getrouwd met Klaas Stuut, zie Oostindie 8.
                              Het gezin komt op 29-12-1882 met hun 2 kinderen,
                              Willem  (Leek, 1879)
                              Sjoert  (Leek, 1882)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werd nog geboren
                              Antje  (Terheijl, 1884).
                              Het gezin verhuisde 28-05-1885 naar Leek.
                              N.B.
                              Het gezin keerde op 06-05-1890 terug naar Terheijl, zie Oostindie 12.

            T190          Wagenaar, Pieter  (Roden, 1845)         gepens. Oost-Indië militair.
                              Zoon van Christiaan Wagenaar en Grietje Jans Hulsebos, zie Schapenweg 8 en 10.
                              Ingekomen 08-05-1885 vanuit Leek.
                              Hij X te Roden op 27-01-1886 met
                              Dijkstra, Antje  (Leek, 1862)
                              Dochter van Romke Edsgers Dijkstra en Willemke Lieuwes Bijleveld
                              en een zuster van Edsge Dijkstra, getrouwd met Hiltje Huberts,
                              zie Baggelveld vanaf de Schapenweg 2e huis rechts.
                              Kinderen
                              Levenloos kind (v)  (Terheijl, 1886)
                              Levenloos kind (v)  (Terheijl, 1888)
                              Christiaan  (Terheijl, 1889)
                              Romke  (Terheijl, 1890)
                              Het gezin vertrok 05-10-1891 naar Assen.
                              N.B.
                              Zij keerden in 1896 terug naar Terheijl, naar Baggelveld 7.

            T227          Hummel, Wobbeltje  (Leek, 1839)     zonder beroep
                              Dochter van Hette Hummel en Jantje de Boer.
                              Sedert 22-05-1889 weduwe van Sake de Vries,
                              zoon van Libbe Sakes de Vries en Janke Harms de Jong.
                              Zij komt 15-05-1893 met haar kinderen
                              Jantje  (Leek, 1867)
                              Libbe  (Leek, 1869)
                              Hedde  (Leek, 1873)
                              Geeske  (Leek, 1878)
                              Harm  (Leek, 1882)
                              vanuit Leek.

                              Haar dochter
                              Jantje de Vries  (Leek, 1867)
                              Zij X te Leek 05-08-1893 met
                              Lande van der, Louwe  (Zevenhuizen, 1861)
                              Zoon van Willem van der Lande en Sjoukje de Ruiter
                              en een broer van Wietske van der Lande,
                              getrouwd met Jans van der Laan, zie Schapenweg 16.
                              Zij vertrokken naar Leek.
                              N.B.
                              Zij keerden in 1906 terug naar Terheijl,
                              naar de Terheijlster-veententen, zie onder veentent 1.

                              Haar zoon
                              Hedde  de Vries  (Leek, 1873)
                              hij was vanaf 1890 - 1891 dienstknecht bij Wildrik Woldring, zie Meerweg 16.

                              Hun zoon
                              Harm de Vries  (Leek, 1882)
                              Hij X te Norg op 16-02-1928 met
                              Holt, Geertien  (Roden, 1882)
                              Dochter van Jan Holt en Geessien Brink, zie J.P.Santeeweg,
                              ‘t weggetje naast het waterpompstation, 1e huis rechts.
                              Zij was sedert 12-01-1927 weduwe van Hendrik Meijer,
                              zoon van Hilbrand Meijer en Harmtien Slagter,
                              zie J.P.Santeeweg, 't zwarte weggetje, 1e huis re.

                              Het gezin vertrok 07-05-1894 naar Leek.

            T227          Roffel, Jeltje  (Zevenhuizen, 1830)                arbeidster
                              Dochter van Fokke Derks Roffel en Roelfke Jans Lap.
                              Sedert 30-06-1891 weduwe van Bouke Haak,
                              zoon van Cornelis Frederiks Haak en Impke Lijkels
                              en een broer van Grietje Haak, getrouwd met
                              Pieter Hortsing, zie Thedemalaan (14)
                              en van Ebeltje Haak, getrouwd met Harm van der Schaaf,
                              de ouders van Coenraad Cornelis van der Schaaf, zie J.P.Santeeweg 14.
                              Zij komt 16-06-1894 met haar kinderen
                              Emke  (Tolbert, 1858)
                              Anke  (Zev.huizen, 1873)
                              vanuit Leek.
                              Zij vertrokken op 27-06-1895 naar Leek.

            T227          Veen van der, Evert Harms  (Leek, 1844)     arbeider
                              Zoon van Harm Hottums van der Veen en Fokje Reinders.
                              Hij X te Leek op 01-03-1873 met
                              Akker, Akke  (Leek, 1843)
                              Dochter van Diele Akker en Froukje Euwes Postema
                              Het gezin komt 17-06-1895 met hun kinderen
                              Froukje  (Leek, 1873)
                              Fokkelina  (Hoogkerk, 1878)
                              Diele  (Hoogkerk, 1880)
                              vanuit Leek.

                              Hun dochter
                              Fokkelina  (Hoogkerk, 1878)
                              Zij X te Leek op 14-05-1910 met
                              Oosting, Reinder  (Tolbert, 1868)
                              zoon van Alle Oosting en Martje Rozema
                              Zij woonden te Roderveld.
                              N.B.
                              Hun zoon
                              Alle Oosting  (Tolbert, 1910)
                              Hij woonde samen met
                              Anna Bernardine Röttger (Westfalen (Dld), 1915)
                              Zij was sedert 24-03-1945 weduwe van Hendrik Tuinstra,
                              zoon van Ritske Tuinstra en Jantje van der Molen.
                              Zij woonden later Vagevuurselaan 7, zie onder Nietap (4).
             
                              Het gezin verhuisde naar Leutingewolde.

         T227             Linker, Ebel  (Leek, 1869)
                              Zoon van Roelf Linker en Klaaske Ebbels van Wijk.
                              Hij X te Leek op 28-05-1898 met
                              Adema, Dieuwke  (Westergeest, 14-03-1872)
                              Dochter van Libbe Adema en Jacobi de Boer.
                              Het gezin komt 24-06-1898 vanuit Leek
                              Ahier werd geboren
                              Roelf  (Terheijl, 1900)
                              Het gezin verhuisde naar Roderveld.

         T227             Dijkstra, Edsge  (Stroobos, 1852)          kuiper
                              Zoon van Romke Edsgers Dijkstra en Willemke Liewes Bijleveld en
                              een broer van Antje Dijkstra, getrouwd met Pieter Wagenaar, zie Baggelveld 7.
                              Hij X te Leek op 16-07-1898 met
                              Huberts, Hiltje  (Roden, 1874)
                              Dochter van Broeërius Huberts en Auktje Smallenbroek, zie Baggelveld (T186),
                              komende uit de richting Schapenweg 2e huis rechts.
                              Kinderen
                              Romke  (Terheijl, 1899)
                              Het gezin komt van Baggelveld, komende uit de ri. Schapenweg 2e huis rechts.

1900 - 1922          
           T256           Dijkstra, Edsge  (Stroobos, 1852)             kuiper
                              Hij X met
                              Huberts, Hiltje  (Roden, 1874)
                              Kinderen
                              Romke  (Terheijl, 1899)
                              Auktje  (Terheijl, 1901)
                              Het gezin vertrok  28-05-1903 naar Leek.
                              N.B.
                              Het gezin keerde in 1905 terug naar Terheijl, zie Schapenweg 16.

            T256          Huizing, Jan  (Zevenhuizen, 1863)                  arbeider
                              Zoon van Hindrik Huizing en Jantje Feenstra, zie Baggelveld vanaf de
                              Schapenweg 1e huis rechts, onder Hindrik Huising.
                              Hij X te Leek op 04-06-1887 met
                              Wijkstra, Aukje  (De Wilp, 1861)
                              Dochter van Hendrik Wijkstra en Rienkje Jacobs Postema.
                              Het gezin komt op 25-05-1903 met hun kinderen
                              Jantje  (Tolbert, 1888)
                              Hendrik  (Leek, 1890)
                              Rienkje  (Terheijl, 1894)
                              Derk  (Terheijl, 1896)
                              Jan  (Leek, 1900)
                              Trientje  (Leek, 1903)
                              vanuit Leek.
                              Het gezin vertrok op 14-06-1904 naar Leek.
                              N.B.
                              Het gezin woonde van 1893 tot 1894 ook reeds te Terheijl, zie Baggelveld 7.

            T256          Posthuma, Jan  (Zwaagwesteinde, 1860)          stoelmatter
                              Zoon van Andries Wijbes Posthuma en Marijke Jans Boek.
                              Weduwnaar van Jelske Schoffelmeer.
                              Hij X te Ezinge op 12-04-1899 met
                              Veenstra, Everdina  (Roden, 1869)
                              dochter van Pieter Veenstra en Grietje Jongst, zie Terheijl-veententen,
                              onder veentent 3.
                              Weduwe van Hindrik Boskamp, zoon van Jelle Boskamp en Gelske Jacobs Schipper.
                              Het gezin komt 17-05-1904 met hun kinderen
                              Ake  (Marum, 1891)
                              Jelle  (Oostum, 1892)
                              Pieter  (Oostum, 1894)
                              Grietje  (Oostum, 1899)
                              Andries  (Ezinge, 1901)
                              Marijke  (Ezinge, 1903 + 14-05-1904)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werd hun zoon
                              Andries  (Terheijl, 1905)
                              geboren.

                              Hun zoon
                              Andries  (Ezinge, 1901)
                              Hij overleed te Terheijl op 17-12-1904.

                              Het gezin vertrok op 13-06-1906 naar Leek.
                              N.B.
                              Het gezin komt in 1907 opnieuw naar Terheijl, zie Schapenweg 16.

            T256          Bielleveld, Willem  (Smallingerland, 1844)          arbeider
            T225          Zoon van Lieuwe Willems Bielleveld en Grietje Ides Hamstra en
            T257          een broer van Lamke Bijleveld, getrouwd met Jan Feringa, zie Baggelveld 5
                              en van Aafke Bieleveld, getrouwd met Hendrik Reiber, zie Baggelveld (T63),
                              komende uit de richting Schapenweg 2e huis rechts.
                              Hij X te Leek op 09-03-1878 met
                              Kluivingh, Kornelia  (Eelde, 1852)
                              Dochter van Jan Kluivingh en Grietien Kramer.
                              Het gezin komt met hun kinderen
                              Lieuwe  (Leek, 1881)
                              Jantje  (Leek, 1883)
                              Aafke  (Leek, 1889)
                              van Turfweg 13.

                              Hun zoon
                              Lieuwe  (Leek, 1881)
                              Hij X te Leek op 25-05-1907 met
                              Postema, Aafke  (Nw.Schans, 1881)
                              Dochter van Knellis Postema en Sietske Neef,
                              zie Oostindie 8 onder Abraham Postema.

                              Hun dochter
                              Bielleveld, Jantje  (Leek, 1883)
                              Zij overleed op 19-02-1915.

                              Willem Bielleveld overleed op 01-04-1917.

1922 - 1939          
           T257           Kluivingh, Kornelia  (Eelde, 1852)
                              Weduwe van Willem Bielleveld, zie hierboven.
                              Zij vertrok 30-06-1922 naar Groningen.

           T257           Meijer, Lammert  (Groningen, 1897)        rijwielhersteller
                              Zoon van Jan Meijer en Egberdina Sok
                              en een broer van Jan Meijer getrouwd met
                              Geessien Vorenkamp, zie J.P.Santeeweg 36.
                              Lammert Meijer X te Roden op 10-09-1921 met
                              Baving, Egbertien  (Roden, 1899)
                              Dochter van Geert Baving en Jantien Boer, zie de Zulthe 23 (na J.P.Santeeweg 120).
                              Het gezin komt 01-07-1922 met hun dochter
                              Egberdina  (Leek, 1921)
                              vanuit Leek.
                              Het gezin verhuisde naar Roderveld.

           T257           Kleiker, Geert  (Marum, 1900)              landarbeider
             106           Zoon van Jakob Kleiker en Bouktje Louwes
                              en een broer van Berend Kleiker, zie Schapenweg 18.
                              Hij X te Leek op 27-01-1923 met
                              Huitink, Jantje  (Leut.wolde, 1904)
                              Dochter van Cornelis Huitink en Aukien Been, zie J.P.Santeeweg 64
                              en J.P.Santeeweg 2 onder Jan Hendrik Huetink en een
                              zuster van Egberdina Huitink, getrouwd met Roelf Jannes Ploeg, zie Turfweg 9.
                              Het gezin komt 02-05-1923 vanuit Leek.
                              Alhier werden geboren
                              Jacob  (Terheijl, 1923)
                              Cornelis  (Terheijl, 1924)
                              Bouktje  (Terheijl, 1927).

                              Inwonend
                              Deelstra, Roelfke  (Zevenhuizen, 1844)
                              Dochter van Johannes Jennes Deelstra en Aafke Hindriks Oosting.
                              Weduwe van Hinderikus Hut, zie Vagevuurselaan 18.
                              Zij overleed op 04-02-1927.


1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 106.

1939 - 1947          
             106           Kleiker, Geert  (Marum, 1900)              landarbeider
                              Hij X te Leek op 27-01-1923 met
                              Huitink, Jantje  (Leut.wolde, 1904)
                              Kinderen
                              Jacob  (Terheijl, 1923)
                              Cornelis  (Terheijl, 1924)
                              Bouktje  (Terheijl, 1927).

                              Hun zoon
                              Jacob  (Terheijl, 1923)
                              Hij overleed op 28-04-1940.

                              Het gezin vertrok 15-05-1940 naar Leek.
                              N.B.
                              Het gezin keerde 20-07-1944 terug naar dit adres.

             106           Derk Hofstee  (Roderveld, 1919)            hoofdbewoner
                              Zoon van Johannes Hofstee en Jantje Maris.
                              Getrouwd met
                              Jo ….
                              Zij hadden 3 kinderen.
                              Het gezin komt 01-05-1940 van Nieuw Roden.
                              Het gezin vertrok 05-07-1944 naar Nw.Roden.

            106            Kleiker, Geert  (Marum, 1900)              landarbeider
                              Hij X te Leek op 27-01-1923 met
                              Huitink, Jantje  (Leut.wolde, 1904)
                              Kinderen
                              Cornelis  (Terheijl, 1924)
                              Bouktje  (Terheijl, 1927)

                              Het gezin komt 20-07-1944 met hun te Lettelbert geboren zoon
                              Jacob  (Lettelbert, 1944)
                              en hun kleindochter
                              Jantje Kleiker  (Lettelbert, 1944)
                              dochter van Bouktje Kleiker
                              vanuit Lettelbert.
                              N.B.
                              Het gezin woonde vanaf 02-05-1923 tot 15-05-1940 ook reeds op dit adres, zie hierboven.

1947 - 1957          In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 32.

               32           Kleiker, Geert  (Marum, 1900)              landarbeider
                              Hij X te Leek op 27-01-1923 met
                              Huitink, Jantje  (Leut.wolde, 1904)
  
                              Hun dochter
                              Bouktje  (1927)
                              Zij vertrok 10-10-1953 naar Zwolle.
                              en
                              haar dochter Jantje KLeiker (1944),
                              later genaamd Jantje Trip,
                              werd ingaande 10-10-1953 inwonend
                              bij haar grootouders.

                              Inwonend
                              Jacob  (Lettelbert, 1944)       -     zoon

                              Hun zoon
                              Cornelis  (Terheijl, 1924)
                              Hij X te Leek op 22-04-1948 met
                              Sanderdina Buist  (Zev.huizen, 1924)
                              Dochter van Jan Buist en Wiebergje Pijpstra
                              en een zuster van Sander Buist getrouwd met Antje Kram, de ouders van
                              Anna Wiebergje Antje Buist samenwonend met Jacob Smit, zie Schapenweg 14.
                              Het gezin vertrok 01-04-1949 naar Baggelveld (31),
                              het pand staande tussen de percelen 2 en 4.

1957 -       
                 32         Kleiker, Geert  (Marum, 1900)              landarbeider
                  2          Hij X te Leek op 27-01-1923 met
                              Huitink, Jantje  (Leut.wolde, 1904)

                              Inwonend
                              Jantje Trip  (Lettelbert, 1944)    -     kl.dochter
                              Zij X op 08-07-1966 met
                              Koos Oosterhoff.
                              Zij vertrok naar Tolbert.

                              Geert Kleiker en zijn vrouw Jantje Huitink vertrokken
                              op 29-04-1985 naar het bejaardenhuis te Roden.

1980 -                    Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                              Terheijl 32 werd gewijzigd in Baggelveld 2.

                              Na Geert Kleiker kwam Trienko Rozema in het pand.

                  2          Trienko Rozema   
                              Ingekomen in 1985 van Roden.
                              Vertrokken in 1986 naar Roden.

                              De woning werd op 01-03-1986 aangekocht door Lubbert Dijk,
                              wonende aan de Schapenweg 10.

                  2          Lubbert Dijk  (Terheijl, 1958)
                              Zoon van Jan Dijk en Grietje Stientje Siegers, zie Schapenweg 10.
                              Sedert 15-07-1989 samenwonend met
                              Monica Oostland  (Siddeburen, 1966)
                              Dochter van Albert Oostland en Grietje Geertsema.


                                          
                                                                Terug naar het beginBaggelveld  pand tussen 2 en 4

Het pand stond tussen de percelen Baggelveld 2 en 4.
De woning kreeg een A nummer uit de huisnummering van 1874.
Het perceel is niet meer aanwezig.

Een regenput markeert nog de plaats waar het huis stond.


1882 - 1900          

         T189A          Laan van der, Jelle Harms  (Roden,1826)       arbeider
           T226           Zoon van Harm Meints van der Laan en Eekjen Jelles Jeens
                              Hij X te Leek op 16-05-1860 met
                              Wieringa, Catrina  (Grootegast, 1828)
                              Dochter van Zwaantje Wieringa.
                              Het gezin komt met hun kinderen
                              Ikje  (Terheijl, 1864)
                              Zwaantje  (Terheijl, 1868)
                              van Baggelveld 6.

                              Hun dochter
                              Ikje  (Terheijl, 1864)
                              Zij X te Roden op 15-04-1893 met
                              Vogelzang, Pieter  (Peize, 1864)
                              Zoon van Jacob Vogelzang en Geertien Vogelzang, zie J.P.Santeeweg 119.
                              Zij vertrokken naar Toutenburgsingel, De Zulthe 12,
                              zie onder J.P.Santeeweg, oneven nummering.

                              Hun dochter
                              Zwaantje  (Terheijl, 1868)
                              Zij X op 06-05-1891 te Roden met
                              Ploeg, Hindrik  (Roden, 1868)
                              Zoon van Pieter Willems Ploeg en Grietje Hindriks Biemolt.
                              Zij vertrokken naar J.P.Santeeweg 64
                              en kort daarna naar J.P.Santeeweg 99.

                              Inwonend
                              Laan van der, Geert Harms  (Roden, 1829)    -     broeder
                              Zoon van Harm Meints van der Laan en Eekjen Jelles Jeens.
                              Ongehuwd.
                              Hij overleed te Terheijl op 27-12-1891.

1900 - 1922          
           T255           Laan van der, Jelle  (Roden, 1826)                 arbeider
                              Hij X te Leek op 16-05-1860 met
                              Wieringa, Catrina  (Grootegast, 1828)

                              Jelle van der Laan overleed op 15-01-1905.

                              Catrina Wieringa vertrok naar haar schoonzoon
                              Pieter Vogelzang aan de J.P.Santeeweg 121.

            T255          Oosterbeek, Willem  (Haren, 1864)            veldarbeider
                              Zoon van Derk Oosterbeek en Alsje Willems Wanders.
                              Weduwnaar van Trijntje van Delden,
                              dochter van Hipko van Delden en Grietje Roelfsema.
                              Hij her X te Bedum op 29-05-1901 met
                              Wolthuis, Dietje  ('t Zandt, 1880)
                              Dochter van Jan Wolthuis en Aaltje Hommes.
                              Het gezin komt 31-03-1905 met hun kinderen
                              Aaltje Jantina  (Bedum, 1882)
                              Aaltje  (Noorddijk, 1895)
                              Derk Harm  (Adorp, 1903)
                              vanuit Bedum.
                              Alhier werd nog hun zoon
                              Jan  (Terheijl, 1905)
                              geboren.
                              Het gezin vertrok op 10-11-1906 naar Bedum.

             T255         Vogelzang, Geert  (Roden, 1879)                arbeider
                              Zoon van Geert Vogelzang en Trijntje Postema,
                              zie J.P.Santeeweg 121 onder Pieter Verwerda.
                              Hij X te Leek op 30-05-1903 met
                              Hummel, Annechien  (Roden, 1877)
                              Dochter van Jakob Hummel en Annechien Stuut, zie Schapenweg 10.
                              Het gezin komt 17-10-1906 vanuit Leek
                              en vertrok op 12-05-1908 naar Hoogeveen.

             T255         Almoes, Jan  (Leek, 1871)                          arbeider
                              Zoon van Jannes Almoes en Trientje de Boer, zie Vagevuurselaan 14.
                              Hij X te Leek op 09-05-1908 met
                              Rozema, Minke  (Leek, 1878)
                              Dochter van Jakob Rosema en Lamke Almoes.
                              Alhier werd geboren,
                              Levenloos kind (m)  (Roden, 1909).
                              Het gezin vertrok 14-06-1909 naar Leek.

             T255         Westerhof, Gerrit  (Tolbert, 1882)                arbeider
             T224         Zoon van Abel Westerhof en Wina Tuinman
                              en een broer van Jan Westerhof, getrouwd met Meintdina Kastje, zie Baggelveld 7.
                              Hij X te Leek op 01-05-1909 met
                              Feenstra, Grietje  (Leek, 1884)
                              Dochter van Hendrik Feenstra en Sapke Hoogeveen,
                              zie Schapenweg, het pand gelegen tussen de percelen Schapenweg 12 en 14.
                              Zie v.w.b. Grietje Feenstra ook Meerweg 7.
                              Het gezin komt 03-06-1909 vanuit Leek
                              Alhier werden geboren
                              Abel  (Terheijl, 1909)
                              Sapke  (Terheijl, 1910).

                              Hun zoon
                              Abel Westerhof  (Terheijl, 1909)                 rijwielhersteller
                              Hij X met
                              Roelfina Annegina Jantina de Jong
                              Zij woonden te Leek.
                              Kinderen (ondermeer)
                              Gerrit Westerhof en
                              Roelfina Alida Johanna Westerhof.
                              N.B.
                              Roelfina Alida Johanna Westerhof was later
onderwijzeres aan de Nietapster schhool.

                              Hun dochter
                              Sapke Westerhof  (Terheijl, 1910)
                              Zij X te Leek op 19-02-1938 met
                              Henderk Giezen  (Groningen, 1912)
                              Zoon van Sjoert Giezen en Margrietha Heidelberg, zie J.P.Santeeweg 19.

                              Het gezin Westerhof vertrok 26-05-1911 naar het adres Oostindie 10,
                              vallende onder de gemeente Leek.
                              N.B.
                              Het gezin vertrok 15-05-1912 naar Leek.
                              N.B.
                              Grietje Feenstra keerde in 1949 terug naar Nietap, naar Meerweg 7.
                              Zie ook J.P.Santeeweg 61 en 89.

            T224          Rozema, Sjoerd  (Foxwolde, 1883)         arbeider
                              Zoon van Hindrik Rozema en Geertje Posthuma.
                              Hij X te Winsum op 03-10-1907 met
                              Bolt, Auktje  (Oldehove, 1885)
                              Dochter van Popke Bolt en Martje Boersma.
                              Het gezin komt in 1911 met hun kinderen
                              Geertje  (Nietap, 1908)
                              Martje  (Winsum, 1910)
                              Hindrik  (Winsum, 1911)
                              vanuit Winsum.
                              Alhier werden geboren
                              Popko  (Terheijl, 1913)
                              Tjitskien  (Terheijl, 1916)
                              Het gezin verhuisde naar Oostindie, gemeente Leek.
                              Later verhuisden zij naar de Schapenweg 6.
                              N.B.
                              Het gezin woonde vanaf 11-04-1908 tot 20-03-1909 aan de J.P.Santeeweg 103.
 
           T224           Ploeg, Pieter  (Nietap, 1891)                       landarbeider
           T256           Zoon van Hindrik Ploeg en Zwaantje van der Laan, zie J.P.Santeeweg 99.
                              Hij X te Vries op 01-05-1920 met
                              Emmens, Jantien  (Vries, 1885)
                              Dochter van Tiem Emmens en Marchien van der Velde
                              en een zuster van Jobkien Emmens, getrouwd met Pieter Brink,
                              zie Turfweg 10 onder Tunnis Brink.
                              Zij komen van J.P.Santeeweg 99.

1922 - 1939          
           T256           Ploeg, Pieter  (Roden, 1891)                       landarbeider
                              Hij X te Vries op 01-05-1920 met
                              Emmens, Jantien  (Vries, 1885)
                              Het gezin verhuisde naar J.P.Santeeweg 131,
                              zie onder Toutenburgsingel (J.P.Santeeweg oneven nrs).

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 105.

           T256           Giezen, Jan Albert  (Haren, 1906)                 arbeider
             105           Zoon van Hendrik Giezen en Hinderkien Talens.
                              Hij X te Roden op 07-05-1927 met
                              Mulder, Klazina Elisabeth  (Zev.huizen, 1905)
                              Dochter van Berend Mulder en Bontje Akker
                              Het gezin komt 01-05-1929 met hun dochter
                              Henderkien  (Leek, 1927)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werden nog geboren
                              Bontje Akke  (Terheijl, 1930)
                              Aafke  (Nietap, 1933)
                              Jan Albert  (Nietap, 1937).

1939 - 1947          
             105           Giezen, Jan Albert  (Haren, 1906)     +  gezin         arbeider
                              Hij X te Roden op 07-05-1927 met
                              Mulder, Klazina Elisabeth  (Zev.huizen, 1905)

1947 - 1957          In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 31.
 
               31           Giezen, Jan Albert   (Haren, 1906)     +  gezin          arbeider
                              Hij X te Roden op 07-05-1927 met
                              Mulder, Klazina Elisabeth   (Zev.huizen, 1905)
                              Henderkien  (Leek, 1927)
                              vanuit Leek.
                              Kinderen,
                              Henderkien  (Leek, 1927)
                              Bontje Akke  (Terheijl, 1930)
                              Aafke  (Nietap, 1933)
                              Jan Albert  (Nietap, 1937)
                              Het gezin verhuisde 15-03-1948 naar Roden.

                              De woning kende tussen 15-03-1948 en 01-04-1949 geen bewoners.

               31          Cornelis Kleiker  (Terheijl, 1924)                        hoofdbewoner
                             Zoon van Geert Kleiker en Jantje Huitink, zie Baggelveld 2.
                             Hij X te Leek op 22-04-1948 met
                             Sanderdina Buist  (Zev.huizen, 1924)
                             Dochter van Jan Buist en Wiebergje Pijpstra
                             en een zuster van Sander Buist getrouwd met Antje Kram,
                             de ouders van Anna Wiebergje Antje Buist samenwonend
                             met Jacob Smit, zie Schapenweg 14.
                             Het gezin komt 01-04-1949 van Baggelveld 2.
                             Alhier werden geboren
                             Geert  (Groningen, 1949)
                             Wiebergje  (Terheijl, 1951)
                             Jan  (Terheijl, 1952)
                             Het gezin vertrok 09-08-1956 naar Hengelo.

                             Hierna werd de woning afgebroken.


                                                           Terug naar het begin


 Baggelveld 4

De woning werd in 1860 voor het eerst in de huisnummering opgenomen,
ruim nadat het was bewoond.
Zeer waarschijnlijk was het in het begin een veentent, een plaggenhut, en
derhalve niet genummerd.

                   
Ongenummerd

                              Laan van der, Harm Meints  (Nietap, 1783)       landarbeider
                              Zoon van Meint Harms en Jantien Karst, zie Thedemalaan 1-2
                              Sedert 16-05-1840 weduwnaar van Eekjen Jelles Jeens.
                              Harm Meints van der Laan kwam met zijn kinderen
                              Jelle  (Roden, 1826)
                              Geert  (Roden, 1829)
                              van Oostindie (67), de boerderij staande tussen de huidige panden
                              Kerkweg 58A (Oostindie) en Oostindie 2.

                              Zijn zoon
                              Jelle  (Roden, 1826)
                              Hij X te Leek op 16-05-1860 met
                              Wieringa, Catrina  (Grootegast, 1829)    -    dienstmeid te Leek
                              Dochter van Zwaantje Wieringa.
                              Het gezin werd bij zijn vader inwonend.
 
                              Inwonend
                              Geert  (Roden, 1829)        -    zoon
                              Ongehuwd.

                              Harm Meints van der Laan overleed op 21-02-1858.
                    
                              Zijn zoon Jelle Harms van der Laan volgde hem op als hoofdbewoner.
                              Zijn ongehuwde broer Geert werd bij hem inwonend.

1860 - 1882          
             T67           Laan van der, Jelle Harms  (Roden, 1826)        arbeider
                              Zoon van Harm Meints van der Laan en Eekjen Jelles Jeens
                              Hij X te Leek op 16-05-1860 met
                              Wieringa, Catrina  (Grootegast, 1829)
                              Dochter van Zwaantje Wieringa.
                              Alhier werden geboren
                              Levenloos kind (m)  (Terheijl, 1860)
                              Levenloos kind (v)  (Terheijl, 1862)
                              Levenloos kind (m)  (Terheijl, 1863)
                              Ikje  (Terheijl, 1864)
                              Zwaantje (Terheijl, 1868).

                              Inwonend
                              Laan van der, Geert (Roden, 1829)       -     broer
                              Ongehuwd.

                              Inwonend
                              Laan van der, Harm  (Nietap, 1848)      -      neef
                              Zoon van Meint Harms van der Laan en Hiltje Jakobs ter Veen.
                              Ongehuwd.
                              Ingekomen in 1862 van Baggelveld 2.
                              Hij overleed op 20-11-1866.

                              Het gezin verhuisde naar het Baggelveld 6.

             T67           Feringa, Jan  (Leek, 1826)                  tapper/arbeider
                              Zoon van Hedde Jans Feringa en Trientje Gerkes Veenstra.
                              Hij X te Leek op 08-06-1861 met
                              Bijleveld, Lamke Lieuwes  (Achtkarspelen, 1828)
                              Dochter van Lieuwe Willems Bijleveld en Grietje Ides Hamstra
                              en een zuster van Aafke Bijleveld, getrouwd met Hindrik Reiber,
                              van Baggelveld (T63), komende uit de richting Schapenweg 2e huis rechts en
                              van Willem Bielleveld, zie Turfweg 13 en Baggelveld 2.
                              Alhier werden geboren
                              Levenloos kind (m)  (Terheijl, 1866)
                              Levenloos kind (m)  (Terheijl, 1867)
                              Levenloos kind (m)  (Terheijl, 1868)
                              Het gezin kwam van Kerkweg 58A (Oostindie).

                              N.B.
                              Op 17-09-1881 werd binnen de gemeente de verordening op de heffing en
                              invordering van het vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het
                              klein van kracht. Dit hield in dat zij die binnen de gemeente Roden sterke drank
                              in het klein verkochten, hiervoor vergunning moesten aanvragen.

                              Op 08-08-1882 werden vanuit Nietap-Terheijl verzoeken tot verkoop van sterke
                              drank in het klein ingediend door onder meer Jan Feringa, tapper te Terheijl,
                              Baggelveld 4.
                              Op 08-08-1882 verleende de gemeente Jan Feringa vergunning in de woonkamer
                              van zijn huis sterke drank in het klein te verkopen.

1882 - 1900          
           T189           Feringa, Jan  (Leek, 1826)                  tapper/arbeider
                              Hij X te Leek op 08-06-1861 met
                              Bijleveld, Lamke Lieuwes  (Achtkarspelen, 1828)

                              Jan Feringa overleed te Terheijl op 10-01-1883.
                              Lamke Bijleveld her  X  te Roden op 20-12-1883 met
                              Oosterhof, Derk  (Groningen, 1832)     gepens. militair
                              Zoon van Pieter Jelles Oosterhof en Sijtske Jurriens van der Wijk.
                              N.B.
                              Hij was bij de familie Jan Feringa inwonend.

                              Inwonende gepens. militairen
                              Oosterhof, Derk  (Groningen, 1832)       onverwant
                              Zoon van Pieter Jelles Oosterhof en Sijtske Jurriens van der Wijk.

                              Geertsema, Geert  (Groningen, 1823)     onverwant
                              Zoon van Harke Geertsema en Aaltje Haak.
                              Ingekomen 30-04-1883 vanuit Geertruidenberg.
                              Hij vertrok 25-06-1883 naar Groningen.

           T189           Oosterhof, Derk  (Groningen, 1832)      hoofdbewoner
                              Hij  X  te Roden op 20-12-1883 met
                              Bijleveld, Lamke Lieuwes  (Achtkarspelen, 1828)

                              Lamke Lieuwes Bijleveld overleed op 16-10-1884.

                              Inwonend
                              Oosterhof, Antje  (Peize, 1859)        -        halfzuster
                              Dochter van Pieter Jelles Oosterhof en Jantje Derks Dekker
                              Ingekomen in 1884 vanuit Peize.
                              Alhier werd geboren
                              Oosterhof, Derk  (Terheijl, 1884)
                              Zij vertrokken 01-04-1885 naar Peize.

                              Inwonende gepens. militairen
                              Wagenaar, Pieter  (Roden, 1845)
                              Zoon van Christiaan Wagenaar en
                              Grietje Jans Hulsebosch, zie Schapenweg 8 en 10.
                              Ingekomen 31-12-1883 vanuit Groningen.
                              Hij verhuisde in 1885 naar zijn stiefvader,
                              Lucas Gerrits Renkema, zie Schapenweg 8.

                              Wagenaar, Lebertus  (Roden, 1849)
                              Zoon van Christiaan Wagenaar en
                              Grietje Jans Hulsebosch, zie Schapenweg 8 en 10.
                              Ingekomen 31-12-1883 vanuit Groningen.
                              Hij vertrok 02-05-1884 naar Assen.

                              Het gezin Oosterhof vertrok 01-04-1885 naar Peize.

                              Hierna kwam Gerrit Oostinga in het pand en nam de winkel over.

          T189            Oostinga, Gerrit  (Leek, 1851)                    winkelier
          T225            Zoon van Roelof Oostinga en Hiltje Postema
          T254            en een broer van Jan Oostinga, zie J.P.Santeeweg 99.
                              Hij X te Leek op 09-03-1878 met
                              Loppersum, Albertje  (Aduard, 1848)
                              Dochter van Jan Alberts Loppersum en Grietje Woltil.
                              Het gezin komt in 1885 met hun kinderen
                              Roelof  (Nietap, 1878)
                              Johanna  (Leek, 1880)
                              Jan  (Leek, 1882  +1885)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werden nog geboren
                              Jan  (Terheijl, 1888 +1888)
                              Jan  (Terheijl, 1890)
                              Hiltje  (Terheijl, 1893)
                              N.B.
                              In 1878 woonde het gezin aan de J.P.Santeeweg 95.

1900 - 1922          
           T254           Oostinga, Gerrit  (Leek, 1851)                    winkelier
                              Hij X te Leek op 09-03-1878 met
                              Loppersum, Albertje  (Aduard, 1848)

                              Inwonende kinderen
                              Jan  (Roden, 1890)
                              Hiltje  (Roden, 1893)

           T254           Oostinga, Gerrit  (Leek, 1851)                     winkelier
                              Hij X met
                              Loppersum, Albertje  (Aduard, 1848)

                              Hun dochter
                              Hiltje  (Roden, 1893)
                              Zij X te Roden op 03-05-1919 met
                              Heidema, Maarten Meertens  (Norg, 1891)
                              Zoon van Roelof Heidema Jantina Rolina Benink.
                              Zij vertrokken 05-05-1919 naar Leek.
                              N.B.
                              Zij keerden in 1924 terug naar Nietap, naar Meerweg 10.
                      
                              Inwonend
                              Hut, Karst  (Leek, 1874)                                 landbouwer
                              Zoon van Hinderikus Hut en Roelfke Deelstra, zie Vagevuurselaan 18.
                              Hij X te Roden op 21-03-1903 met
                              Houtsma, Janke  (De Wilp, 1880)
                              Dochter van Frans Houtsma en Tjitske Baron, zie Vagevuurselaan 16.
                              Kinderen,
                              Henderikus  (Roden, 1904)
                                   Hij vertrok naar zijn grootvader Frans Everts Houtsma,
                                   aan de Schapenweg 12.
                              Frans  (Roden, 1905)
                              Het gezin verhuisde in 1906 naar Schapenweg 14.

                              Gerrit Oostinga overleed op 06-10-1919.
                              Albertje Loppersum vertrok op 08-03-1920 naar Leek.

                              Hierna kwam Daniël Scheepstra in de woning.

           T223           Scheepstra, Daniël  (Roden, 1893)              winkelier
                              Zoon van Albert Scheepstra en Johanna Wiekema.
                              Hij X te Roden op 14-02-1920 met
                              Spoel van der, Pietertien  (Roden, 1895)
                              Dochter van Klaas van der Spoel en Imke Vogelzang
                              en een zuster van Geertruida van der Spoel, getrouwd
                              met Jan Visser, zie Turfweg 8 en
                              van Pieter van der Spoel, zie Turfweg 5 (aangebouwd) onder Harm van Dijk.

                              Daniël Scheepstra nam de kruidenierswinkel over van Gerrit Oostinga.

1922 - 1939
           T255           Scheepstra, Daniël  (Roden, 1893)              winkelier
                              Hij X te Roden op 14-02-1920 met
                              Spoel van der, Pietertien  (Roden, 1895)
                              Alhier werd geboren
                              Johanna  (Terheijl, 1922)
                              Het gezin verhuisde in 1925 naar Baggelveld 1.
                              N.B.
                              De van Gerrit Oostinga overgenomen kruidenierswinkel werd
                              meegenomen naar het adres Baggelveld 1.

                              Inwonend
                              Hummel, Harm   (Leek,  1892)             landarbeider
                              Zoon van Folkert Hummel en Maaike Linker, zie Schapenweg 12.
                              Hij X te Roden op 28-10-1916 met
                              Huitink, Grietje  (Leutingewolde, 1898)
                              Dochter van Hindrik Huitink en Anna Aalders, zie J.P.Santeeweg 2.
                              Het gezin kwam met hun kinderen
                              Maaike  (Leut.wolde, 1916)
                              Folkert  (Leut.wolde, 1919)
                              Hindrik  (Leut.wolde, 1921)
                              van J.P.Santeeweg, ‘t weggetje naast het waterpompstation, 3e huis links.
                              Alhier werden geboren
                              Annie  (Terheijl, 1923)
                              Albertje  (Terheijl, 1923)
                              Het gezin verhuisde in 1925 naar J.P.Santeeweg 114B.

           T255           Kuiper, Gerrit  (Roden, 1896)          melkrijder
                              Zoon van Jan Kuiper en Tjipke de Vries
                              en een broer van Aldert Kuiper, getrouwd
                              met Annechien Piek, zie J.P.Santeeweg 7-9.
                              Hij X te Roden op 28-10-1916 met
                              Ansing, Trientje  (Roden, 1896)
                              Dochter van Jan Ansing en Annechien van Delden, zie J.P.Santeeweg 114B.
                              Het gezin kwam in 1925 met hun kinderen,
                              Tjipke  (Roden, 1919)
                              Jan  (Roden, 1920)
                              Annechien  (Leek, 1922)
                              Jantiene  (Leek, 1925)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werd nog geboren
                              Hillegien  (Terheijl, 1926).

                              Het gezin vertrok 28-05-1927 naar Leek.
                              N.B.
                              Hun dochter
                              Jantiene Kuiper  (Leek, 1925)
                              Zij X nadien met
                              Lukas Aalders  (Roderveld, 1919)
                              Zoon van Jannes Aalders en Trientje Hummel.
                              Het gezin woonde vanaf 24-06-1952 tot 10-06-1955 aan de Meerweg 18.

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 104.

            T255          Rozema, Sjoerd  (Foxwolde, 1883)             arbeider
              104          Zoon van Hindrik Rozema en Geertje Posthuma.
                              Hij X te Winsum op 03-10-1907 met
                              Bolt, Auktje  (Oldehove, 1885)
                              Dochter van Popke Bolt en Martje Boersma.
                              Het gezin komt in 1927 met hun kinderen,
                              Geertje  (Nietap, 1908)
                              Martje  (Winsum, 1910)
                              Hindrik  (Winsum, 1911)
                              Popko  (Terheijl, 1913)
                              Tjitskien  (Terheijl, 1916)
                              Ties  (Terheijl, 1921)
                              Louwe  (Terheijl, 1922)
                              Jacob  (Terheijl, 1924)
                              van Baggelveld 4.
                              Alhier werden nog geboren
                              Nanke  (Terheijl, 1929)
                              Auktje  (Terheijl, 1930)
                              Sjoerdtina  (Nietap, 1932)

                              Hun dochter
                              Rozema, Geertje  (Nietap, 1908)
                              Zij X te Roden op 12-05-1928 met
                              Bergen van, Albert  (Roden, 1902)
                              Zoon van Albert van Bergen en Trientje Goossen.
                              Zij vertrokken naar Baggelveld 5.

                              Hun zoon
                              Rozema, Popko  (Roden, 1913)
                              Hij X op 13-08-1938 met
                              Staal, Geertje  (Groningen, 1917)
                              Dochter van Tjebbel Staal en Hubertina Hempenius.
                              Het gezin Popko Rozema vertrok in 1938 uit Terheijl
                              N.B.
                              Het gezin keerde 12-05-1939 terug naar Terheijl, naar Baggelveld 4.

1939 - 1947          
             104           Rozema, Sjoerd  (Foxwolde, 1883)        +   gezin
                              Hij X te Winsum op 03-10-1907 met
                              Bolt, Auktje  (Oldehove, 1885)
                             
                              Hun zoon
                              Ties  (Terheijl, 1921)
                              Hij trouwde met
                              Trijntje Jagersma
                              Trijntje Jagersma is een zuster van Jeltje
                              Jagersma, getrouwd met Louwe Rozema,
                              zie hieronder.
                              Het gezin is ingaande 14-07-1945 inwonend
                              bij zijn ouders.
                              Het gezin vertrok 06-08-1948 naar Nw.Roden.

                              Hun zoon
                              Louwe  (Terheijl, 1922)
                              Hij X te Marum op 18-05-1946 met
                              Jeltje Jagersma
                              Jeltje Jagersma is een zuster van Trijntje
                              Jagersma getrouwd met Ties Rozema,
                              zie hierboven.
                              Zij woonden te Oostindie 7, gemeente Leek
                              en verhuisden later naar Natuurschoonweg 6.

                              Hun dochter
                              Rozema, Nanke  (Terheijl, 1929)
                              Zij X te Roden op 09-08-1947 met
                              Weit Hoogeveen  (Oostwold, 1920)
                              Zoon van Lubbertus Hoogeveen en Harmke van der Molen.
                              Zij werden inwonend bij haar vader.
                              N.B.
                              Het gezin vertrok na enige weken naar Baggelveld 3
                              naar Klaas de Vries bij wie zij een kamer huurden.

                              Hun dochter
                              Rozema, Sjoerdtina  (Nietap, 1932)
                              Zij X op 12-07-1952 te Roden met
                              Hindrik Johannes Rozema  (Nietap, 1930)
                              Zoon van Jakob Rozema en Willemke Pijpker, zie Scheperij 1.
                              N.B.
                              Jakob Rozema is een broer van Sjoerd Rozema,
                              zie hierboven en de vader van zijn vrouw Sjoerdtina Rozema.
                              Zij woonden Scheperij 1.

                              Inwonend :
                              Popko  (Roden, 1913)                         melkrijder
                              Zoon van Sjoerd Rozema en Auktje Bolt.
                              Hij X op 13-08-1938 met
                              Staal, Geertje  (Groningen, 1917)
                              Kinderen,
                              Sjoerd Jan  (Nietap, 1939)
                              Anne  (Nietap, 1941).
                              Het gezin komt 01-05-1941 van Baggelveld 5.
                              Het gezin vertrok 10-07-1942 naar Leek.
                              N.B.
                              Het gezin keerde op 27-03-1956 terug naar Terheijl, zie Scheperij 2.

1947 - 1957          In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 29.

                29          Rozema, Sjoerd  (Foxwolde, 1883)        +     gzin
                              Hij X te Winsum op 03-10-1907 met
                              Bolt, Auktje  (Oldehove, 1885)

                              Hun zoon
                              Jakob  (Terheijl, 1924)
                              Zoon van Sjoerd Rozema en Auktje Bolt.
                              Hij X te Roden op 11-05-1950 met
                              Trijntje Spaan  (Nw.Roden, 1929)
                              Dochter van Age Spaan en Antje Visser,
                              zie Oostindie het pand staande links van nr. 22, onder Willem Visser.
                              Het gezin werd bij zijn vader inwonend.
                              Alhier werd geboren
                              Sjoerd  (Terheijl, 1950)

                              Auktje Bolt overleed op 16-07-1953.
                              Sjoerd Rozema overleed op 24-10-1954.
 
                              Zijn inwonende zoon Jacob Rozema werd hoofdbewoner.

1957 -       
                 29         Jakob  (Terheijl, 1924)
                   4         Hij X te Roden op 11-05-1950 met
                              Trijntje Spaan  (Nw.Roden, 1929)
                              Kinderen,
                              Sjoerd  (Terheijl, 1950)
                              Alhier werden nog geboren
                              Antje  (Terheijl, 1959)
                              Age  (Terheijl, 1963)
                              Sjoerdtina Aukje  (Terheijl, 1970)

                              Hun zoon
                              Sjoerd  (Terheijl, 1950)
                              Hij overleed op 09-06-1967.

                              Hun zoon
                              Age Rozema (Terheijl, 1963)
                              Hij woont ingaande 1988 samen met
                              Anja de Vries  (Groningen, 1960)
                              Dochter van Wiebe de Vries en Lammina Eringa.
                              Zij vertrokken naar Scheperij 5.
                              Later woonden zij aan het Baggelveld 1.

                              Jacob Rozema overleed te Terheijl op 30-10-1999.
                              Zijn vrouw Trijntje Spaan werd hoofdbewoonster.  

1980 -                   Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                              Terheijl 29 werd gewijzigd in Baggelveld 4.


                                             
                                                        Terug naar het begin


Baggelveld 6

Het huis werd omstreeks 1800 bewoond door Jannes Boeskool.
Zoals in het Haardstedengeldregister van 1804 staat omschreven,
woonde het gezin Boeskool in een ‘veentent agter Ter Heijl’ en
‘het was onzeker voor hoe lange’ en hij was ‘onmagtig om iets te
kunnen betalen’.


1804                      Jannes Boeskool                               landbouwer
                              Verdere gegevens ontbreken.

                               In 1810 woonde Bouke Roelfs met zijn gezin op dit adres.

1810          T52      Bouke Roelfs  (Marum, 1776)      landbouwer
                              Zoon van Roelf Pieters en Sjoukje.
                              Hij X omstreeks 1800 met
                              Jantje Harms Roelfs  (Roden, 1777)
                              Dochter van Harm Roelfs en Geertien Jans
                              en een zuster van Harmke Harms Roelfs, getrouwd
                              met Tjebbe Klasens de Vries, zie hieronder op nr. T52.
                              N.B.
                              Bouke Roelfs en zijn kinderen namen in 1812 de naam Van der Velde aan.
                              Het gezin kwam in 1806 met hun kinderen,
                              Roelf  (Midwolde, 1801)
                              Geertje (Midwolde, 1804)
                              vanuit Midwolde.
                              Alhier werden geboren,
                              Harm  (Terheijl, 1807)
                              Sjouwkje  (Terheijl, 1811)
                              Albert  (Terheijl, 1813)
                              Martje  (Terheijl, 1815)
                              Pieter  (Terheijl, 1819)
                              Grietje  (Terheijl, 1820).

                              Hun zoon
                              Roelf  (Midwolde, 1801)
                              Hij X te Roden op 10-01-1829 met
                              Janna Jans Rijkens  (Zuidhorn, 1801)
                              Dochter van Jan Rijkens en Anje Klasens.
                              Kinderen,
                              Antje  (Terheijl, 1829)
                              Het gezin vertrok naar Roden.

                              Hun dochter
                              Martje  (Terheijl, 1815)
                              Zij X te Roden op 30-12-1837 met
                              Jannes Been  (Roden, 1812)
                              Zoon van Warmold Roelfs Been en Hindrikje Tonnnis.

                              Hun dochter
                              Grietje  (Terheijl, 1820)
                              Zij overleed te Terheijl 06-02-1835.

                              Bouke Roelfs van der Velde overleed op 25-02-1823.
                              Jantje Harms her X te Roden op 24-05-1828 met
                              Cornelis Lamberts Kroon  (Roden, 1761)
                              Zoon van Lambert Ottens en Grietien Cornelis.
                              Weduwnaar van Annechien Alberts Wolters.
                              Cornelis Lamberts Kroon overleed op 26-02-1829.

                              Zijn vrouw Jantje Harms werd hoofdbewoonster
 
1830          T52      Harms, Jantje  (Roden, 1777)
                              Weduwe van Cornelis Lamberts Kroon,
                              eerder van Bouke Roelfs van der Velde.

                              Inwonend
                              Vries de, Tjebbe Klasens   (Jinsum, ca 1768)     arbeider
                              Zoon van .... en ....
                              Hij X omstreeks 1804 met
                              Roelfs, Harmke Harms  (Roden, 1782)
                              (Later ook voorkomende als Harmke Eibes)
                              Dochter van Harm Roelfs en Geertien Jans en
                              een zuster van Jantje Harms Roelfs, getrouwd geweest
                              met Bouke Roelfs ter Velde en later met Cornelis Lamberts Kroon, zie hierboven.
                              Kinderen
                              Klaas Tjebbes  (Leek, 1805)
                              Aaltje Tjebbes  (Groningen, 1812)
                              Geertje Tjebbes  (Terheijl, 1822).

                              Hun zoon
                              Vries de, Klaas Tjebbes  (Leek, 1805)
                              Hij X te Leek op 08-09-1833 met
                              Vries de, Sophia Harkes  (Bakkeveen, 1805)
                              Dochter van Harke Harmens en Berendina Leenderts Lamping, zie J.P.Santeeweg 19.
                              Hij vertrok naar het adres van zijn schoonouders,
                              J.P.Santeeweg 19, alwaar hij later een slaapstee begon.

                              Hun dochter
                              Vries de, Aaltje Tjebbes  (Groningen, 1812)
                              Zij X te Roden op 30-05-1835 met
                              Tjemmes, Lammert Jans  (Roden, 1808)
                              Zoon van Jan Jannes Tjemmes en Aaltien Roelfs Dekker, zie Meerweg 22.
                              Zij vertrok naar Meerweg 22.

                              Hun dochter
                              Geertje Tjebbes de Vries  (Terheijl, 1822)
                              Zij X te Roden op 31-08-1850 met
                              Boer de, Harmannus  (Terheijl, 1823)
                              zoon van Jan Alberts de Boer en Antje Harms Kroon,
                              zie de boerderij in de hoek van de Vagevuurselaan - Scheperij.  

1840          T52      Harms, Jantje  (Roden, 1777)
                              Weduwe van Cornelis Lamberts Kroon,
                              eerder van Bouke Roelfs van der Velde.

                              Haar zoon
                              Pieter Boukes  (Terheijl, 1819)
                              Hij overleed op 13-07-1841 in de garnizoens-ziekenzaal
                              te ‘s-Gravenhage in de rang van grenadier.

                              Inwonenden
                              Tjebbe Klasens de Vries  (Jinsum, ca 1768)
                              Hij overleed op 18-05-1846
                              Harmke Harms Roelfs overleed op 23-03-1856.

                              Jantje Harms overleed op 27-09-1842.
                              Haar schoonzoon Jannes Been werd de volgende hoofdbewoner.

1850          T53      Jannes Been  (Roden, 1812)
                              Zoon van Warmold Roelfs Been en Hindrikje Tonnis.
                              Zij X te Roden op 30-12-1837 met
                              Martje Boukes van der Velde  (Terheijl, 1815)
                              Dochter van Bouke Roelfs van der Velde
                              en Jantje Harms, zie hierboven op nr. T52.
                              Kinderen,
                              Warmolt  (Leek, 1840)
                              Hindrik  (Roden, 1844 +1859)
                              Bouke  (Roden, 1847)
                              Matje  (Roden, 1849 +1851). 

                              Martje van der Velde overleed te Terheijl op 01-01-1850.
                              Jannes Been her X te Roden op 11-01-1851 met
                              Smitter, Sietske Alberts  (Oldekerk, 1819)
                              Dochter van Albert Jans Smitter en Zwaantje Geerts.
                              Weduwe van Rendert Hoppes Zeldenrust.
                              Kinderen,
                              Zwaantje  (Roden, 1851)
                              Albert  (Roden, 1853 +1855)

                              Sietske Smitter overleed op 24-05-1856.
                              Jannes Been her X te Roden op 14-09-1859 met
                              Velde van der, Antje Roelfs  (Roden, 1829)
                              Dochter van Roelf Boukes van der Velde en Janna Jans en
                              een nicht van zijn eerste vrouw Martje Boukes van der Velde, zie hierboven.
                              Kinderen,
                              Roelf Jannes  (Roden, 1860)

                              Jannes Been overleed te Terheijl op 13-12-1860.
                              Weduwe Antje van der Velde was voornemens
                              in juli 1876 te trouwen met
                              Friedrich Johan Nijman Tel  (Leek, 1837)
                              Zoon van Jan Derks Tel en Grietje Fredriks Nijman
                              en sedert 1873 weduwnaar van Trijntje Ruiter, zie Oostindie 58A.
                              Friedrich was een broer van Jantje Tel, getrouwd met Wolter Tel,
                              zie Terheijl-veententen, onder veentent 1.
                              Het huwelijk van Antje van der Velde en Friedrich Johan Nijman Tel
                              vond geen doorgang.
                              Antje van der Velde overleed te Roderveld op 27-07-1886 als weduwe van Jannes Been.

                 T53       Aalders, Lucas Lolkes  (Terheijl, 1821)     arbeider
                              Zoon van Lolke Jans Aalders en Geertje Tiddens, van Schapenweg 8.
                              Hij X te Roden op 24-12-1855 met
                              Wagenaar, Jantje  (Roden, 1836)
                              Dochter van Christiaan Wagenaar en Grietje Hulsebos, van Schapenweg 10.
                              Het gezin komt in mei 1860 met hun kinderen,
                              Grietje  (Leek, 1856 +1860)
                              Geert  (Leek, 1858)
                              vanuit Leek.
                              Alhier werd hun zoon
                              Hannes  (Terheijl, 1861)
                              geboren.
                              Het gezin Lucas Lolkes Aalders verhuisde hierna naar Roderveld.
                              Aldaar werden geboren
                              Jantje  (Roderveld, 1866)
                              Lucas  (Roderveld, 1874.

                              Hun zoon
                              Geert  (Leek, 1858)
                              Hij X te Roden op 06-08-1884 met
                              Siegers, Dina  (Roden, 1861)
                              Dochter van Derk Hindriks Siegers en Derkje Jans Ting,
                              zie Oostindie het pand staande links van perceel nr. 22.
                              Zij woonden te Roderveld.
                              en
                              hun dochter :
                              Jantje Aalders  (Roderveld, 1885)
                              Zij X te Roden op 09-09-1905 met :
                              Lammert Huizing  (Roderveld, 1882)
                              Zoon van Evert Huizing en Harmke Tjemmes,
                              zie Baggelveld gezien vanuit de richting Schapenweg 1e huis rechts
                             
                              Hun zoon
                              Hannes  (Terheijl, 1861)
                              Hij X te Leek op 25-07-1886 met
                              Hiltje Hubers  (Leek, 1863)
                              Dochter van Jakob Hubers en Geertien Roelfs Geersing, zie Vagevuurselaan 12.

                              Hun dochter
                              Jantje  (Roderveld,1866)
                              Zij X te Roden op 18-11-1887 met
                              Jan Pater  (Zevenhuizen, 1860)
                              zoon van Gaukje Pater.
                              en hun zoon
                              Geert Pater (Roderveld,  1903)
                              Hij X te Roden op 07-08-1926 met :
                              Geessien Busscher  (Roden, 1904)
                              Dochter vanm Jannes Busscher en Jantien Douwes, zie J.P.Santeeweg  114B.
                                                           
                  T53      Postema, Abram Kornelis  (Kalkwijk, 1817)     landbouwer
                              Zoon van Knellis Menses Postema en Marijke Abrams ten Cate.
                              Hij X te Hoogezand op 11-11-1841 met
                              Mulder, Aaffien Hindriks  (Groningen, 1817)
                              Dochter van Hindrik Mulder en Trientje Willems.
                              Het gezin komt in 1854 met hun kinderen
                              Marijke  (Hoogezand, 1842)
                              Hindrik  (Kropswolde, 1845)
                              Trijntje  (Kropswolde, 1848)
                              Geertje  (Kropswolde, 1850)
                              Knelsien  (Hoogezand, 1853)
                              vanuit Hoogezand naar Terheijl.
                              Alhier werden nog geboren,
                              Knellis  (Terheijl, 1857)
                              Marijke  (Terheijl, 1860)

                              Hun dochter
                              Knelsien  (Hoogezand, 1853)
                              Zij overleed te Terheijl op 06-04-1855.

                              Hun dochter
                              Marijke  (Hoogezand, 1842)
                              Zij overleed te Terheijl op 27-03-1856.

                              Het gezin vertrok naar Vagevuurselaan 1.


                              Hierna bleef de woning enige jaren onbewoond. Het werd in 1860 ook niet genummerd.
                              Het pand werd in 1874 weer in de nummering opgenomen.

1860 - 1882          
           T191           Laan van der, Jelle Harms  (Roden, 1826)        arbeider
                              Zoon van Harm Meints van der Laan en Eekjen Jelles Jeens
                              Hij X te Leek op 16-05-1860 met
                              Wieringa, Catrina  (Grootegast, 1828)
                              Dochter van Zwaantje Wieringa.
                              Het gezin komt met hun kinderen,
                              Ikje  (Terheijl, 1864)
                              Zwaantje (Terheijl, 1868)
                              van Baggelveld 4.

                              Inwonend
                              Laan van der, Geert Harms  (Roden, 1829)   -    broer
                              Zoon van Harm Meints van der Laan en Eekjen Jelles Jeens.

                              Het gezin komt van Baggelveld 4 en verhuisde naar Baggelveld,
                              het pand staande tussen de nummers Baggelveld 2 en 4.

1882 - 1900          
            T228          Pers van der, Martje  (Zevenhuizen, 1835)         zonder beroep
                              Dochter van Fokke Errits van der Pers en Antje Hindriks Zijnema
                              en een zuster van Erretje van der Pers, getrouwd met Jan Holman,
                              zie Baggelveld, komende vanuit de Schapenweg, 1e huis rechts.
                              Martje van der Pers was sedert 09-05-1877 weduwe van Popke Snip,
                              zoon van Jannes Jans Snip en Sietske Willems Hummel
                              Het gezin komt met hun kinderen
                              Ebbel  (Marum, 1869)
                              Fokke  (Marum, 1873)
                              Gerrit  (Leek, 1875)
                              van Schapenweg 12.
                              Het gezin vertrok 03-02-1896 naar Leek.

                  T228    Ruiter, Jent  (Leek, 1861)             arbeider
                  T257    Zoon van Derk Ruiter en Roelfke Schmidt.
                              Hij X te Leek op 23-06-1888 met
                              Linker, Berendina  (Zevenhuizen, 1856)
                              Dochter van Willem Jasper Linker en Roelfke Oosting, zie Meerweg 18.
                              Kinderen
                              Derk  (Leek,1888)
                              Roelfke  (Leek, 1890)
                              Willem   (Leek, 1892)

                              Berendina Linker overleed te Leek op 30-06-1894.
                              Jent Ruiter her X te Leek op 20-07-1895 met
                              Spaan, Grietje  (Roden, 1871)
                              Dochter van Age Spaan en Jantje Jongst,
                              zie Oostindie het huis links van 22, onder Willem Visser.
                              Kinderen,
                              Spaan, Fokje (Roden, 1894)    -     vr.dochter
                              Het gezin komt 05-02-1896 vanuit Leek.
                              Alhier werden geboren
                              Age  (Terheijl, 1896)
                              Jantje  (Terheijl, 1898)
                              Antje  (Terheijl, 1899 +1900).
                              Het gezin verhuisde naar J.P.Santeeweg 127.

 1900 - 1922
            T257          Oostinga, Roelof  (Leek, 1870)              arbeider
            T226          Zoon van Jan Oostinga en Geertje Zuidema, zie J.P.Santeeweg 99.
            T258          Hij X te Roden op 12-05-1900 met
                              Liewes, Geeske  (Leek, 1874)
                              Dochter van Albert Liewes en Grietje Postema.
                              Alhier werden geboren,
                              Geertje  (Terheijl, 1901)
                              Levenloos kind (v)  (Terheijl, 1902)
                              Grietje  (Terheijl, 1902 +1902)
                              Jan Albert  (Terheijl, 1914)

1922 - 1939          
           T258           Oostinga, Roelof  (Leek, 1870)              arbeider
             103           Hij X te Roden op 12-05-1900 met
                              Liewes, Geeske  (Leek, 1874)
                              Kinderen,
                              Geertje  (Terheijl, 1901)
                              Jan Albert  (Terheijl, 1914)
                              Het gezin vertrok in 1935 naar Natuurschoonweg 22.

1930 -                    In 1930 werden Nietap en Terheijl samengevoegd tot 'Nietap'.
                              Dit pand werd genummerd Nietap 103.

             103           Postema, Hinderikus  (Terheijl, 1901)     landbouwer
                              Zoon van Jannes Postema en Luktje Hut, zie Vagevuurselaan 18.
                              Hij X te Roden op 11-05-1929 met
                              Hulsebosch, Henderika  (Zuidlaren, 1910)
                              Dochter van Albert Hulseboch en Anna de Rink, van Baggelveld 7.
                              Het gezin komt in 1935 met hun 2 kinderen,
                              Jannes  (Nietap, 1931)
                              Anna  (Nietap, 1934)
                              van de Schapenweg 10.

1939 - 1947         
             103           Postema, Hinderikus  (Terheijl, 1901)     landbouwer
                              Hij X te Roden op 11-05-1929 met
                              Hulsebosch, Henderika  (Zuidlaren, 1910)
                              Kinderen,
                              Jannes  (Nietap, 1931)
                              Anna  (Nietap, 1934)
                              Alhier werd nog geboren,
                              Albert  (Nietap, 1944).

1947 - 1957          In 1947 werd Terheijl weer zelfstandig en de huisnummering werd aangepast.
                              Dit perceel werd genummerd Terheijl 27.

               27           Postema, Hinderikus   (Terheijl, 1901)  +    gezin     landbouwer
                              Hij X te Roden op 11-05-1929 met
                              Hulsebosch, Henderika  (Zuidlaren, 1910)

1957 -       
               27           Postema, Hinderikus  (Terheijl, 1901)  +   gezin     landbouwer
                              Hij X met
                              Hulsebosch, Henderika  (Zuidlaren, 1910)
                              Kinderen, 
                              Jannes  (Nietap, 1931)
                              Anna  (Nietap, 1934)
                              Albert  (Nietap, 1944).

                              Hun zoon
                              Jannes  (Nietap, 1931)
                              Hij X te Peize op 03-05-1956 met
                              Henderika Laning  (Peize, 1931)
                              Dochter van Bernardus Laning en Jacobje Gleisteen.
                              Zij vertrokken naar Hoogkerk.
                              Het gezin keerde op 01-04-1986 terug naar Nietap, naar Vincent v.Goghstr. 18.

                              Het gezin vertrok 01-04-1966 naar Frans Halsstr. 21.

                  27        Douwe de Vries  (Zev.huizen, 1916)
                    6        Zoon van Steven de Vries en Jacobie Sibma
                              Hij X te Leek 08-05-1943 met
                              Jantiena Wekema  (Zev.huizen, 1919)
                              Dochter van Jilling Wekema en Auktje Flonk.
                              Het gezin komt 31-05-1966 met hun kinderen
                              Steven  (Garnwerd, 1943)
                              Auktje Jacobie  (Oostum, 1946)
                              vanuit Leek.
                              Het gezin vertrok in februari 1989 naar Leek.

1980 -                    Op 1 juli 1980 kreeg Terheijl haar straatnamen.
                              Terheijl 28 werd gewijzigd in Baggelveld 6.

                  6          Van der Weg, Jakob  (Leek, 1963)            hoofdbewoner

                              Inwonend
                              Van der Weg, Grieko   (Leek, 1966)     -     broer

                              Beide zijn zonen van Ate van der Weg en Trijntje van Dijk.
                              Zij komen in mei 1989 vanuit Leek.
                              Zij emigreerden op 01-05-1991 naar de VS.

                  6          Zijlstra, Wiebe  (Murmerwoude, 1939)
                              Zoon van Bonne Zijlstra en Geeske van der Veer.
                              Hij X te Groningen op 07-07-1965 met
                              Bregtje Trientje Jantina Buursema  (Hoogkerk, 1944)
                              Dochter van Abel Buursema en Wilhelmina Carsouw.
                              Het gezin komt 25-09-1991 vanuit Leek.
         
                              Wiebe Zijlstra en zijn vrouw gaven hun woning de naam ‘Wiebregthoeve’.                                                            Terug naar het begin