Zesde Klaverjasronde van Nietap

Ook dit jaar wordt de Nietapper Klaverjasronde weer georganiseerd. Het wordt alweer de 6e keer en dus lijkt het een traditie te worden! Het is wederom de bedoeling dat we 4 boompjes gaan klaverjassen op verschillende adressen in Nietap. Je speelt individueel. Daarna komen we samen in het gezelligste café van Nietap om na te praten en de uitslag bekend te maken.

Lees meer...

Weer inbraken!

Na de golf van inbraken in najaar 2014 is het is het plots weer raak in Nietap! Het dievengilde is ons nog niet vergeten en heeft de afgelopen weken een aantal keren haar slag geslagen. Opvallend is dat dit vaak overdag of aan het begin van de avond gebeurde. De politie onderzoekt de woninginbraken in onze buurt met extra aandacht. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze woninginbraken?

Lees meer...

Stembureau Nietap

VOOR 58.2%
TEGEN 41.0%

354 stemmen, 206 voor, 145 tegen, 1 blanco. Opkomst 41.3%.


Busreis naar de Veluwe

Woensdag 20 april organiseren de Buurtschap en de Soos weer de jaarlijkse busreis. Dit jaar voert de reis naar de Veluwe! De reis begint met een bezoek aan restaurant Schaveren in Ernst tussen de heidevelden en bossen voor koffie met gebak. Aansluitend gaan we genieten van een prachtige demonstratie door ervaren valkeniers met vliegende roofvogels en uilen, een ervaring om nooit te vergeten. Na de show genieten we van een Veluwse koffietafel met kroket. Daarna vertrekken we naar Otterlo voor een huifkarrentocht door het uitgestrekte, eeuwenoude, bosgebied dat afgewisseld wordt door heide en zandverstuivingen. De koetsier kan ons veel vertellen over dit gebied. Tot slot gaan we genieten van "Dekselse pannetjes"in restaurant Kriebelz te Terwolde. Ook voor diegene onder ons die wat minder ter been zijn is dit een trip bij uitstek! Er hoeft maar weinig gelopen te worden en is een rollator mee nemen geen probleem! Kijk voor meer informatie en opgave in de agenda.


Vereniging in het Spotlicht

De Soos Nietap

Iedere eerste woensdagmiddag van de maand heeft De Soos een klaverjas- en sjoelmiddag voor zowel mannen als vrouwen in café De Waag te Nietap. We beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 17.15 uur, maar men moet om organisatorische redenen om 13.45 uur aanwezig zijn.

Lees meer...

Paradewagens

Facebook Buurtschap

Stukje Historie

Borg Thedema

Borg Thedema

Van het midden van de 15e eeuw tot begin 18e eeuw stond de Borg Thedema op een met grachten omringd stuk grond achter de huizen die nu genummerd zijn als J.P. Santeeweg 12-14.


Vossenjacht 2016

Vossenjacht 2016

Ongeveer vijftig deelnemers speurden naar de vos in Nietap!

Busreis 2016

 Busreis

Woensdag 20 april organiseren de Buurtschap en de Soos weer de jaarlijkse busreis. Dit jaar voerde de reis naar de Veluwe! Via een prachtige demonstratie door ervaren valkeniers met vliegende roofvogels en uilen en een huifkarrentocht genoten we aan het eind van de dag van "Dekselse pannetjes"in restaurant Kriebelz te Terwolde.

Ga naar boven